Internasjonalt arbeid

Illustrasjon: Globus

Ringebu kommune utviser i økende grad aktivitet både i ft Europa og verden for øvrig.

Her er en kort status for de ulike områder og prosjekter der kommunen deltar i juni 2011.

 

Internasjonal strategi for Ringebu kommune

Formålet med en internasjonal strategi (PDF, 42 kB) (klikkbar) for Ringebu kommune er å få beskrevet hensikt og mål for kommunens innsats i ft internasjonalt arbeid. 

Norge bidrar med milliardbeløp for å få tilgang til EUs indre marked. En del av disse midlene kanaliseres til ulike samarbeids-prosjekter/programmer i EU, som nevnt over.  Ringebu kommune bør ha et aktivt forhold til området, for å kunne nyttiggjøre seg av disse mulightene, bla. for å få delfinansiert ulike prosjekter. 

Kommunen tar aktivt del i internasjonalt samarbeid med hensikt å styrke både samarbeidskommunens, og egne, tjenester.  Erfarings- og kompetanseutvekslinger vil kunne bidra til forbedring av tjenestetilbudet hos begge parter.

For Ringebu kommunes del er det ikke minst et ønske om at slikt samarbeid kan bidra til en positiv utvikling næringsmessig og kulturelt, og som arbeidsgiver.

Kommunen vil også ha fokus på solidaritetperspektivet med underutviklede land, i samarbeid med bla. kommunenes sentralforbund og Norad.

En aktiv, positiv og synlig holdning til internasjonalt arbeid vil styrke kommunens omdømme, noe som også vil bidra til at kommunen framstår som en attraktiv, framtidsrettet arbeidsplass.

Kommunestyret hadde oppe strategien som sak (nr 36)den 27.april 2010. 

Vedtak; Kommunestyret ser ikke at det er nødvendig å realitetsbehandle saken, og tar rådmannens forslag til internasjonal strategi til orientering.

Vennskapskommuner;

Filipstad kommune i Sverige er i øyeblikket Ringebu kommunes eneste vennskapskommune.  Filipstad med ca 11.000 innbyggere ligger i Värmland, ca 70 km nord-øst for Karlstad.  Her er linken til kommunens hjemmeside; http://www.filipstad.se

Inntil for er par år siden var Mikkeli i Finland og Assens i Danmark også våre vennskapskommuner, men etter kommunesammenslåinger ble begge kommuner svært store, og det var da mer naturlig for dem å ha større byer som vennskapskommuner/byer.

Ringebu vurderer kommuner i ulike land med tanke på tettere samarbeid.  Det letes etter kommuner som har flere felles trekk med vår egen.  Kommunen har derfor nylig lagt ut informasjon om seg selv på EU-portalen www.twinning.org og det har så langt kommet forespørsler fra kommuner bla. i Latvia, Malta og Italia. Disse vil bli vurdert nærmere.

EU-programmer/prosjekter:

Ringebu kommune (v/strategi og utvikling) og institusjonen Soneima i Telsiai by, Litauen, fikk etter søknad NOK 370.000 fra EU-programmet NorwayGrants til prosjektet "Transfer of Experience and Strengthening of Cooperation among Local, Regional and Euroregional Partners in Lithuania and Norway".  Soneima er stiftet og deleid av Telsiai, en by på vel 30.000 innbyggere. Besøk gjerne byen på www.telsiai.lt

Formålet var  bla. ved kompetanse- og erfaringsutveksling gi hverandre innspill og råd med integrering av funksjonshemmede i arbeidslivet; 

Project problem: inefficiency of processes aimed at integrating handicapped people of the Telsiai region into working life.  Soneima, a non-profit organisation established in the town of Telšiai, is devoted to handicapped people who have experienced social exclusion and need help in re-integrating into working life. 

En delegasjon på 5 personer + tolk fra Litauen besøkte Ringebu kommune i fire dager i april 2010.  Programmet her inkluderte bla. bedriftbesøk på Giax hovedkontor i Ringebu og Giax avdelingene på Otta og Dombås.  Bedriften Lillehammer Produkter og kommunens eget aktivitetsenter Joba ble også besøkt.  

En uke i juni samme år ble det gjenvisitt til Telsiai by. Denne gruppen bestod av NAV-lder Per Morten Nyeng, fagleder Joba Alf Inge Ringen og attføringssjef Giax Bjarne Løkken.

Det krevdes ingen delfinansiering fra Ringebu for deltagelse i dette ett-årige prosjektet.

Her kan du lese mer om de ulike EU-programmene; http://www.eu-norge.org 

Annet internasjonalt samarbeid: 

Ringebu kommune (v/SU) og Mityana Town, Uganda leverte sommeren 2009 felles søknad til KS/NORAD om deltagelse i Municipal International Cooperation (MIC) programmet. Prosjektet og samarbeidet ble godkjent, og gitt et tilskudd på kr 100.000 til et forprosjekt i 2010.  Representanter fra de to kommunene møttes for første gang i Tanzania i mars samme år, og en delegasjon fra Ringebu besøkte Mityana 5 dager i august 2010.  Da ble prosjektsøknaden for perioden 2011-2013 ferdigstilt.  5 adSøknaden ble godkjent av både KS og Norad, og fullfinansiert med NOK 380.000 i 2011. Trolig vil tilskuddene bli de samme i 2012 og 2013.  I mai 2011 var en delegasjon på 4 personer fra Mityana på besøk i Ringebu i 5 dager.  Delegasjonen bestod av bla. ordfører og rådmann.

Det vil også være en mulighet for forlengelse med nye prosjekter.  

Mityana Town ligger 70 km vest for hovestaden Kampala, og har ca 40.000 innbyggere.

Programme goal:  Good governance processes included in municipal governance and municipal services as part of the global fight for poverty reduction and sustainable development.   Programme objectives:  Increased integration of environmental aspects in local planning and management.

Hovedfokus for perioden vil være mijø og klima, trolig konkretisert ved å få vurdert og bidra til en forbedret renovasjonsordningen i Mityana by, med praktisk rådgivning fra Ringebu kommune.

Det kreves ingen medfinansiering fra Ringebu for deltagelse i dette prosjektet, som vil ha et årlig budsjett på ca kr 380.000.  På landsbasis er det kun 17 norske kommuner som er med i MIC.

Gran kommune, som har deltatt med flere prosjekter i MIC sammenhengende siden oppstarten i 1999, samarbeider nå med nabokommunene Mukuno og Lugazi i Uganda. Gran har bistått Ringebu i oppstart-fasen med informasjon, og etablering av kontakt med Mityana Town.  

Ringebu/Mityana og Gran/Mukuno/Lugazi vil sammen med fire andre norske kommuner inngå i et større nettverk med kommuner i Øst-Afrika, nærmere bestemt med to kommuner fra hver av landene Zambia, Tanzania og Kenya. 

Her finner du mer informasjon om MIC-programmet til KS/Norad;  http://www.ks.no/tema/Internasjonalt/

Publisert av Olav Brandvol. Sist endret 15.06.2011
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 
 
Login for redigering