Ansattoversikt


Barnehagene

Ansatte i avdelingen Barnehagene
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tjenesteleder 61 24 57 10
Hilde Dalberg

Fellestjenesten

Ansatte i avdelingen Fellestjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
453 76 748
Gry Aanna
481 71 988
Bente Fjellstad  Bjørge
453 76 827
Evy Håvaldsrud
IKT-konsulent 474 63 348
Amel  Konjhodzic
Konsulent 453 77 173 453 77 173
Sekretær 453 75 934
453 75 934
Anne Mette Morken
Konsulent 453 76 387
Fagleder IKT 975 48 198
Magnus  Rønningen
IKT-konsulent 488 96 465
453 76 316
Brita Grotheim Steig

Fåvang skole

Ansatte i avdelingen Fåvang skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktlærer 6.trinn 61284720/61284725 976 72 589

Klikk for stort bilde

 

 

Kontaktlærer 3.trinn 61 28 47 20 915 90 724

Klikk for stort bilde

 

 

Assistent skole og SFO - leksehjelp 61284720/61284729 993 76 483

Klikk for stort bilde

 

 

Kontaktlærer 6.trinn 61 28 47 20 909 18 366

Klikk for stort bilde

 

 

Kontaktlærer 7.trinn og teamleder 5.-7.trinn 61284720/61284722 911 89 200

Klikk for stort bilde

 

 

Tjenesteleder 482 47 994 482 47 994
Dan-Håkon Fonstad
Faglærer og folkehelsekoordinator 61 28 47 20 412 23 874

Klikk for stort bilde

 

 

Faglærer og spesialpedagog 61 28 47 20 948 88 472

Klikk for stort bilde

 

 

Faglærer 61 28 47 20 482 90 467

Klikk for stort bilde

 

 

Kontaklærer 4.trinn 61284720/61284722 473 18 667

Klikk for stort bilde

 

 

Kontaktlærer 5.trinn 61 28 47 20 990 45 167

Klikk for stort bilde

 

 

Kontaktlærer 2.trinn 61284720/61284725 992 62 576

Klikk for stort bilde

 

 

Faglærer og bibliotekansvarlig 61284720/61284721 993 51 339

Klikk for stort bilde

 

 

Faglærer og IKT-ansvarlig 61284720/61284721 924 89 686

Klikk for stort bilde

 

 

SFO-leder, assistent skole og SFO 61284720/61284729 977 53 531

Klikk for stort bilde

 

 

Assistent skole og SFO 61284720/61284729 454 27 390

Klikk for stort bilde

 

 

Undervisningsinspektør, elevrådskontakt 61284737/61284720 416 92 909

Klikk for stort bilde

 

 

Kontaktlærer 2.trinn 61 28 47 20 911 84 351
Kontaktlærer 1.trinn 61 28 47 20 958 42 739

Klikk for stort bilde

 

 

Kontaktlærer 2.trinn (i permisjon) 61284720/61284725 416 81 324

Klikk for stort bilde

 

 

Kontaktlærer 1.trinn 61 28 47 20 916 26 749

Klikk for stort bilde

 

 

Assistent skole og SFO - leksehjelp 61284720/61284729 958 10 053

Klikk for stort bilde

 

 

Assistent skole og SFO
Kontaktlærer 3.trinn 61284720/61284725 905 46 521

Klikk for stort bilde

 

 

Spesialpedagog og logoped 61 28 47 20 911 81 051

Klikk for stort bilde

 

 

Assistent skole og SFO 61284720/61284729 957 04 399

Klikk for stort bilde

 

 

Helse og mestring

Ansatte i avdelingen Helse og mestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tjenesteleder 934 02 311
Berit Aarnes
Ergoterapeut 474 55 930
Hanne Mette Aarnes
Daglig leder Freskus / Frisklivsveileder 474 75 769
Sykepleier 404 10 275
Psykiatrisk sykepleier 474 65 108
Erik Granlien
Psykiatrisk sykepleier, barn 488 93 397
Ingeborg Grimsrud
Fagansvarlig helsesøster 474 69 673
Edel H. Bakken
Ergoterapeut 474 63 349
Tonje Hansen
Avdelingsleder EMF 954 75 699
954 75 699
Fagansvarlig 911 72 995
Psykiatrisk sykepleier 474 73 775
Ingrid Lindsheim
Avdelingsleder 970 45 124
Marit Listad
Fysioterapeut 474 69 527
Mona Iren Mjøen
Psykiatrisk sykepleier, barn 991 53 260
Torill Nystuen
Sykepleier 481 95 259
Fagansvarlig 909 84 440
Sosionom 918 26 948
Ruskoordinator 481 02 110
Hans Anton Torgersen

Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tjenesteleder for hjemmetjenesten 479 07 996
Marit Vestad Førlandsås
Avdelingsleder 474 85 689
Tjenesteleder 61 28 32 70 416 30 304
Arild Kongsrud
Avdelingsleder J.O.B.A. 412 18 232
Ingjerd Kristiansen
Fagansvarlig J.O.B.A. 901 53 005
Alf Inge Ringen

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
sekretær 61 28 47 00
61 28 04 08
957 61 942
Tjenesteleder 924 63 736
Anne B. Vestad
482 90 415
kulturkonsulent 61 28 30 94 413 34 648
958 35 019

Linåkertunet

Ansatte i avdelingen Linåkertunet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder korttidsavdelingen 911 72 995
Tjenesteleder 904 07 714
Ingrid Rugsveen

MGBV

Ansatte i avdelingen MGBV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernskonsulent 479 71 366
Barnevernskonsulent 958 61 833
Barnevernskonsulent 958 61 833
Barnevernleder 909 27 968
Barnevernskonsulent 482 75 803
Barnevernskonsulent 911 72 304
Nestleder 482 44 283
Barnevernskonsulent 909 94 771
Barnevernskonsulent vikariat 947 93 729
Barnevernskonsulent 456 36 107
Barnevernskonsulent 489 97 584
Merkantil konsulent 453 75 998
Merkantil konsulent 484 97 716

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder NAV 61 41 79 00 481 15 594
Per Morten Nyeng

Plan og teknisk

Ansatte i avdelingen Plan og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør VVAR 61 28 30 65 980 28 450
Torun Ydsti  Agdestein
950 88 468
Oppsynsmann 958 76 380
Kjell Arne Dalbak
Kommuneplanlegger 484 97 439
Tjenesteleder 977 51 103
Jostein Gårderløkken
Tilsynsingeniør 453 77 385
John Magnus  Horsbøl
61 28 30 70
Overingeniør 484 97 753
Lars Ove  Madshus
61 28 30 48
Anne Lise Martin
61 28 30 62
Merete Morken
Arealplanlegger 484 97 882
Ingvild Nesset
Arealplanlegger 484 97 124 484 97 124
Ingrid Isumhaugen Olsen
Avdelingsingeniør 901 97 592
Jon Helge Silli
Prosjektingeniør 952 73 168
Per Kristian Simengård
Renovasjonssjef 61 28 31 78 951 45 667
Roger Skansgård
Avdelingsingeniør 966 25 062
Per Johan Vestues Smestad
Prosjektingeniør 959 96 061
Steinar Solbakken
Ledende driftsoperatør 61 28 05 16 488 94 307
Prosjektingeniør VVAR 930 24 760 930 24 760
John Ole Sørsveen
Prosjektingeniør VVAR 484 97 773
Janne Trøstaker
Avdelingsingeniør 481 16 830
Fridtjov Valde Janson
Avdelingsingeniør VVAR 979 86 892
Marcel van der Velpen
Driftsleder 975 87 711
Jan Erik Voldsrud
Avdelingsleder VVAR 975 79 382
Pål Østen Solberg

Plan og teknisk - Vaktmestere

Ansatte i avdelingen Vaktmestere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 474 62 390
Kjell Håvard Bjørkhaug
Vaktmester 404 58 015
Geir Bråten

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
ordfører 61 28 30 01 458 72 138

Ringebu læringssenter

Ansatte i avdelingen Ringebu læringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Undervisningsinspektør 947 94 586 905 92 333
Ragnhild Hjelmstad

Ringebu skole

Ansatte i avdelingen Ringebu skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tjenesteleder 61 28 18 30 415 10 392
Thor Lindberg

Ringebu ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Ringebu ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tjenesteleder 971 31 355

Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
402 47 797
Britt Åse  Høyesveen
992 56 579
Per H. Lervåg
980 12 510
Gro Li Sletvold

Strategi og utvikling

Ansatte i avdelingen Strategi og utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Digitaliseringsrådgiver 916 39 875
Bente Borgen
Økonomisjef 404 10 695
Jan Magne Langseth
Næringssjef 900 12 999
Frode Martinsen

test

Ansatte i avdelingen test
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 28 30 00
Innbyggertorget
Tjenesteleder 453 76 845 902 83 994
Kjell Tangerud