Ansattoversikt


Helse og mestring

Ansatte i avdelingen Helse og mestring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tjenesteleder 934 02 311
Berit Aarnes
Ergoterapeut 474 55 930
Hanne Mette Aarnes
Fagansvarlig 909 84 440
Katarina  Bagge Stormo
Daglig leder Freskus / Frisklivsveileder 474 75 769
Sykepleier 404 10 275
Psykiatrisk sykepleier 474 65 108
Erik Granlien
Psykiatrisk sykepleier, barn 488 93 397
Ingeborg Grimsrud
Fagansvarlig helsesøster 474 69 673
Edel H. Bakken
Ergoterapeut 474 63 349
Tonje Hansen
Avdelingsleder EMF 954 75 699
954 75 699
Fagansvarlig 911 72 995
Psykiatrisk sykepleier 474 73 775
Ingrid Lindsheim
Avdelingsleder 970 45 124
Marit Listad
Fysioterapeut 474 69 527
Mona Iren Mjøen
Psykiatrisk sykepleier, barn 991 53 260
Torill Nystuen
Sykepleier 481 95 259
Sosionom 918 26 948
Ruskoordinator 481 02 110
Hans Anton Torgersen