GAMMEL_Frivillig i Ringebu

Vil du være frivillig?

I Ringebu kommune er det per i dag bosatt 41 flyktninger. Det skal bosettes 15 nye i 2016. I kommunen har vi også Ringebu statlige mottak som har 100 beboere. Hovedbasen er tidligere Ringebu hotell.

 

Hvor mye tid må jeg bruke på å være frivillig?

Du velger selv hvor mye/ofte du ønsker å bidra

Hva forventes av meg som frivillig?

Det forventes at du er åpen i møte med nye mennesker. Det forventes videre at du viser respekt for dine medmennesker og at du følger opp de avtalene som gjøres.

Hva kan du bidra med?

  • Ta med et ekstra barn på trening/kamp.
  • Hjelpe barn og voksne med lekser
  • Vise frem den flotte kommunen vi bor i. Ta med barn og/eller voksne på fjelltur, fisketur, stolpejakt osv.
  • Ta med en av de voksne på trening/aktiviteter. Kanskje noen vil være med på Friskus? Eller hva med strikkekafe?
  • Være en støtte og veiviser i møte med et nytt land og en ny kultur.
  • Lære noen å gå på ski
  • Delta på gudstjeneste sammen med beboere fra mottaket (ungdomssenteret søndager klokken 12- 15.30, onsdager klokken 18-20.30 og fredager klokken 17- 18.30)
  • Være badevakt
  • Ta med noen på aktiviteter du selv deltar på. Kanskje noen vil være med på møter i bygdekvinnelaget? Eller hva med 4H?

Mulighetene er mange! Du kan bidra til at de som bor her føler seg inkludert i lokalsamfunnet vårt. Du kan gjøre en forskjell.

Hvor kan jeg ta kontakt hvis jeg ønsker å være frivillig?

Ønsker du å bidra? Har du spørsmål? Har du ideer til aktiviteter eller andre innspill/tanker vedrørende frivillighet i Ringebu?

Vi hjelper deg gjerne, ta kontakt med:

Line Høyesveen ved Nærmiljøsentralen, tlf.  61 28 02 60, frivillig.ringebu@gmail.com

Eller:

Ann Cathrin O. Tomten, sokneprest, tlf.  99 57 15 52

Ragnhild Hjelmstad, Ringebu Læringssenter ,ragnhild.hjelmstad@ringebu.kommune.no

Marte Brunæs Torgersen, flyktningkonsulent,tlf. 40 03 78 63, marte.brunes.torgersen@nav.no