Tjenesteenhetens bidrag tl å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Testtabell
Målemetode Mål Status
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: 100 % 100 %
1. Indre motivasjon 4,4 4,0
3. Autonomu 4,6 4,4
5. Mestringsorientert ledelse 4,4 4,1
7. Relevant kompetanseutvikling 3,9 3,8
9. Mestringsklima 4,5 4,4
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 100 % 100 %

 

 

 

Tjenesteenhetens bidrag tl å beholde og rekruttere dyktige og kompetente medarbeidere:

Testtabell
Målemetode Mål Status
Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Svarprosent: 100 % 100 %
1. Indre motivasjon 4,4 4,0
3. Autonomu 4,6 4,4
5. Mestringsorientert ledelse 4,4 4,1
7. Relevant kompetanseutvikling 3,9 3,8
9. Mestringsklima 4,5 4,4
Godkjent formell kompetanse i tråd med krav og målsetting 100 % 100 %