Hva betyr digitalisering for oss?

Digitalisering handler ikke om de tekniske installasjonene, programvaren eller nettverket, men om hvordan man bruker teknologien til å sikre bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Handlingsplanen er utarbeidet på bakgrunn av kommunens Digitaliseringsstrategi 2018-2021.

8 hovedpunkt fra vår digitaliseringsstrategi:

  1. Fulldigital kommuneforvaltning.
  2. Aktivt utnytte digitalisering i tjenesteproduksjon.
  3. Alle ansatte skal ha en definert digital kompetanse.
  4. Digitale læremidler og verktøy i den daglige opplæringen.
  5. Velferdsteknologi for å øke tjenestekvalitet, egenmestring av egen livssituasjon og kunne bo lengre hjemme
  6. Brukernes behov settes i sentrum.
  7. Innbyggerdialog gjennom digitale kanaler.
  8. Ledelsesforankret internkontroll og styringssystem.