Informasjon om koronavirus

Klikk for stort bildeInformasjon om situasjonen rundt koronaviruset i Ringebu kommune:


Ringebu kommune følger nasjonale regler og anbefalinger i koronasituasjonen. Det er ingen lokale koronatiltak i kommunen utover disse.
Regjeringen.no - Oversikt over nasjonale tiltak
Helsenorge.no - Oversikt over råd og regler om koronaviruset

På denne siden kan du se lokale tilpasninger til de nasjonale anbefalingene. 

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du følge anbefalingene og reglene som gjelder i hjemkommunen din.

 

Smittesituasjon Ringebu kommune:

Isolasjon (smittede)

3

Karantene (nærkontakter)

32

Karantene (innreise)

47

Oppdatert 06.05.2021Løpende informasjon om situasjonen i Ringebu kommune: 
 

Mandag 3. mai

Besøksrestriksjoner ved helse og omsorgsinstitusjonene videreføres til 11.05.21

Ringebu kommune velger å holde stengt for besøkende ved Ringebu omsorgssenter, Linåkertunet HDT, korttidsavdelingen og omsorgsboligene ved Linåkertunet frem til tirsdag 11. mai 2021. Unntak er ved alvorlig sykdom og ved livets slutt.

Vi ber om forståelse for at besøk ikke kan gjennomføres i denne perioden pga. smittesituasjonen i våre nabokommuner.

Torsdag 29. april
To personer er bekreftet smittet med koronavirus. Den ene den samme personen som testet positivt på hurtigtest i går. 

Onsdag 28. april

Kl. 16.30
En person er bekreftet smittet med koronavirus, og en person har testet positivt på hurtigtest. Smitteveien er ukjent, men antas å ha sammenheng med smitteutbruddet i Nord-Fron. 13 personer er satt i karantene.

Kl. 11:50
Retningslinjer for besøkende fra 28.04.2021 
Ut fra smittesituasjon i Midt- Gudbrandsdalen stenger Ringebu kommune for besøkende ved Ringebu omsorgssenter, Linåkertunet HDT, korttidsavdelingen og omsorgsboligene ved Linåkertunet frem til tirsdag 4. mai 2021. Unntak er ved alvorlig sykdom og ved livets slutt. 
 

Fredag 23. april

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter våren 2021 - runde 2.

Ringebu kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. Tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har referanse 21/1215-31.

Les mer om tilskuddsordningen og hvordan du søker her.

Tirsdag 20. april

En ny person er bekreftet smittet med koronavirus. Vedkommende satt i karantene og smitteveien er kjent.

Lørdag 17. april

En person ble sent i går kveld bekreftet smittet med koronavirus. Vedkommende satt i karantene og smitteveien er kjent.

Fredag 16. april

En person er bekreftet smittet med koronavirus. Vedkommende satt i karantene og smitteveien er kjent. 

Torsdag 15. april

En person er bekreftet smittet med koronavirus. Vedkommende er i karantene og smitteveien er kjent. Nærkontakter er satt i karantene.
En klasse og lærere på Fåvang skole er satt i ventekarantene, fordi en elev er nærkontakt og skal testes senere i dag. 

Onsdag 14. april

Kl. 10:00:
En person er i formiddag bekreftet smittet med koronavirus. Personen satt i karantene og smitteveien er kjent.

Kl. 08.00:
Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan går ut på å reversere de nasjonale tiltakene som ble innført før påske. Se regjeringens pressemelding for en oversikt over de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 16. april. 

Tirsdag 13. april

En person er bekreftet smittet med koronavirus. Personen satt i karantene og smitteveien er kjent.

Mandag 12. april

Fra og med mandag 12. april er det ikke lenger påbud om bruk av munnbind i Ringebu kommune. Formålet med det midlertidige påbudet var å forhindre eller begrense spredning av koronaviruset i forbindelse med påska.
Nasjonale retningslinjer for bruk av munnbind gjelder fortsatt. 
 

Torsdag 8. april

To personer ble i går kveld bekreftet smittet med koronavirus. Begge var nærkontakter og satt i karantene. 

Onsdag 7. april

En person er bekreftet smittet med koronavirus. Nærkontakter er satt i karantene og blir testet i løpet av dagen. Smitteveien er ukjent. Personer som har benyttet sanitæranlegg ved Skei Caravan i påsken eller har vært på Matkroken Skeikampen midt på dagen lørdag 3. april, og som får symptomer, bes om å teste seg.

Torsdag 1. april

Vi vil få takke dere alle for god innsats i kampen mot Covid 19, så langt i påsken. Alle våre tilbakemeldinger tyder på at vi alle holder avstand, bruker munnbind og tenker smittevern denne påsken. Fortsetter vi slik også de neste dagene ligger alt til rette for en god gjennomføring av årets påske. 
Husk god håndvask, god avstand, få kontakter og munnbind også resten av påsken. 
Fortsatt god påske! 

Arkiv over informasjon fra Ringebu kommune om situasjonen rundt koronaviruset. 

Koronatelefon Ringebu kommune:
453 76 667

Åpningstider:
Mandag - fredag kl.  08.00 - 12.00

Telefon for smittesporing i Ringebu kommune:
61 28 30 10
Åpningstid: hverdager 12.00-15.00.

Smittesporingsteam i andre kommuner, helsepersonell og FHI kan også benytte dette nummeret på hverdager 15.00-22.00 og helgedager 08.00-22.00.


Folkehelseinstituttets publikumstelefon:  
815 55 015

Ringebu legekontor:
61 28 39 10

Hvis du mistenker at du er smittet av viruset eller er pårørende til noen som mistenker at de er smittet, er det viktig at du ikke møter opp på legekontoret, men tar kontakt med fastlege eller legevakt på telefon.

Råd for å forebygge smitte:

  • God håndhygiene: Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vær ute blant folk. Vask hendene i 60 sekund. Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, kan du bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
  • Host/nys i papirlommetørkle (som blir kasta etterpå) eller i armkroken.
  • Berør minst mulig ting/gjenstander med hendene dine. Unngå å håndhilse.
  • Hold deg hjemme når du er syk.
  • Unngå tett kontakt med syke personer.


Kommunen følger de anbefalinger og råd som gis fra overordnede myndigheter.
Smittevernlegen følger situasjonen løpende og har det løpende informasjonsansvaret.

Kontaktinformasjon næring:

Frode Martinsen
Næringssjef

Telefon
900 12 999

Epost
frode.martinsen@ringebu.kommune.no