Informasjon om koronavirus

Informasjon om situasjonen rundt koronaviruset i Ringebu kommune:


Norge har gått over til en normal hverdag med økt beredskap. Ringebu kommune har ingen lokale smittevernstiltak. 

I "En normal hverdag med økt beredskap" gjelder disse reglene og rådene:

  • Hold hendene rene, host i et papirlommetørkle eller i albuekroken og hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller feber.
  • Du må gå i isolasjon hvis du får påvist covid-19.
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  
  • Uvaksinerte husstandsmedlemmer til en som er blitt smittet, bør teste seg og gå i karantene, uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.
  • Trafikklysmodellen i skoler og barnehager beholdes inntil videre som et verktøy som kan brukes ved behov dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig.

Les mer om "En normal hverdag med økt beredskap" her.

Arkiv over informasjon fra Ringebu kommune om situasjonen rundt koronaviruset. 

Telefon for smittesporing i Ringebu kommune:
61 28 30 10
Åpningstid: hverdager 10.00-15.00.

Smittesporingsteam i andre kommuner, helsepersonell og FHI kan også benytte dette nummeret på hverdager 15.00-22.00 og helgedager 08.00-22.00.


Folkehelseinstituttets publikumstelefon:  
815 55 015

Ringebu legekontor:
61 28 39 10

Hvis du mistenker at du er smittet av viruset eller er pårørende til noen som mistenker at de er smittet, er det viktig at du ikke møter opp på legekontoret, men tar kontakt med fastlege eller legevakt på telefon.