Informasjon om koronavirus

Klikk for stort bildeInformasjon om situasjonen rundt koronaviruset i Ringebu kommune:


Torsdag 10. september

Informasjon fra Helse og omsorg

Høsten har kommet og vi har i den forbindelse endret retningslinjene for besøkende ved Linåkertunet HDT og korttidsavdelingen. Det vil bli anledning til å benytte dagsenteret for besøk disse dagene mandag, fredag, lørdag og søndag, samt etter kl 16.00 hver dag. På bakgrunn av smittesituasjonen i Norge med en økende oppblomstring ønsker vi at flest mulig besøk skjer ved dagsenteret og ikke inne på pasientens rom. Alvorlig syke og døende pasienter vil fortsatt kunne få ha besøk på rommet, men det gis ikke mulighet til å oppholde seg i fellesareal for besøkende. I de tilfeller hvor besøket må avholdes på rommet ønsker vi at det begrenses omfanget av besøk på bakgrunn av smittefaren i dagens situasjon i hele landet.

Helsesenteret tester hver dag kl. 13.30 – 14.00, avtale med legekontoret i forkant for registrering og avtaletidspunkt. Svar på testresultatene kan du selv gå inn å lese på helsenorge.no dagen eller kvelden etter test.

 

Fredag 10. juli

Informasjon til serverings- og restaurantbransjen i Ringebu kommune

Risikoen for spredning av covid-19 viser seg særlig høy i serverings- og restaurantbransjen der gjester ofte er tettere på hverandre enn andre steder i samfunnet. Helsedirektoratet har anbefalt minimum en meter avstand mellom personer i det offentlige rom.

NHO har utgitt en bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske serveringsbedrifter. Vi anbefaler alle serveringssteder i Ringebu kommune å følge denne.

Forbudet mot å servere mat som buffet ble opphevet 10. juli 2020. Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Helsedirektoratet har utarbeidet nye råd om servering av mat som buffet. Rådene er publisert på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Kravet om bordservering når serveringsstedet har skjenkebevilling, jf. covid-19-forskriften § 14a andre ledd, er ikke endret. Serveringsstedet kan likevel servere mat, mineralvann og annen drikke som buffet. Skjenking av alkohol må fremdeles skje ved bordservering.

Kommunen ønsker å minne om at målet fortsatt er å hindre smitte av koronaviruset. Det er derfor viktig at alle følger smittevernreglene. 

 

Torsdag 9. juli

Mattilsynet har publisert ny versjon av smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

Den viktigste endringen er informasjon om at personer som ankommer Norge fra Schengen og EØS for å jobbe på visse vilkår kan redusere reisekaranteneperioden dersom de gjennomfører to tester for koronavirus. Etter negativt resultat på første prøve kan personen håndtere fersk mat, inkludert spiseklare produkter med kort omsetningstid. Videre vil det fra 15. juli åpnes for at flere land med tilfredsstillende smittesituasjon vil slippe karantene. FHI vil komme med informasjon om dette.

Veilederen finner du her.

 

Torsdag 2. juli

Nye retningslinjer for besøk i omsorgsboligene ved Ringebu omsorgssenter og Linåkertunet 2B

 • Ring mellom kl. 10.30 og 14.30 for å avtale besøk.
  • Ringebu omsorgssenter: tlf. 612 83 350
  • Linåkervegen 2B: tlf. 917 77 139
 • Det tillates besøk i leilighet, men ikke i fellesarealer.
 • Maks 4 personer pr. besøk.
 • Personer under 18 år og dyr kan ikke komme på besøk.
 • Besøkende i isolasjon, hjemmekarantene eller som har luftveisinfeksjon kan ikke komme på besøk.
 • Alle besøkende skal fylle ut et skjema ved ankomst.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre.
 • Håndhygiene ved ankomst og avreise.
 • Varsle personalet ved avreise for å kunne tørke over felles kontaktpunkter.

Retningslinjene gjelder fra 03.07.20 med bakgrunn i dagens smittesituasjon, og vil bli endret ved behov.

 


Arkiv over informasjon fra Ringebu kommune om situasjonen rundt koronaviruset:

Arkiv Koronavirus RK

Fredag 5. juni

Retningslinjer for besøk ved Linåkertunet, Linåkervegen 2B omsorgsboliger og Ringebu omsorgssenter

 • Besøkende må avtale tid med den enkelte avdeling i forkant av besøket. De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene må følges. Antall besøkende må ikke være høyere enn anbefalt, maks 4 og avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd må følges. Vi har ikke satt begrensninger på antall besøk, men vil foreta en vurdering etter pågang og organisering.
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, skal som hovedregel ikke komme på besøk.
 • Besøket skal fortrinnsvis skje ute.
 • Besøk som ikke kan skje ute grunnet pasientens tilstand må avklares med leder. Besøkende bør gå direkte til rom eller leilighet og ikke oppholde seg i fellesarealer.
 • Det er ikke tillatt for dyr og barn under 18 år å komme på besøk.

Viktig at smittevernrådene følges.
Håndhygiene, 1 meters avstand og at du er frisk når du kommer på besøk.

Velkommen😊

Mandag 25. mai

Informasjon til lag og foreninger

Det er gledelig å se at samfunnet nå gradvis åpnes opp og at aktiviteten i kommunenes lag og foreninger så smått er i gang igjen.

I tiden fremover er det viktig at lag og foreninger følger reglene for antall deltagere og avstand, i tillegg til de generelle anbefalingene om god hånd- og hostehygiene, at syke personer holder seg hjemme fra treninger og øvelser, og at det gjennomføres forsterket renhold av utstyr og kontaktflater. Det er også viktig at de ulike lag og foreninger setter seg godt inn i og følger retningslinjene som er gitt i aktuelle veiledere, gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Treninger, øvelser o.l. kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meters avstand, og arrangementer (turneringer, konserter o.l.) kan avholdes med inntil 50 deltagere, og én meters avstand mellom deltagerne. Myndighetene har signalisert at det vil kunne åpnes opp for større arrangement (inntil 200) og mer fysisk kontakt innen bredde-, barne- og ungdomsidrett innen kort tid.

For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt (fotball, håndball o.l.) er risikoen for smitte lav så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret. Deling av utstyr som innebærer tett kontakt med ansikt eller hender (hjelm, hansker o.l.) bør begrenses, og ved utlån av utstyr (gevær, rideutstyr o.l.) må dette desinfiseres mellom ulike personers bruk.

Lykke til!

Per Ove Hagestuen
Kommuneoverlege i Ringebu

Onsdag 20. mai

Besøk på Linåkertunet, Linåkervegen 2B omsorgsboliger og Ringebu omsorgssenter

Ringebu kommune ønsker å takke pårørende, pasienter og ansatte for god innsats og tålmodighet i tiden med besøksforbud. Vi vet at det er mange som savner hverandre!

Nå skal det endelig bli mulig med besøk innenfor trygge og forsvarlige rammer. Vi åpner opp for besøk i uke 22 fordelt på disse dagene: fredag 29.05 og lørdag 30.05. Hovedpårørende vil bli kontakt av avdelingen for å avtale tidspunkt og dag.

Covid-19 pandemien er ikke over, og det er svært viktig at vi fremdeles klarer å holde smitten unna den mest sårbare gruppen. Hold avstand og unngå kroppskontakt, vask hendene godt og det er viktig at du er frisk. Besøk skal i hovedsak skje ute, så det vil være værforbehold.

Dersom smittesituasjonen endrer seg kan det bli endringer i de oppsatte besøksdagene.

Det er avgjørende at alle følger rutinene som står under her:

 1. Pasienter som er i stand til å ta imot besøk utendørs kan treffe besøkende i institusjonens uteområde etter avtale med personalet på henvist møtested og tidspunkt. Besøkende og pasient kan ikke benytte besøket til kjøretur eller gåturer der pårørende må kjøre rullestol.
 2. Det vil fremdeles gjøres individuelle vurderinger for pasienter som er alvorlige syke eller av andre grunner ikke kan være ute.
 3. Hver pasient kan maksimalt ta imot antall 4 besøkende ved hvert besøk, besøket kan vare inntil 30 minutter under forutsetning av at besøket foregår utendørs.
 4. Ikke barn under 18 år og dyr.
 5. Værforbehold

Følgende smittevernrutiner må ivaretas for besøk:

 1. Besøkende som har oppholdt seg utenfor Norge, eller har hatt symptomer med feber, sår hals, hoste, tap av smak og luktesans de siste 14 dagene, kan ikke komme på besøk. Du skal føle deg helt frisk uten symptomer.
 2. Besøkende må avtale tidspunkt for besøk med avdelingen på forhånd.
 3. For å lette arbeidet med eventuell smittesporing loggføres alle besøk. Loggen makuleres når pandemien er over.
 4. Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Vi legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.
 5. Unngå fysisk kontakt og holde minst 1 meters avstand til ansatte og til pasienten.
 6. Besøkende som ønsker å medbringe gaver til pasienten må si ifra til personalet.
Fredag 15. mai

17. mai-feiring i Ringebu kommune

Det nærmer seg 17. mai, og i år blir det en annerledes nasjonaldagsfeiring enn det vi er vant til.

Det betyr ikke at dagen ikke skal markeres – det er mye som skjer i løpet av dagen. I år skal 17. mai markeres på god avstand. Bli med å feire nasjonaldagen fra verandaen, hagen, bilen eller langs veien.

Det digitale programmet kan følges på Ringebu kommune sin facebookside. Videoer vil også bli delt under nyheter på Ringebu kommune sin hjemmeside. På programmet står blant annet 17. mai-taler, underholdning fra Ringebu kulturskole og filmglimt fra biltoget.

Her er årets 17. mai program i sin helhet. 

Vi oppfordrer alle til å følge de til enhver tid gjeldene råd om forebygging og smittevern. Hold avstand og unngå å samles i store folkemengder. 

God 17. mai!

Torsdag 14. mai

Informasjon fra kommuneoverlegen

Personen som først testet positivt på koronavirus i Ringebu lørdag 9. mai, er nå blitt testet på nytt, og denne testen er negativ. Testene er gode, så det skal svært lite virus til før testen blir positiv, og det er derfor mye som tyder på at viruset som ble identifisert i den første prøven skyldes en forurensning av prøven. Det er beklagelig at personen først fikk beskjed om at han var smittet, og at mange er blitt satt i karantene, men vi er glade for at det nå ikke er noe som tyder på at det er smitte som vi ikke har kontroll på i kommunen.

Tirsdag 12. mai

Besøk på Linåkertunet, Linåkervegen 2B omsorgsboliger og Ringebu omsorgssenter

Ringebu kommune ønsker å takke pårørende, pasienter og ansatte for god innsats og tålmodighet i tiden med besøksforbud. Vi vet at det er mange som savner hverandre!

Covid-19 pandemien er ikke over, og det er svært viktig at vi fremdeles klarer å holde smitten unna den mest sårbare gruppen. Det vil derfor ikke være mulig å besøke noen inne eller ute ved våre helseinstitusjoner de neste 14 dagene. Din oppgave som pårørende er å holde avstand og vaske hendene godt. Det er viktig at du holder deg frisk.

Fredag 08. mai

Gjenåpning av skolene for 5.-10. trinn

Regjeringen besluttet torsdag kveld å gjenåpne skolene for 5.-10. trinn fra mandag 11. mai. Åtte uker med fjernundervisning er over – åtte uker med imponerende innsats fra elever, lærere og foreldre! Skolene har de siste ukene planlagt for gjenåpning på kort varsel, og er glade for endelig å kunne ønske elevene velkommen tilbake på skolen mandag!

Rektorene sender i løpet av fredag 8. mai ut informasjon til elever og foreldre om det praktiske rundt åpningen.

Onsdag 29. april

Korona i Ringebu kommune og en stor takk til mange involverte

Ringebu kommune har fått mange nye utfordringer som i den siste tiden har forandret seg fra dag til dag og fra time til time. Vår kommune har vært lite utsatt for smitte i forhold til prognosene. Dette takket være en utrolig god innsats fra alle innbyggere og fritidsinnbyggere, som har fulgt de nasjonale rådene som ble gitt for å unngå smitte.

Våre fritidsinnbyggere og det lokale næringsliv fortjener også en stor takk for sin tålmodighet i en meget krevende tid.

Som ordfører i Ringebu kommune vil jeg gi de ansatte innenfor renhold og helsesektoren ekstra oppmerksomhet for den svært gode jobben de har utført. De fortjener alle en stor takk og ekstra honnør for en fantastisk utført jobb så langt.

Helseinstitusjonene med alle våre tjenesteledere, avdelingsledere, kommunelegen og kommunedirektørledelsen fortjener også en takk for jobben som er utført. Alle innenfor ledelsen og helseområdet har stått på døgnet rundt for å få så god kontroll som mulig i denne uvirkelige situasjonen.

Kriseberedskapen har vært topp prioritert i alle ledd og godt styrt av kommunedirektør Per H. Lervåg. Krisestaben har fungert optimalt i forhold til håndteringen av situasjonen. Ledelsen har fulgt utviklingen i smittesituasjonen svært tett. Det har vært helt avgjørende for at kommunen har klart å holde hjulene i gang innenfor helse og omsorg.

En stor takk til helsepersonellet som jobber dag og natt og til vår kommuneoverlege som har en utfordrende oppgave også i tiden fremover. Det er hektiske dager for alle, og vi innbyggere og politikere er stolte over jobben dere utfører i en svært krevende situasjon.

Ordfører
Arne Fossmo

Fredag 24. april

Covid-19, gradvis åpning av samfunnet og tiden fremover

Norge har valgt en strategi der det overordnede målet er å holde sykdomsbyrden av epidemien så lav som mulig samtidig som uheldige ringvirkninger og kostnader av smitteverntiltakene minimaliseres. For å oppnå dette må tiltakene justeres i takt med utviklingen av epidemien.

De strenge tiltakene som har vært iverksatt med nedstenging av barnehager, skoler og virksomheter med én-til-én-kontakt, samt begrensninger i reisevirksomhet og forbud mot arrangementer og sammenkomster, har bidratt til at helsetjenesten har fått bedre tid til å forberede seg på å håndtere det store antallet pasienter med covid-19 som vil komme i tiden fremover når samfunnet gradvis åpnes opp igjen og de kontaktreduserende tiltakene trappes ned.

Vi må være forberedt på at epidemien vil vare lenge. Det er ikke realistisk å tro at vi klarer å eliminere risikoen for koronavirussykdom (covid-19), men smitteverntiltakene skal bidra til å redusere risikoen. I de neste månedene vil vi se en mer målrettet testing, og vi må opprettholde og styrke tiltakene for å beskytte våre eldre, særlig de som bor på institusjon og de som mottar hjemmesykepleie. På lengre sikt er det bare immunitet i befolkningen (naturlig eller etter vaksinasjon), eller et effektivt legemiddel, som kan sørge for at epidemien ikke lenger vil være et folkehelseproblem.

Mange vil bli syke det neste året, noen av disse alvorlig, og en fortsatt frivillig oppslutning om igangsatte smitteverntiltak er helt avgjørende for å holde epidemien under kontroll. Vi må ikke falle for fristelsen til å tro at dette er over nå, for vi har bare sett begynnelsen, og vi må fortsette å vaske hender, holde avstand, unngå unødvendige fritidsreiser og holde oss hjemme fra barnehage, skole, arbeid og fritidsaktiviteter når vi har luftveissymptomer og føler oss syke.

Lykke til! Alt blir bra!

Per Ove Hagestuen
Kommuneoverlege i Ringebu

Tirsdag 05. mai

Utkjøring av varer

Samarbeidet mellom Ringebu kommune og Lions Ringebu og Fåvang om utkjøring av varer har vært positivt, men ordningen brukes lite i dag og etter en evaluering avsluttes ordningen fra og med 11. mai 2020. Noen næringsdrivende vurderer å fortsette utkjøring av varer i egen regi. De vil selv ta ansvar for informasjon og organisering av en slik eventuell ordning.

Fredag 17. april

Åpning av barnehager og skoler

Barnehagene i Ringebu kommune åpner tirsdag 21.april. Utdanningsdirektoratets informasjon til foreldre kan leses her. Det blir gitt utfyllende informasjon til foreldrene i dagene før barnehagene åpner igjen.

Skolene åpner for 1.- 4.trinn fra mandag 27.april. Elever og foreldre vil få informasjon fra skolen i løpet av uke 17.

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Dette er i tråd med informasjon gitt fra regjeringen 8. april.

Foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer på grunn av koronasituasjonen kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage på ordinær måte.

 

Ekstraordinære bygg- og anleggstiltak i forbindelse med koronakrisen

For å stimulere lokalt næringsliv i disse koronatider bevilger Ringebu kommune 6.35 mill kr til ekstra vedlikeholdstiltak og framskynder investeringer på om lag 27 mill kr. Formannskapet vedtok i går enstemmig innstilling til kommunestyret, som avgjør saken 28. april. Vedlikeholdstiltak på bygg omfatter utskifting av kledning og utvendig maling, utskifting av dører og vinduer, samt bytting til berøringsfri armatur i dusjer og vasker i skoler, barnehager og helsebygg. Det bevilges midler til diverse utbedringstiltak på kommunale veger, for eksempel nytt rekkverk, stikkrenner, sikringstiltak og reasfaltering.

Av investeringer bevilges midler til ny Høie bro, takutbedring og utvidet parkering på Linåkertunet, utvidelse av pågående rehabiliteringstiltak på vann- og avløpsnettet, og opprusting av kommunale veger.

Ekstra vedlikeholdstiltak og investeringer kommer på toppen av vedtatte investeringer i årsbudsjettet.

Saksopplysninger og formannskapets innstilling til vedtak kan du lese her.

 

Informasjon fra helsetjenesten

Flere yrkesgrupper som har holdt stengt av smittevernhensyn åpner opp igjen  gradvis  og kontrollert fra 20 april.

Dette gjelder helsefaglige virksomheter med en til en kontakt. Folkehelseinstituttet har ansvaret for å utarbeide en bransjestandard for smittevern som skal følges. Det åpnes opp for private og kommunale fysioterapitjenester, frisklivsarbeid og samtaler innen rus og psykisk helsetjeneste.

 

Oppheving av vedtak om stenging av sanitæranlegg

Vedtaket om stenging av alle felles sanitæranlegg på campingplasser og overnattingssteder i Ringebu kommune oppheves fra og med 20. april 2020. Det er en forutsetning at de enkelte virksomheter gjennomfører regelmessig renhold og nødvendige smitteverntiltak fot å hindre smittespredning.

Ringebu, 17.04.2020
Per Ove Hagestuen, kommuneoverlege i Ringebu

Mandag 04. mai

Publikumsmottaket på rådhuset åpner igjen

I forbindelse med at samfunnet gradvis åpner opp igjen har Ringebu kommune valgt å åpne publikumsmottaket på rådhuset fra og med mandag 4. mai.

Vi oppfordrer alle til å fortsatt benytte seg av digitale verktøy (telefon/skype) ved kontakt med saksbehandler. Dersom fysisk oppmøte er nødvendig, er det ønskelig at det avtales møtetid på forhånd. Dette for å sikre at saksbehandler er tilgjengelig og samtidig begrense trafikk inn og ut av rådhuset.

Det er viktig at vi fremdeles følger nasjonale føringer og anbefalinger, og det er derfor gjort tiltak i publikumsmottaket som skal bidra til å trygge både besøkende og ansatte. Det bes om at alle henvender seg i resepsjonen før den enkelte avdeling/saksbehandler oppsøkes.

Publikumsmottaket vil være åpent mellom kl. 09.00-14.00.

Tirsdag 14. april

Kriseledelsen har vært samlet og følger situasjonen rundt koronaviruset tett.

Hittil er 8 personer i Ringebu kommune bekreftet smittet. 
Ingen personer er satt i hjemmekarantene av kommuneoverlegen.  

Det er gledelig at innsatsen vi sammen har lagt ned gir resultater. Det er viktig at vi fortsetter å følge de nasjonale føringene og anbefalingene. Selv om vi nå er inne i en rolig periode når det gjelder smittespredning i kommunen, er det viktig at vi fortsatt tar del i dugnaden og følger smittevernreglene. Vi må opprettholde den gode innsatsen med tiltak som hyppig håndvask, unngå unødvendige fritidsreiser og overholde avstandsbegrensningen på to meter.  

En komplett liste over nasjonale tiltak som videreføres uendret kan du lese i denne artikkelen på Regjeringen sine nettsider. 

Onsdag 8. april

Gjenåpning av barnehager og skoler

Barnehagene i Ringebu kan åpne igjen 20. april. Skolen gjenåpnes for 1.- 4. klasse fra 27. april. Det samme gjelder SFO.

7. april meldte regjeringen at korona-tiltakene gradvis endres fra 20. april. Det er blant annet besluttet at barnehagene kan gjenåpne fra 20. april. Småskoletrinnet og SFO gjenåpnes fra 27. april.

Ringebu kommune vil følge regler for smittevern som er under utarbeidelse av nasjonale myndigheter. Disse skal være ferdigstilt senest 16. april. Foreldre vil få nærmere informasjon om hvordan barnehage- og skoletilbudet vil bli åpnet og organisert etter at disse reglene foreligger.  

Fram til barnehager og skoler/SFO gjenåpner vil barn av foreldre hvor begge er i samfunnskritiske jobber få tilbud om et barnehage- og skoletilbud som før påske. Det samme gjelder barn som er i en særlig sårbar situasjon.

Elever fra 5. – 10. trinn vil fortsatt få fjernundervisning.

Andre tiltak:

 • Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves fra 20. april, men rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser vil fortsatt gjelde.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni. Dette kommer til å påvirke 17. mai-feiringen, også i Ringebu. Mer informasjon om dette vil komme etter påske.
 • Det skal lages en bransjestandard for smittevern slik at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer, kan holde åpent fra 20. april.
 • En tilsvarende bransjestandard skal lages for andre virksomheter med en-til-en-kontakt, som for eksempel frisører, hudpleie og massasje, slik at de kan holde åpent fra senest 27. april og tidligst når bransjestandarden er klar.

Her kan du lese regjeringens pressemelding fra 7. april om gjenåpning av skoler og barnehager i sin helhet.
Regjeringens pressemelding om andre tiltak fra 7. april finner du her.

Mandag 6. april

Åpningstider påsken 2020

Beredskapstelefon om koronavirus (helserelaterte spørsmål) er bemannet alle dager i påsken kl. 10:00-14:00.

Legekontoret har vanlige åpningstider mandag og tirsdag i påsken. Onsdag er legekontoret åpent til kl. 12.00.

Ved akutt luftveisinfeksjon eller mistanke om koronasmitte utenom legesenterets åpningstider, kontakt interkommunal legevakt på Lillehammer på tlf. 116 117. Ansatte på legevakt avgjør om videre oppfølging skal skje fra legevakt eller fra nyopprettet luftveispoliklinikk på Stampesletta.

Rus og psykisk helsetjeneste har opprettet en kontakttelefon som er bemannet mellom kl. 10:00-15:00 torsdag 09.04 - mandag 13.04. Det er ansatte i tjeneste som bemanner telefonen.
Telefon: 61 28 30 05 

Utenfor åpningstider kan Mental Helses Hjelpetelefon kontaktes på telefon 116 123 (døgntjeneste).

Fredag 3. april

Kl. 15.45 Barnepass i påsken

Ringebu kommune har fulgt regjeringen og partene i arbeidslivet sin oppfordring om å tilby barnepass i påsken, også i helligdagene, for å sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner får et tilbud når foreldrene må arbeide. Alle som har hatt tilbud uka før påske er kontaktet og blitt spurt om de har behov for barnepass, og de som fyller de nasjonale kriteriene har fått tilbud om barnepass slik de har behov.

De nasjonale kriteriene for å få tilbud er at barnet skal være under 12 år, barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner, men der barnet ikke bor sammen med begge foresatte, er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale eller avgjørelse skal være hos, har en samfunnskritisk funksjon. Sist er det et kriterium at det ikke finnes andre muligheter for barnepass.

 

Kl. 16.15 Åpningstider beredskapstelefon:

 • Palmehelga: Stengt
 • Mandag 06.04 og tirsdag 07.04: Kl 08:00-15:30
 • Onsdag 08.04 t.o.m. mandag 13.04: Kl 10:00-14:00
 • Tirsdag 14.04 og fremover: kl 08:00-15:30
Onsdag 1. april

Informasjon fra kommuneoverlegen

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 blir alle felles sanitæranlegg på campingplasser og overnattingssteder i Ringebu stengt for å hindre smittespredning av covid-19.

I henhold til «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot å oppholde seg på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av covid-19» forbys personer å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. For å hindre at dette blir forsøkt omgått blir forbudet utvidet til å gjelde overnatting i campingvogn og bobil.

Vedtaket er trådt i kraft og vil gjelde til vedtaket blir opphevet.

Ringebu, 01.04.20
Per Ove Hagestuen, kommuneoverlege i Ringebu

Mandag 30. mars

Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen er åpen mandag-fredag kl. 08:00-15:30.
Det gjennomføres testing etter de til enhver tid gjeldende indikasjoner på Ringebu Helsesenter mandag-fredag kl. 09:00-14:00 og på teststasjonen på Vinstra alle dager (unntatt lørdag) kl. 15:00-16.30.

Fredag 27. mars

Kl 15.00 Møte i kommunal kriseledelse

Kriseledelsen har vært samlet og følger situasjonen rundt koronaviruset.

Beredskapstelefonen er åpen mandag-fredag kl. 08:00-15:30.
Det gjennomføres testing etter de til enhver tid gjeldende indikasjoner på Ringebu Helsesenter mandag-fredag kl. 09:00-14:00 og på teststasjonen på Vinstra alle dager (unntatt lørdag) kl. 15:00-16.30.

 

Kl 16.00 Informasjon om kommunale avgifter og gebyrer

Mange husstander og bedrifter opplever store endringer i sin økonomi. Samtidig har staten utsatt frister og vedtatt mange andre midlertidige lettelser og endringer. Skattebetaling er forskjøvet, permitterte får lønn de første 20 dager, og andre endringer og prolongeringer er varslet. Lånerenter er satt ned og bankene er fleksible med avdragsfrihet i en periode. Gudbrandsdal Energi har satt ned nettleien. Det er vedtatt fritak for foreldrebetaling i barnehage og SFO. 

Opplever du at dine inntekter svikter eller har du fått for store utgifter? Kommunen vil være ekstra fleksibel med å innvilge utsettelse på betalingsfrister og å inngå individuelle betalingsavtaler. Er din økonomi slik nå, bes du kontakte skatteoppkreveren, beskrive din situasjon, og be om betalingsavtale. Kontaktinformasjon finner du her. 

Kommunen har intensivert omlegging av fakturering av kommunale eiendomsavgifter fra kvartalsvis til månedlig fakturering, slik at abonnentene kan få fordelt utgifter best mulig gjennom året. 

Vi følger med på utviklingen framover, og det kan komme endringer. Inntil videre opprettholder kommunene de frister og forfall som gjelder. 

 
Kommunale eiendomsavgifter er hjemlet i  

Vann- og avløpsgebyr (se §3) i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-03-16-12  

Renovasjonsgebyr (se §34) i forurensningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6 

Feie- og tilsynsgebyr (se § 28) i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20  
 

Lokale forskrifter i medhold av lov: 

Lokal forskrift vedr vann- og avløpsgebyrer: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-12-20-1793  

Lokal forskrift om kommunal renovasjon for husholdninger og fritidseiendommer, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-02-18-1778  

Forskrift om utvidet feie- og tilsynsordning: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-01-28-1767?q=forskrift%20tilsyn%20ringebu  

Onsdag 25. mars

Nytt telefonnummer kontakttelefon for barn og unge

På grunn av stor pågang har man sett seg nødt til å bytte til et annet telefonnummer for kontakttelefonen for barn og unge.
Det nye telefonnummeret er: 948 79 895.
Dette gjelder fra onsdag 25.mars kl 08:00.

Det oppfordres for øvrig om å sende sms på enkle spørsmål, da det trolig vil senke terskelen for å henvende seg.

Det er kommunene i Midt-Gudbrandsdal som har etablert denne i samarbeid med Fylkesmannen.

Tirsdag 24. mars

Regjeringen opprettholder tiltakene mot koronavirus

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. Dette innebærer blant annet at alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt. Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.
Les mer om tiltakene i regjeringens pressemelding her.

Lørdag 21. mars

Vakthold i hytteområder

Regjeringen har i forskrift vedtatt forbud mot overnatting på fritidseiendommer utenfor hjemkommunen. Forbudet medfører at det kan være en økt risiko for innbrudd i hyttene. Kommunen har oppfordret hyttevelforeninger til å vurdere vakthold i sine områder, og eventuelt inngå avtale om kjøp av tjenester. Venabygdsfjellet Vel har etablert en privat vaktordning for sin destinasjon. Mer informasjon om tiltak iverksatt av Venabygdsfjellet Vel kan du lese mer om på deres hjemmeside.

Politiet opplyser at de vil patruljere i hytteområdene framover. Det oppfordres til å varsle politiet hvis noen oppdager noe mistenkelig. 

For Kvitfjell kan velforeningene ta kontakt med Moen Hytteservice AS som har inngått et samarbeid med andre som driver i samme bransje og kan tilby vakt- og ettersynstjenester på hytter. 
Kontaktinfo til Moen Hytteservice AS er tlf. 472 53 528 eller e-post roy@moenhytteservice.no   

For montering av alarm kan eks. firma som Alarm & Service AS kontaktes på tlf. 974 99 000 eller e-post post@alarmogservice.no 
Dette firmaet har representanter til stede i Kvitfjell og leverer tjenester fra Verisure. Det finnes sikkert også andre firma som kan levere tilsvarende tjenester. 

De andre hytteområdene kan gjøre noe tilsvarende.  

Fredag 20. mars

Kl 13:00 Informasjon om politiske møter og saksbehandling

Politiske møter og saksbehandling går sin gang i Ringebu kommune. Kommende uke vil utvalget for plan og teknisk, administrasjonsutvalget, formannskapet og levekårsutvalget avholde møter. Uka etter vil utvalg for miljø, utmark og landbruk ha møte. Alle møtene gjennomføres som fjernmøter. Møtetidspunkter og saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmesider som vanlig. Neste møte i kommunestyret er 28. april, og deretter 26. mai. Sannsynligvis vil også disse møtene bli gjennomført som nettmøter.

Ringebu kommune bestreber seg på å opprettholde en effektiv saksbehandling. Mange planlegger å komme i gang med små og store byggeprosjekter framover våren. Ikke minst i disse tider er det viktig at næringslivet kan opprettholde sin virksomhet og sysselsette flest mulig. Takket være nettbasert saksbehandling med bruk av elektroniske dokumenter går byggesaksbehandlingen, og arbeid med reguleringsplaner stort sett som vanlig.

 

Kl 14:00 Endrede åpningstider på beredskapstelefon

Lørdag 21.03:   kl. 10-16
Søndag 22.03:  kl. 10-16
Mandag 23.03. - fredag 27.03: kl. 08:00-15:30

Torsdag 19. mars

Ordføreren med en hilsen til alle innbyggere i Ringebu.
Les hilsenen fra ordføreren her  (PDF, 161 kB)

Onsdag 18. mars

Kl 15:00 Informasjon til kommunestyret og representanter i politiske utvalg

Kommunedirektøren har sendt ut informasjon til kommunestyret og representanter i politiske utvalg om status rundt koronaviruset i Ringebu kommune.  
Les informasjonskrivet fra kommunedirektøren her (PDF, 121 kB)

Tirsdag 17. mars

Kl 12:00 Status politiske møter

Ordføreren har bestemt at neste ukes politiske møter i Utvalg for plan og teknisk, Formannskapet og Levekårsutvalget skal gjennomføres som fjernmøter. Saksdokumenter vil bli produsert som vanlig.

Mandag 16. mars

Kl 11:00 Prioritering av fastlegeoppgaver

Allmennmedisinsk praksis er til vanlig åpen og uselektert med lav terskel for kontakt. I en så spesiell situasjon som landet er i nå, med sirkulerende smitte i samfunnet, utgjør det i seg selv en smitterisiko å oppsøke et sted hvor det er mange andre personer, slik som et legekontor. Tidsmessig vil man også prioritere kritiske oppgaver. Derfor vil en del vanlige fastlegeoppgaver nå bli nedprioritert inntil videre:

 • Attestarbeid for forsikringsselskap.
 • Legeerklæringer for en del ytelser fra NAV. Vi vil anmode om midlertidig utsatt frist for søknad om AAP og varige ytelser.
 • Erklæring for TT-kort, handikap-oblat og lignende.
 • Screeningundersøkelser, helsekontroller og kartlegging av risiko.
 • Årskontroller og rutinemessige kontroller av velbehandlet blodtrykk, diabetes og liknende kan utsettes eller opprettholdes med lengre intervaller enn normalt.
 • Spirometri, tonometri, audiometri.
 • Småkirurgi som ikke er strengt nødvendig.

Nødvendig behandling av akutte tilstander og forverring av alvorlig kronisk sykdom skal fortsatt være en prioritert fastlegeoppgave.

 

Kl 08:00 Koronatelefon for barn og unge

Kommunene i Midt-Gudbrandsdal (Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu) åpner en telefon for barn og unge opp til 18 år som har spørsmål eller bekymring rundt det nye Korona-viruset, Covid-19. Telefonen er kun åpen for personer under 18 år.

Telefonen er ment for de som opplever angst, stress, sorg eller annet knyttet til dette sykdomsutbruddet. De som skal betjene denne telefonen er ansatte ved Midt-Gudbrandsdal PP-kontor.

Telefonen har åpningstid fra mandag til fredag i perioden mellom kl. 08:00 og 18:00.

Nummeret som du kan ringe er: 948 79 895

Informasjonsfilm om koronavirus (rettet mot barn og unge): 

Søndag 15. mars

Kl. 13.05 Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19
Ny forskrift fra Helsedirektoratet:

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19. 

Les forskriften på Lovdata 

Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 5 som trer i kraft når departementet bestemmer. Forskriften gjelder frem til 1. april 2020.
Departementet gis myndighet til å forlenge forskriften.

Lørdag 14. mars

Kl. 12.00 Ny lokal forskrift om forebygging av koronasmitte
For å begrense ytterligere spredningen av koronaviruset innfører kommuneoverlege Per Ove Hagestuen en forskrift som gjelder for Ringebu kommune.
Les forskriften her (PDF, 123 kB)

Fredag 13. mars

Kl. 16.30 Møte i kommunal kriseledelse
Det er bekreftet 4 personer med smitte i kommunen.

Det er nå viktig at vi alle tar ansvar for ikke å spre dette viruset. Vi oppfordrer innbyggere om å gjøre en innsats for fellesskapet og overholde karantenereglene, og å ellers begrense reiseaktivitet som ikke er nødvendig.

Vi oppfordrer på det sterkeste til at barnehage- og skolebarn ikke møtes i perioden fremover, men holder kontakt på andre måter. Vi tar nå best vare på hverandre ved å ikke være sammen.

Ringebu kommune oppfordrer personer som har bostedsadresse utenfor kommunen om å ikke reise til sin fritidseiendom/hytte i Ringebu, men oppholde seg på sitt faste bosted. 

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

Folkehelseinstituttet har kommet med oppdaterte retningslinjer til personer med hjemmekarantene:
Les mer på FHI sine sider

For å beskytte våre pasienter/beboere mot smitte tar vi nå ikke imot besøk ved Ringebu Omsorgssenter, Linåkertunet heldøgns tjenester, korttidsavdelingen og omsorgsboligene på Fåvang(Omsorgen). Ved alvorlig sykdom kan besøk avtales direkte med avdelingen. Besøkende må være friske.

Publikumsmottaket på rådhuset holdes åpent med vanlig åpningstid. Dette vurderes fortløpende og stenging kan skje på kort varsel.

Medlemmer i kriseledelsen har vært rundt på matbutikkene i kommunen og gitt råd og anbefalinger om vask og hygiene i butikken.

 

Kl. 16.00 Varaordfører Kristin Teigen om koronasituasjonen

 

Kl. 16.00 Helsedirektoratet utdyper om omfattende tiltak
Helsedirektoratet vedtok 12. mars omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Helsedirektør Bjørn Guldvog gir utdypende informasjon.
Les informasjon på Helsedirektoratet sine sider

 

Kl. 15.44 Ringebu Omsorgssenter, Linåkertunet heldøgns tjenester, korttidsavdelingen og omsorgsboligene på Fåvang tar ikke i mot besøk
For å beskytte våre pasienter/beboere mot smitte tar vi nå ikke i mot besøk ved Ringebu Omsorgssenter, Linåkertunet heldøgns tjenester, korttidsavdelingen og omsorgsboligene på Fåvang(Omsorgen). Ved alvorlig sykdom kan besøk avtales direkte med avdelingen. Besøkende må være friske.

 

Kl. 13.30 Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset
Regjeringen legger frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon:
Les tiltakene på regjeringene sine sider.

 

Kl. 10.55 Personer som har bostedsadresse utenfor kommunen bes om å ikke reise til sin fritidseiendom/hytta
Ringebu kommune følger de anbefalinger som er gitt fra Helsedirektoratet. Det er nå viktig at vi alle tar ansvar for ikke å spre koronaviruset. Vi oppfordrer alle om å gjøre en innsats for fellesskapet og overholde karantenereglene, og å ellers begrense reiseaktivitet som ikke er nødvendig. Med bakgrunn i dette oppfordrer vi personer som har bostedsadresse utenfor kommunen om å ikke reise til sin fritidseiendom/hytte i Ringebu, men oppholde seg på sitt faste bosted. Er du allerede kommet til hytta kan du holde deg i ro der. 

Helsedirektoratet skriver på sine hjemmesider:
- Vi anbefaler at folk blir hjemme og ikke drar på hytta eller drar langt av gårde til nye lokalsamfunn.
Hensikten er å ikke spre smitte til små lokalsamfunn, sier Guldvog.

Han minner om at det holder at det kommer en person med smitte. Det å utsette flere små lokalsamfunn for smitte, er uheldig.
- Vi må huske på også at små lokalsamfunn har færre ansatte i helsetjenesten og mindre kapasitet. Husk at du også kan bli syk, derfor er det lurt å være hjemme, sier Guldvog. 

Informasjon fra Helsedirektoratet her

 

Kl. 9.45 NAV Midt-Gudbrandsdal stenger for tilfeldig besøk - utfyllende informasjon
På bakgrunn av sentrale og lokale retningslinjer har NAV Midt-Gudbrandsdal besluttet å stenge for tilfeldig besøk.
Brukerne må kontakte NAV via DinSide eller tlf. 55 55 33 33. NAV Midt-Gudbrandsdal tar deretter kontakt med bruker for å avklare aktuell sak.
Stengingen gjelder f.o.m. fredag 13. mars og t.o.m. onsdag 15. april
For mer informasjon se dette skrivet fra NAV (PDF, 105 kB)

 

 

Torsdag 12. mars

Kl. 19.43 Ringebu bibliotek er stengt
Hevet beredskapsnivå og økt forebyggende smitteverntiltak gjør at biblioteket er stengt på ubestemt tid. Dette gjelder også meråpent bibliotek. Det vil ikke være mulig å få hverken lånt eller levert lånt materiale mens biblioteket er stengt, dette gjelder også fjernlån.
Har du lånt bøker eller annet materiale som du skulle ha levert? Det trenger du ikke å bekymre deg for. Det vil ikke komme krav om innlevering denne perioden og ingen purrebrev vil bli sendt ut.Kl. 16.00 Informasjon fra Ringebu kommune med bakgrunn  i Helsedirektoratets tiltak
Informasjon fra Ringebu kommune med bakgrunn  i Helsedirektoratets tiltak for å hindre spredning av koronaviruset:

Det innføres adgangskontroll i helseinstitusjoner  
Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette. Ringebu kommune har allerede gjennomført disse restriksjonene tidligere denne uken.  

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling 
Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020. 

Reiser 
Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemme-karantene i 14 dager regnet fra hjemkomstdag, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft fra den 27.02.2020. Det betyr at personer fra andre land enn Norden som oppholder seg i Norge også skal være i karantene i 14 dager regnet fra den dagen de kom til Norge.  

Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner 
Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020 kl. 24.00. Tiltakene kan bli forlenget.
Mer informasjon om skoler og barnehager finner du her


Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud 
Helsedirektoratet har i dag den 12.03.2020 kl. 14.00 besluttet forbud mot og stenging av: 

 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs 
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. 
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. 
 • Treningssentre 
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende 
 • Svømmehaller, badeland og liknende 

For mer informasjon: 
Helsedirektoret - Omfattende tiltak for å hindre sprednig av covid-19

Helsedirektoratet stenger alle barnehager og skoler

 

 

Kl. 18.50 Politiske møter utsatt
Alle politiske utvalg avlyser/utsetter sine møter, foreløpig til og med 26 mars. Det vil bli kontinuerlig vurderinger av fremtidige møter iht nasjonale signaler.
Det undersøkes om det er mulighet for å gjennomføre noen av møtene over Skype

 

Kl. 09.04 Oppfordring om å begrense unødvendige reiser
Fylkesmannen i Innlandet har kommet med en oppfordring om at innbyggere begrenser unødvendige reiser til områder i innlandet med flere smittede samt unngå utenlandsreiser og unødvendige flyreiser innenlands.

Kommuneoverlegen henstiller derfor innbyggere i Ringebu til å unngå reiser over kommunegrensen som ikke er nødvendig, spesielt til områder med flere smittede.

Onsdag 11. mars

Kl 14.32 Fylkesmannen i Innlandet anbefaler et sett felles kjøreregler for Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet anbefaler et sett felles kjøreregler for Innlandet i forbindelse med koronautbruddet. Kjørereglene er laget i samarbeid med noen av kommunelegene og ble lagt fram for alle kommunene onsdag 11.3.20.

Kjørereglene ligger på Fylkesmannen sin hjemmeside.

 

Tirsdag 10. mars

Kl 19.11 Restriksjoner for besøkende ved Linåkertunet heldøgns tjenester, korttidsavdelingen, omsorgsboliger og Ringebu omsorgssenter.
Det er innført restriksjoner for besøkende ved Linåkertunet heldøgns tjenester, korttidsavdelingen, omsorgsboliger og Ringebu omsorgssenter.
Alle besøkende må ta kontakt med avdelingene på telefon før besøk.
Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til pasienter og beboere, frivillige hjelpere og andre som bidrar med aktiviteter.
Våre pasienter/beboere vil på grunn av høy alder eller sykdommer ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19.
God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Helsedirektoratets råd er at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjoner:

 1. Personer som vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14 dager. Områder med vedvarende smittespredning oppdateres fortløpende på FHI sine nettsider
 2. Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID-19.
 3. Personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon. Symptomer med feber, sår hals og hoste er rapportert. COVID-19 kan hos en del gi helt milde symptomer slik at lett forkjølelse eller snue i seg selv uten andre tegn til sykdom bør føre til at besøk til institusjon utsettes.

 

Kl 16.33 Møte i kommunal kriseledelse
Kommunal kriseledelse i Ringebu har i dag hatt nytt møte om situasjonen med Koronasmitte. Det er fortsatt bekreftet 1 smittet person i kommunen og ca 35 personer er i karantene. Kommunen er i gang med å vurdere konsekvenser for kommunalt tjenesteapparat i tiden framover ut fra forventet utvikling i smitte.  

Kommuneoverlegen registrerer med stor tilfredshet at kommunens anmodning om å begrense sosiale aktiviteter de neste 14 dagene blir fulgt opp av de fleste arrangører. Tiltak vurderes fortløpende ut fra fare for smitteoverføring. 

Kommunen har innført nye rutiner for renhold, med stedbundne renholdere. Dette for å hindre at smitte overføres mellom bygg.  

Kommunen minner om at besøkende til helseinstitusjonene må ta kontakt på telefon før institusjonsbesøk. 

Kommunen har fått melding om brudd på karantenereglene. Kommuneoverlegen har fulgt opp med direkte kontakt til den enkelte berørte, der viktigheten av å overholde karantereglene er presisert. 

Beredskapstelefonen (453 76 667) for spørsmål om Koronasmitte vil i tiden framover ha åpningstid mellom kl 10:00-22:00.  

Det er planlagt nytt møte i kriseledelsen torsdag 12.03. 

Søndag 8. mars

Kl 12.25 Kommunen oppfordrer til at sosiale sammenkomster begrenses
Ringebu kommune ber alle innbyggere om å ta ekstra forholdsregler. Med bakgrunn i utviklingen i Nord-Fron kommune og i samråd med kommuneoverlegen bes alle innbyggere om å være ekstra varsomme.
Kommunen oppfordrer til at sosiale sammenkomster begrenses de neste 14 dagene.
Dette kan være bursdager, større familieselskap, treninger og konserter.

Drift av barnehager, barneskoler og ungdomsskole går som normalt.

Fredag 6. mars

Kl 23.39 Påvist smitte i Ringebu kommune
Det er bekreftet ett tilfelle med smitte av koronavirus i Ringebu. Smittesporing er foretatt, og 15 personer er satt i hjemmekarantene.

Torsdag 5. mars

Kl. 14.52 Hjemmekarantene og isolering
Ved mistenkt eller bekreftet infeksjon med koronavirus, isoleres pasienten i hjemmet eller på sykehus, og det iverksettes nødvendig smitteoppsporing. Friske personer som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle, settes i hjemmekarantene, og skal ta kontakt med fastlege på telefon dersom de får hoste, feber og/eller tungpusthet.

Personer som har hjemmekarantene skal unngå nærkontakt med andre, og de skal ikke gå på jobb, skole eller i barnehage. Det er veldig viktig at folk overholder dette og ikke bidrar til ytterligere spredning av viruset.

Husstandsmedlemmer til de som er satt i hjemmekarantene kan leve som normalt, og gå på jobb, skole og i barnehage, men ved feber, hoste og/eller tungpusthet må de kontakte fastlege på telefon for vurdering, begrense sosial aktivitet og holde seg hjemme frem til nærmere avklaring.

Det er kommuneoverlegen som er ansvarlig for håndteringen av bekreftede/mistenkte tilfeller, smitteoppsporing og vurdering av hvem som skal isoleres og hvem som skal være i hjemmekarantene.


Kommunen følger de anbefalinger og råd som gis fra Folkehelseinstituttet og overordnede myndigheter. Smittevernlegen følger situasjonen løpende og har det løpende informasjonsansvaret.

Innbyggerne bes om å følge de anbefalinger som gis fra Folkehelseinstituttet og kommunelegen.

Beredskapstelefon om koronaviruset 
Ringebu kommune
Kun helserelaterte spørsmål
453 76 667
Åpningstider:
Mandag - fredag kl. 08:00 - 12:00

Kontakttelefon for barn og unge
(for personer under 18 år)
948 79 895
Åpningstider:
Mandag - fredag kl 08:00-18:00 

Folkehelseinstituttets publikumstelefon:  
815 55 015

Ringebu legekontor:
61 28 39 10

Hvis du mistenker at du er smittet av viruset eller er pårørende til noen som mistenker at de er smittet, er det viktig at du ikke møter opp på legekontoret, men tar kontakt med fastlege eller legevakt på telefon.

Råd for å forebygge smitte:

 • God håndhygiene: Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vær ute blant folk. Vask hendene i 60 sekund. Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, kan du bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
 • Host/nys i papirlommetørkle (som blir kasta etterpå) eller i armkroken.
 • Berør minst mulig ting/gjenstander med hendene dine. Unngå å håndhilse.
 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Unngå tett kontakt med syke personer.