Hindre smittespredning

Informasjon og gode råd til ansatte i Ringebu kommune:

Covid-19 smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Dette kan skje på tre måter:

  • gjennom luften (dråpesmitte) ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten
  • ved direkte kontakt (kontaktsmitte) når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn
  • ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon o.l.) gjennom nysing/hosting, eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten

En person smitter i gjennomsnitt 2-3 andre, og inkubasjonstiden (tiden fra en blir smittet til sykdommen gir symptomer) er 5-6 dager. Symptomene ligner de en ser ved forkjølelse og influensa, men de fleste vil få feber og hoste, og noen utvikler lungebetennelse med pustevansker.

I tiden fremover er det viktig at vi UNNGÅR NÆRKONTAKT, slik at vi ikke blir smittet, eller i verste fall smitter andre. Det er derfor viktig at vi:

  • har god hånd- og hostehygiene
  • prøver å unngå å ta oss i ansiktet
  • unngår å håndhilse
  • holder god avstand til andre

Vi må ALLE bestrebe oss på å HOLDE GOD AVSTAND (helst 2 meter) til våre kolleger, særlig gjelder dette under matpauser, møter, rapporter o.l., for å unngå at smitten sprer seg og at hele arbeidsplasser/avdelinger blir satt i karantene om en kollega skulle teste positivt.

Takk for hjelpen!

VASK HENDER OG HOLD AVSTAND