Lokale følger av nasjonale smitteverntiltak

Klikk for stort bildeSøndag 3. januar innførte Regjeringen nye nasjonale smittevernstiltak. Den 19. januar videreførte Regjeringen de fleste nasjonale tiltakene, men ga lettelser for barn og unge. De nye tiltakene varer så lenge det er behov for dem og Regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. 

Her er Ringebu kommune sine lokale tilpasninger: 

Helse og omsorg:

Retningslinjer for besøk i omsorgsboligene ved Ringebu omsorgssenter og Linåkervegen 2B og Linåkertunet fra 19.01.2021.

Retningslinjene gjelder fra 19.01.2021 med bakgrunn i dagens smittesituasjon, og vil bli endret ved behov.

 • Regjeringens råd er fortsatt at alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad.
  Den enkelte kan nå ta imot inntil 5 personer pr. besøk. Det må likevel ikke være flere enn at avstand kan overholdes.
 • Personer i isolasjon, hjemmekarantene eller som har luftveisinfeksjon kan ikke komme på besøk.
  Alle besøkende skal fylle ut besøksprotokoll.
  Hold minst 1 meters avstand til andre.
  Sprit og vask hender.
  Varsle personalet ved avreise for å kunne tørke over felles kontaktpunkter.
 • Besøkende ved Ringebu omsorgssenter og Linåkervegen 2B
  Beboerne kan motta besøk i leiligheten, men ikke i fellesarealer.
  Ring for avtale om besøk:
  - Ringebu omsorgssenter: tlf. 612 83 350
  - Linåkervegen 2B: tlf. 917 77 139
 • Besøk ved Linåkertunet
  Ring direkte til avdelingen for avtale. Dagsenteret brukes til besøksrom på samme måte som tidligere. De som ikke kan ta imot besøk på dagsenteret får ha besøk på rommet etter avtale med leder.


Annen informasjon
Dagsentrene ved Linåkertunet og Ringebu omsorgssenter åpner igjen i uke 4.

Helse og omsorgstjenesten åpner opp igjen for elever og studenter i praksis, dette koordineres på avdelingen i forhold til antall ekstra personell pr dag.

 

Skolene:

Regjeringen har besluttet at alle landets skoler, også ungdomsskoler og videregående skoler, nå skal følge gult nivå i trafikklysmodellen med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge, henger sammen med den lokale smittesituasjonen. Ringebu kommune har nå lavt smittetrykk. Det betyr at ungdomsskolen går fra rødt til gult nivå i trafikklysmodellen fra og med 20.januar. Barneskolene fortsetter på gult nivå som hittil.

Skolene skal ikke ta i bruk strengere tiltak enn nødvendig. Det vil si at hvis en skole er på gult nivå, skal skolen ikke ta i bruk tiltak på rødt nivå som et forebyggende grep.

I de situasjonene, utenom skolen, der munnbind er anbefalt, gjelder dette kun for elever fra ungdomsskolealder og eldre. Et eksempel er kollektivtransport der det ikke er mulig å overholde avstandskravet.

Her kan du lese mer om trafikklysmodellen skolene skal følge i pandemisituasjonen.
 

Rådhuset:

Rådhuset er åpent for besøkende. Åpningstid 09.00 - 14.00
 

Alkoholservering: 

Ringebu kommune har lavt smittetrykk og vil derfor følge de nasjonale retningslinjene og åpne opp for alkoholservering.

Serveringssteder som har skjenkebevilling: 

 • kan kun servere alkohol:
  • ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. 
  • til de som får servert mat.
 • skal ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. 
 • skal ikke servere alkohol etter kl. 24.00.
 • skal tilse at alkohol ikke blir konsumert etter kl. 00.30.

Se de nasjonale smittevernstiltakene her
Klikk for stort bilde

Forstørr plakat