Lokale følger av nasjonale smitteverntiltak

Klikk for stort bildeRegjeringen har innført nasjonale smittevernstiltak. Her er Ringebu kommune sine lokale tilpasninger: 

Helse og omsorg:

Informasjon fra Helse og omsorg vedørende nye retningslinjer 25.03.21
Helse og omsorgspersonell skal foreta en smittevurdering i møte med pasienter og brukere ang bruk av smittevernutstyr.
Regjeringen understreker at de nye rådene om å holde 2 meters avstand og bruk av munnbind når avstand ikke kan holdes, ikke omfatter helsetjenesten. I helsetjenesten gjelder de råd om avstand- og bruk av munnbind som allerede er beskrevet i koronaveilederen. Det vil si at helsepersonell kun vil bruke munnbind i de situasjonene hvor vi mistenker Covid- 19 eller at det er påvist smitte.

Besøk
Besøkende må ta telefonkontakt i god tid før besøk kan gjennomføres, slik at det skjer på en samordnet og trygg måte.

  • Ved Linåkertunet tas besøkende imot ved dagsenteret for beboere ved HDT og korttidsavdelingen.
  • Ved Ringebu omsorgsenter og Linåkervegen 2B kan besøk mottas i leiligheten, men ikke i fellesarealer.  

Det må holdes 2 meter avstand under besøket.

Pårørende og andre som reiser fra et område med høy lokal smitterisiko til et område med lav smitterisiko, anmodes om å ikke komme på besøk. Dette gjelder både ved besøk i og utenfor institusjonen.

Det er kun tiltatt med 2 besøkende.

For kritisk syke eller døende pasienter kan det gjøres særskilte avtaler (i samråd med leder).


Rådhuset:

Som følge av regjeringens råd om hjemmekontor ble rådhuset stengt for besøkende fra og med 25. mars. 

Rådhuset vil åpne igjen for besøkende fredag 16. april. 

Her kan du søke etter kontaktinformasjon på ansatte i kommunen.


Freskus:

På bakgrunn av de nye nasjonale retningslinjene og den lokale smittesituasjonen ble det i samråd med kommuneoverlegen bestemt at Freskus stengte fra midnatt, natt til torsdag 25. mars. 

Freskus åpnes for normal drift fredag 16. april. Velkommen tilbake! 

Nasjonale smitteverntiltak ​​​​​​