Næring

Det finnes mye informasjon fra myndighetene. På denne siden har vi samlet noe av den viktigste informasjonen for næringslivet. 
Savner du noe eller har tips til viktig informasjon, send mail til Frode, så blir siden oppdatert løpende. 

NAV: Informasjon fra NAV

NHO: Permittering, karantene m.m. for arbeidsgivere

Folkehelseinstituttet: Fakta, råd og tiltak 

Fylkesmannen i innlandet: Løpende oppdatert informasjon


Informasjonsvideo fra NAV som tar for seg gangen rundt permitteringer:


Ringebu kommune viser til ny forskrift om forebygging av korona-smitte, pkt. 2;  "De virksomhetene som på bakgrunn av vedtakene fra Helsedirektoratet fortsatt kan holdes åpne, skal informere kundene/besøkende om viktigheten av at personer innenfor lokale/området holder minst en meter avstand til andre i hele lokalet/området til enhver tid. Virksomhetene skal opplyse om dette ved inngangen." 

Forskriften er fastsatt av kommuneoverlegen i Ringebu kommune 14. mars 2020 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd.

Kontaktinformasjon næring

Frode Martinsen
Næringssjef

Telefon
900 12 999

Epost
frode.martinsen@ringebu.kommune.no