Næring

Eksterne lenker

NAV: Informasjon fra NAV

NHO: Nyttig informasjon og verktøy

Folkehelseinstituttet: Fakta, råd og tiltak 

Fylkesmannen i innlandet: Løpende oppdatert informasjon


Lokal forskrift:
Ringebu kommune viser til forskrift om forebygging av korona-smitte, pkt. 2;  "De virksomhetene som på bakgrunn av vedtakene fra Helsedirektoratet fortsatt kan holdes åpne, skal informere kundene/besøkende om viktigheten av at personer innenfor lokale/området holder minst en meter avstand til andre i hele lokalet/området til enhver tid. Virksomhetene skal opplyse om dette ved inngangen." 

Forskriften er fastsatt av kommuneoverlegen i Ringebu kommune 14. mars 2020 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd, jf. første ledd.

Kontaktinformasjon næring

Frode Martinsen
Næringssjef

Telefon
900 12 999

Epost
frode.martinsen@ringebu.kommune.no