Informasjon om barnehager og skoler

Spørsmål rettes til:


04.01.2021: Nasjonale tiltak for smittevern på skolene

Som følge av de nye nasjonale tiltakene regjeringen la fram søndag 3. januar, har skolene i Ringebu kommune hatt en gjennomgang av sine smittevernplaner før skolene åpner igjen 5. januar. Til grunn for tiltakene ligger regjeringens føringer, sammen med kommuneoverlegens helsefaglige vurderinger.

Barneskolene skal drives på gult nivå, mens ungdomsskolen, som alle ungdomsskoler i landet, skal drive på rødt nivå.

Det er mulig å kjøre og hente egne barn på skolen, men skoleskyssen vil gå som vanlig. Kommuneoverlegen anbefaler munnbind på skolebussen for ungdomsskoleelever når elever ikke kan holde 1 meter avstand til andre reisende utenfor egen kohort.

Her kan du lese mer om trafikklysmodellen skolene skal følge i pandemisituasjonen.15.12.2020: Informasjon om drift av barnehager og skoler

Tilfeller av  koronasmitte i Ringebu kommune har naturlig nok ført til økt bekymring og spørsmål rundt drift av barnehager og skoler. 

Regjeringens strategi og anbefalinger fra WHO er at smitteverntiltak som rammer barn og unge skal være forholdsmessig, målrettet og i minst mulig grad påvirke deres hverdag. Hovedregelen er at skolene skal følge opplæringsloven som normalt. Ved gult nivå vil det ikke være nødvendig å gjøre unntak fra regelverket.

For å ivareta smittevernet ved rødt nivå kan det være nødvendig å ta bruk midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19.

Barnehagene og skolene har utarbeidet konkrete beredskapsplaner for de ulike tiltaksnivåene for smittevern i den nasjonale trafikklysmodellen. Alle barnehager og skoler i Ringebu kommune er i dag på gult nivå.

Utdanningsdirektoratet sier at det skal være en høy terskel for å stenge barnehager og skoler. Hvis barn/elever eller ansatte blir smittet av korona, må andre barn/elever og ansatte som har vært i nærkontakt med personen, i karantene. Dette kan for eksempel være innen samme gruppe/klasse eller kohort. Resten av barnehagen/skolen fortsetter hverdagen som normalt på samme nivå i trafikklysmodellen. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvem som må i karantene, men skolen og barnehagen må bidra med oversikt over nærkontakter. Ved en uoversiktlig situasjon med flere smittede kan lokale helsemyndigheter vurdere å øke nivået fra gult til rødt.

Hvis det er behov for forebyggende tiltak, for eksempel ved mye smitte i kommunen, skal kommunen heller innføre rødt tiltaksnivå enn å stenge barnehager og skoler. Kommunen bør vurdere å stenge  bare hvis det er omfattende smitte blant barn/elever eller ansatte. Det er kommunale helsemyndigheter i samråd med nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvilket tiltaksnivå som innføres. Mulighet for stenging er regulert i Forskrift om smitteverntiltak (Covid-19-forskriften §12c.