Informasjon om barnehager og skoler

Spørsmål rettes til:


19.01.2021: Nasjonale tiltak for smittevern på skolene

Regjeringen har besluttet at alle landets skoler, også ungdomsskoler og videregående skoler, nå skal følge gult nivå i trafikklysmodellen med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge, henger sammen med den lokale smittesituasjonen. Ringebu kommune har nå lavt smittetrykk. Det betyr at ungdomsskolen går fra rødt til gult nivå i trafikklysmodellen fra og med 20.januar. Barneskolene fortsetter på gult nivå som hittil.

Skolene skal ikke ta i bruk strengere tiltak enn nødvendig. Det vil si at hvis en skole er på gult nivå, skal skolen ikke ta i bruk tiltak på rødt nivå som et forebyggende grep.

I de situasjonene, utenom skolen, der munnbind er anbefalt, gjelder dette kun for elever fra ungdomsskolealder og eldre. Et eksempel er kollektivtransport der det ikke er mulig å overholde avstandskravet.

Her kan du lese mer om trafikklysmodellen skolene skal følge i pandemisituasjonen.15.12.2020: Informasjon om drift av barnehager og skoler

Tilfeller av  koronasmitte i Ringebu kommune har naturlig nok ført til økt bekymring og spørsmål rundt drift av barnehager og skoler. 

Regjeringens strategi og anbefalinger fra WHO er at smitteverntiltak som rammer barn og unge skal være forholdsmessig, målrettet og i minst mulig grad påvirke deres hverdag. Hovedregelen er at skolene skal følge opplæringsloven som normalt. Ved gult nivå vil det ikke være nødvendig å gjøre unntak fra regelverket.

For å ivareta smittevernet ved rødt nivå kan det være nødvendig å ta bruk midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19.

Barnehagene og skolene har utarbeidet konkrete beredskapsplaner for de ulike tiltaksnivåene for smittevern i den nasjonale trafikklysmodellen. Alle barnehager og skoler i Ringebu kommune er i dag på gult nivå.

Utdanningsdirektoratet sier at det skal være en høy terskel for å stenge barnehager og skoler. Hvis barn/elever eller ansatte blir smittet av korona, må andre barn/elever og ansatte som har vært i nærkontakt med personen, i karantene. Dette kan for eksempel være innen samme gruppe/klasse eller kohort. Resten av barnehagen/skolen fortsetter hverdagen som normalt på samme nivå i trafikklysmodellen. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvem som må i karantene, men skolen og barnehagen må bidra med oversikt over nærkontakter. Ved en uoversiktlig situasjon med flere smittede kan lokale helsemyndigheter vurdere å øke nivået fra gult til rødt.

Hvis det er behov for forebyggende tiltak, for eksempel ved mye smitte i kommunen, skal kommunen heller innføre rødt tiltaksnivå enn å stenge barnehager og skoler. Kommunen bør vurdere å stenge  bare hvis det er omfattende smitte blant barn/elever eller ansatte. Det er kommunale helsemyndigheter i samråd med nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvilket tiltaksnivå som innføres. Mulighet for stenging er regulert i Forskrift om smitteverntiltak (Covid-19-forskriften §12c.