Informasjon om barnehager og skoler

Fredag 28. januar

Barnehager og skoler går over til grønt smittevernnivå fra mandag 31. januar

Regjeringen opphevet nasjonalt gult nivå i barnehager og skoler 14. januar. Barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå. Hvis kommunen ut fra den lokale situasjonen vurderer at det er nødvendig med et høyere tiltaksnivå enn grønt, må de beslutte dette lokalt. Ringebu kommune valgte å videreføre gult nivå for en periode for å følge smitteutviklingen. Det har de to siste ukene vært smitte til stede i barnehager og skoler, men ikke i stort omfang. En må også påregne at det vil være smitte i barnehager og skoler til enhver tid i en periode framover.

Kommunens beredskapsgruppe har derfor besluttet at barnehager og skoler skal følge grønt smittevernnivå fra mandag 31. januar. Det er beredskap for raskt å kunne skifte til gult eller rødt nivå.

Ved grønt nivå gjelder dette:

  1. Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen
  2. God hygiene og normalt renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:
    • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
    • Vanlig organisering av klasser/grupper

 

Spørsmål rettes til: