Informasjon om barnehager og skoler

Spørsmål rettes til:

 

Nye veiledere om smittevern i barnehager og skoler gjelder fra 2. juni. Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

Skoler og barnehager følger fra 2. juni smitteverntiltakene som gjelder for gult nivå. På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

I Ringebu kommune er alle barnehager tilbake til vanlige åpningstider og all undervisning foregår på skolen.

Smittevernveiledere for barnehager og skoler kan du lese i sin helhet på Utdanningsdirektoratet sine nettsider