Foreldrebetaling

Regjeringen gjeninnførte foreldrebetaling i barnehage og SFO fra og med 14. april.