Informasjon om stengte barnehager og skoler

Spørsmål om barnepass rettes til:

Ringebu ungdomsskole

 • Skolen er stengt. Elever får fjernundervisning. 

Ringebu skole og Fåvang skole

 • Skolene er stengt. Elevene får fjernundervisning. 
 • Elever under 12 år som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker kan få tilbud om barnepass på sin skole i skoletida. Skoleskyss for disse elevene som normalt.
 • Elever med særlige omsorgsbehov på 1.-7. trinn som ikke kan ivaretas hjemme når skolen er stengt, har rett til barnepass på sin skole.

Venabygd montessoriskole

 • Skolen er stengt. Elever får fjernundervisning.
 • Elever under 12 år som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker kan få tilbud om barnepass på sin skole i skoletida. Skoleskyss for disse elevene som normalt.
 • Elever med særlige omsorgsbehov på 1.-7. trinn som ikke kan ivaretas hjemme når skolen er stengt, har rett til barnepass på sin skole.

Ringebu og Fåvang barnehager

 • Barnehagene er stengt
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker kan få tilbud om barnepass i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Ringebu Fåvang familiebarnehager

 • Barnehagene er stengt
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker kan få tilbud om barnepass i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Venabygd montessoribarnehage

 • Barnehagen er stengt.
 • Barn som har foreldre som arbeider innenfor samfunnskritiske yrker kan få tilbud om barnepass i sin barnehage.
 • Barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når barnehagen er stengt, har rett til barnepass i sin barnehage.

Hvem utløser rett til barnepass på grunn av samfunnskritiske yrker:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap definerer yrker innenfor følgende områder som samfunnskritiske:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
 • Vi oppfordrer på det sterkeste til at barnehage- og skolebarn ikke møtes i perioden fremover, men holder kontakt på andre måter. Vi tar nå best vare på hverandre ved å ikke være sammen.
 • Det oppfordres til å være bevisst når man eventuelt ordner med barnepass, slik at man ikke får hjelp fra mennesker som er i risikogruppen for koronaviruset.
 • Foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger. Les mer om rettigheter ved stengte skoler og barnehage på Regjeringen sine sider


Foreldrebetaling

Kunnskapsdepartementet la 18.03.20 ut en pressemelding om at foreldre slipper å betale barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt grunnet koronautbruddet.

Les mer på Regjeringen sine sider. 

 • For de kommunale barnehagene (Ringebu og Fåvang) er det sendt ut faktura som skal betales i disse dager. Denne fakturaen er for februar og skal derfor betales i sin helhet.
  På neste faktura vil det bli fratrekk for de dagene barna ikke er i barnehagen pga. koronautbruddet.
 • For familiebarnehagene og Venabygd Montessoribarnehage kommer det informasjon fra den enkelte barnehage.