TESTING FOR KORONAVIRUS

Dersom du er syk med luftveissymptomer skal du fremdeles holde deg hjemme og unngå kontakt med mennesker du ikke bor med, til du bare har restsymptomer og har fått negativt prøvesvar. Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte.

Det er fortsatt lav terskel for å teste seg dersom man har luftveissymptomer, gjelder også for vaksinerte. Det er nå lagt opp til at de fleste kan foreta selvtest hjemme.

Du kan få tester utlevert fra Ringebu kommune dersom:

  • Du har forkjølelsessymptomer eller andre symptomer på Covid-19.
  • Du er husstandsmedlem eller nærkontakt
  • Du trenger en bekreftet negativ hurtigtest i forbindelse med arbeid eller reise.

Tester gis ut ved:
Ringebu rådhus ved servicetorget, mandag-fredag mellom kl. 09.00-14.00. 
Ringebu legekontor, leveres ut fra vindu ved resepsjonen mellom kl. 08.00-15.00

Innbyggere trenger ikke å ringe før utlevering.

Eventuell utlevering på helg skjer etter avtale med smittesporingsteamet.

Selvtest leveres ut gratis til Ringebu Kommunes innbyggere. 

Andre som ønsker en selvtest kan kjøpe tester på apotek eller lignende.

Smittekarantene eller testing

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

  • daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.

Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Andre nærkontakter anbefales å teste seg 3. og 5. døgn etter nærkontakten, og det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. 

Registrering av positiv selvtest

Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, trenger ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)

For at vi skal holde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.

Selvregistrering gjøres her

Dersom du ikke kan registrere det positive resultatet digitalt, kontakt smittesporingsteamet på tlf. 61 28 30 10.

Om selvtester og sikkerhet

Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.

Det er ingen smittvernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.

Regjeringen har laget en samleside med spørsmål og svar knyttet til isolasjon og karantene. Er du i tvil om hvilke regler som gjelder? Se denne siden for svar.