Vaksinering

Siste nytt:

Klikk for stort bildeAlle risikogruppene prioriteres fortsatt ut i fra alder, det vil si de eldste først. 

Folkehelseinstituttet besluttet den 11.03.21 at vaksinering med AstraZeneca-vaksinen skulle settes på pause. Les mer om dette her. Den 26.03 besluttet Folkehelseinstituttet å forlenge pausen med bruk av AstraZeneca-vaksinen fordi det er behov for ytterlige utredninger. Les mer om dette her

Kommunen mottar for tiden kun vaksinen fra Pfizer. Vaksinering med denne går etter planen. Fra 15.mars er intervallet økt fra 3 til 6 uker mellom første og andre dose av Pfizervaksinen .  

Mange lurer på når de får vaksinen. Det er fortsatt usikkert hvor mange doser vi får fremover. Kommunen får beskjed om doseantall mindre enn 1 uke i forkant av levering. Det er derfor vanskelig å forutsi når det blir din tur.

Fremdrift fordelt på de som ønsker vaksine innen de ulike prioriteringsgruppene:

 • Gruppe 1. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger: Fullvaksinert
 • Gruppe 2. 85 år og eldre: Fullvaksinert
 • Gruppe 3. 75-84 år: Vaksinering pågår
 • Gruppe 4. 65-74 år: Vaksinering pågår
 • Gruppe 5. 18-64 år med risikofaktorer: Vaksinering påbegynt med AstraZeneca etter alder. Vaksinering er satt på pause inntil videre. 

En stor andel helsepersonell med direkte pasientoppfølging er vaksinert. Vaksineringen av helsepersonell er satt på pause i påvente av beslutninger rundt  AstraZeneca-vaksinen.

I uke 15 er det planlagt å vaksinere 165 personer.

Kommunen er forespeilet et større antall doser vaksiner i mai og juni måned.

 


Vaksinering i Ringebu kommune: 

Vaksinering Ringebu kommune

Generell info

Alle innbyggere, utenom de under 18 år og de som er gravide, vil få tilbud om vaksine.
Akkurat når du får tilbud om vaksine kommer an på alderen og helsetilstanden din. Vi vet ikke nøyaktig når alle i kommunen får tilbud om vaksine da det kommer an på hvor mange vaksiner vi får hver uke.

Ringebu kommune følger FHI sine råd om hvem som skal få vaksine først.

«Koronabobla» - en film fra Folkehelseinstituttet:

Innbyggere over 65 år og innbyggere innenfor risikogruppene

Eldre over 65 år og innbyggere innenfor risikogruppene er oppringt av vaksinasjonsteamet.  
Dette har blitt godt mottatt og hele 95 % har takket ja til vaksine. Ringebu har også et stort antall helsepersonell som har takket ja til vaksine. 

Dersom du er over 65 år eller tilhører en gruppe med økt risiko for et mer alvorligere sykdomsforløp ved koronavirussykdom og du ikke har blitt kontaktet av vaksinasjonsteamet ber vi deg ta kontakt. Vennligst ring Ringebu legekontor på telefon 612 83 910 for å bli satt på liste for koronavaksine.

Innbyggere innenfor risikogruppene som har fastlege i annen kommune

Ta kontakt med Ringebu legekontor på telefon 612 83 910 dersom du ønsker å sette deg på liste for vaksinering i Ringebu kommune.

Hvordan får jeg beskjed om når det er min tur?

Du får beskjed fra kommunen når det er din tur til å få vaksine. Dette vil skje via telefon eller SMS.

Lokasjon for vaksinering

Vaksineringen i Ringebu kommune vil foregå på forsamlingshuset Tromsvang. 

Før du møter til vaksinering
 • Fyll ut egenerklæringsskjema. Her oppgir du informasjon om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Dersom du er usikker på noen av punktene, vil du få hjelp til utfylling når du kommer til vaksinering.
 • Sørg for at du møter til vaksinering i klær som gjør det lett å komme til på overarmen din.
 • Dersom du bruker blodfortynnende medisin må du på vaksinasjonsdagen vente med å ta tablettene til ETTER at du er vaksinert.
Hva skjer når jeg kommer til Tromsvang for å vaksinere meg?

Ikke kom altfor tidlig til vaksinering. Vi ønsker at folk kommer så presist som mulig til klokkeslettet de har fått, og ikke blir stående eller sittende å vente.

Du går inn hovedinngangen og her møter du en ansatt som hjelper deg videre.

Har du fastlege i en annen kommune bes du om å fylle ut egenerklæringsskjema før du går til registrering.

Det er 3 poster du skal igjennom: 

Post 1 Registrering:
Her registreres du for vaksinering og i Nasjonalt vaksineregister SYSVAK

Post 2 Vaksinering:
Vaksinen settes i overarmen. Møt opp til vaksinering i klær som gjør det lett å komme til på overarmen din.

Post 3 Observasjon:
Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter i tilfelle du får en reaksjon etter vaksinen.

Helsepersonell på vaksinasjonssted vil bruke smittevernsutstyr ut ifra hvilket smittenivå kommunen er i, og etter anbefalinger fra FHI.

Vaksinen består av 2 doser som skal gis med minst 21 dagers mellomrom. Tidspunkt for andre dose får du når første vaksine er satt.

Jeg tilhører ikke noen av risikogruppene, når er det min tur til å vaksinere meg?

Vi vet ikke nøyaktig når alle i kommunen får tilbud om vaksine da det kommer an på hvor mange vaksiner vi får hver uke.

Hvis du ikke tilhører noen av risikogruppene vil du bli varslet gjennom mediene når det er mulighet for vaksinering.
Informasjon blir også lagt ut på kommunens hjemmeside.
Vaksineringen vil foregå på Tromsvang.

Transport til vaksinering

Utgangspunktet er at pasienter selv må ordne transporten til og fra vaksinasjonsstedet.
Ved behov for drosje vil transporten til og fra vaksinering ikke dekkes av pasientreiser.

Hva vil det koste å ta koronavaksinen?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Må jeg ta vaksinen?

Vaksinen er frivillig. Du er derfor ikke pålagt å vaksinere deg, men vi vil anbefale at du gjør det.

Hvor godt virker vaksinen?
 • Vaksinen beskytter mot koronasykdom Covid-19
 • Vaksinen gir beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose.
 • De som har fått vaksine bør fortsatt følge regler for smittevern.

 

Bivirkninger

Vanlige bivirkninger er:

 • Vondt i stikkstedet.
 • Trøtthet
 • Hodepine
 • Vondt i kroppen
 • Frysninger

Dette er bivirkninger som er ubehagelige, men som går over etter få dager. Kontakt lege eller annet helsepersonell hvis du får uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinen.

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Film om bivirkninger:

 

Koronavaksine: 

Vaksinsering

Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Koronavaksine på 1-2-3 
Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering ved vaksinering og definisjon på medisinske risikogrupper

Ved vaksinering mot covid-19, følger Ringebu kommune de faglige anbefalingene fra det sentrale Folkehelseinstituttet. 

Prioriteringsrekkefølgen og definisjon på risikogruppene kan ses på Folkehelseinstituttet sine sider:Prioriteringsrekkefølge og definisjon på medisinske risikogrupper. 

Godkjenning av vaksine

Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter. Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. Flere koronavaksiner forventes å få godkjenning.  

Fra Statens legemiddelverk; hvordan godkjennes koronavaksiner: 

 

Skal barn ta koronavaksine?

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først er i liten utstrekning testet på barn og unge. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år.   

Smittevernrådene gjelder fortsatt

Selv om vi nå har kommet i gang med vaksinering så vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. 
I mellomtid må vi huske: 

 • god hånd- og hostehygiene
 • å holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.  
 • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.