Vaksinering

Siste nytt:

Klikk for stort bilde

Fremdrift fordelt på de som ønsker vaksine innen de ulike prioriteringsgruppene:

 • Gruppe 1. Beboere i sykehjem og omsorgsboliger: Fullvaksinert
 • Gruppe 2. 85 år og eldre: Fullvaksinert
 • Gruppe 3. 75-84 år: Fullvaksinert
 • Gruppe 4-7. 65-74 år og 18-64 år med risikofaktorer/underliggende sykdommer: Mer enn 90 % fullvaksinert
 • Gruppe 8. 55-64 år: Rundt 50 % er fullvaksinert
 • Gruppe 9. 45-54 år: Pågår. Mer enn 90 % har fått første dose
 • Gruppe 10. 18-24 år og 40-44 år. Pågår
 • Gruppe 11. 25-39 år: Påbegynt

Intervall mellom dose 1 og 2: For gruppene 4-7 er intervallet 6 uker. For gruppene 8-11 er intervallet 12 uker

Vaksineringen pågår for fullt i hele sommer, og innbyggerne må derfor være forberedt på vaksinering gjennom sommerferien. Det er viktig at alle møter til oppsatt tidspunkt. Dersom du av medisinske grunner ikke kan møte til oppsatt tid ber vi deg om å ta kontakt på telefon 453 76 547. Andre årsaker til endring av tid kan dessverre ikke imøtekommes. Det er alltid noen som ikke møter til vaksinasjonstimen, og hver uke er det doser til overs. Til nå har reservelister gått etter prioriterte grupper og alder. I kommende uker kan det være at personer blir oppringt utenom prioriterte lister. Ferieavvikling gir utforinger i å få tak i alle som tilhører de ulike gruppene.

Dersom du har fastlege i en annen kommune, eller ikke blitt kontaktet likt med andre i din gruppe, ta kontakt med Ringebu legekontor på tlf  453 76 547 for å bli satt på liste for koronavaksine.

For informasjon angående angående prioritet i vaksinearbeidet for ansatte i skoler og barnehager, se denne siden.

Vaksinasjon mot Covid-19 er en frivillig ordning. Det betyr at man kan takke nei, dersom man ønsker det, når man får innkalling til vaksinering.  De som takker nei vil miste sin plass i vaksinekøen, men kan bestille seg time når de øvrige gruppene er vaksinert. Hensyn til ferie/fritidsaktiviteter er ikke en gyldig grunn for å endre timetidspunkt. Årsaken til dette er å sikre progresjonen i vaksineringsarbeidet.
 

Onsdag 28.07.21 mellom kl.14:00 og kl.17:00 kan du få koronavaksine på Drop-in! 

Dette gjelder kun første vaksinedose.

Vaksineringen foregår på Tromsvang, Fåvang og du trenger ikke å varsle at du kommer, kun møte opp. Det er ca 200 vaksinedoser som er tilgjengelig for drop-in og tilbudet gjelder alle uvaksinerte grupper i Ringebu Kommune, også de som er innkalt til et senere tidspunkt.  Vaksinen som benyttes er Pfizer BioNTech.

Les mer om Drop-in onsdag 28.07.21 her. 

Prognose for vaksinering gjennom sommeren for Ringebu kommune:

Prognosen om når gjenstående grupper får første vaksinedose, er basert på Folkehelseinstituttets (FHI) vaksinekalender pr.15. juni. Den viser at alle innbyggere over 18 år skal ha fått tilbud om første vaksinedose innen uke 32.

Tallene nedenfor er basert på nasjonalt gjennomsnitt og beregninger fra FHI om geografisk omfordeling, der Ringebu avgir ca. 30-35 % vaksiner i uke 23-28.I tillegg er leveransen av vaksiner til Norge lavere enn tidligere varslet. 

Prognose vaksinering sommer
Vaksinegruppe Start uke (kun 1. dose) Ferdig uke (kun 1. dose)
Gruppe 8 (55-64 år) 23 27
Gruppe 9 (45-54 år) 26 (pågår) 28
Gruppe 10 (40-44 år og 18-34 år) 29 (påbegynt) 30
Gruppe 11 (25-39 år) 29 (påbegynt) 32

Intervall mellom dose 1 og 2: For gruppene 4-7 er intervallet 6 uker. For gruppene 8-11 er intervallet 12 uker. 

Se den nasjonale prognosen for vaksineringstempo her.


Vaksinering i Ringebu kommune: 

Generell info

Akkurat når du får tilbud om vaksine kommer an på alderen og helsetilstanden din. Vi vet ikke nøyaktig når alle i kommunen får tilbud om vaksine da det kommer an på hvor mange vaksiner vi får hver uke.

Ringebu kommune følger FHI sine råd om hvem som skal få vaksine først.

«Koronabobla» - en film fra Folkehelseinstituttet:

Angående prioritet i vaksinearbeidet for ansatte i skoler og barnehager

Vaksinering av alle vil skje etter plan i Ringebu kommune

Ringebu kommune har merket seg spørsmål om ansatte i skoler og barnehager skal få prioritet i vaksinearbeidet. Ifølge våre prognoser vil alle ned til 18 år (født 2003) få tilbud om første vaksinedose innen utgangen av uke 32 (uken før skolestart). Etter møte med statsforvalteren 24.06 vil vi vaksinere etter den oppsatte prioriteringsrekkefølgen. Vi vil ta en ny vurdering i uke 30, og eventuelt kalle inn ansatte i skoler og barnehager som ikke har fått vaksine innen dette dersom vi ser at vi ikke kommer i mål før skolestart.

Innbyggere som har fastlege i annen kommune

Dersom du har fastlege i en annen kommune ber vi deg om å ta kontakt med Ringebu legekontor på telefon 453 76 547 for å bli satt opp på liste for vaksinering i Ringebu kommune.

Hvordan får jeg beskjed om når det er min tur?

Du vil få en timeinnkalling til vaksinering på SMS.

Lokasjon for vaksinering

Vaksineringen i Ringebu kommune vil foregå på forsamlingshuset Tromsvang. 

Før du møter til vaksinering
 • Fyll ut egenerklæringsskjema. Her oppgir du informasjon om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Dersom du er usikker på noen av punktene, vil du få hjelp til utfylling når du kommer til vaksinering.
 • Sørg for at du møter til vaksinering i klær som gjør det lett å komme til på overarmen din.
 • Dersom du bruker blodfortynnende medisin må du på vaksinasjonsdagen vente med å ta tablettene til ETTER at du er vaksinert.
Hva skjer når jeg kommer til Tromsvang for å vaksinere meg?

Ikke kom altfor tidlig til vaksinering. Vi ønsker at folk kommer så presist som mulig til klokkeslettet de har fått, og ikke blir stående eller sittende å vente.

Du går inn hovedinngangen og her møter du en ansatt som hjelper deg videre.

Har du fastlege i en annen kommune bes du om å fylle ut egenerklæringsskjema før du går til registrering.

Det er 3 poster du skal igjennom: 

Post 1 Registrering:
Her registreres du for vaksinering og i Nasjonalt vaksineregister SYSVAK

Post 2 Vaksinering:
Vaksinen settes i overarmen. Møt opp til vaksinering i klær som gjør det lett å komme til på overarmen din.

Post 3 Observasjon:
Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter i tilfelle du får en reaksjon etter vaksinen.

Helsepersonell på vaksinasjonssted vil bruke smittevernsutstyr ut ifra hvilket smittenivå kommunen er i, og etter anbefalinger fra FHI.

Vaksinen består av 2 doser. Tidspunkt for andre dose får du når første vaksine er satt.

Jeg tilhører ikke noen av risikogruppene, når er det min tur til å vaksinere meg?

Vi vet ikke nøyaktig når alle i kommunen får tilbud om vaksine da det kommer an på hvor mange vaksiner vi får hver uke.

Du vil få en timeinnkalling til vaksinering på SMS.

Dersom du har fastlege i en annen kommune, eller ikke blitt kontaktet likt med andre i din gruppe, ta kontakt med Ringebu legekontor på tlf  453 76 547 for å bli satt på liste for koronavaksine.

Transport til vaksinering

Utgangspunktet er at pasienter selv må ordne transporten til og fra vaksinasjonsstedet.
Ved behov for drosje vil transporten til og fra vaksinering ikke dekkes av pasientreiser.

Hva vil det koste å ta koronavaksinen?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Må jeg ta vaksinen?

Vaksinen er frivillig. Du er derfor ikke pålagt å vaksinere deg, men vi vil anbefale at du gjør det.

Hvor godt virker vaksinen?
 • Vaksinen beskytter mot koronasykdom Covid-19
 • Vaksinen gir beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose.
 • De som har fått vaksine bør fortsatt følge regler for smittevern.

 

Bivirkninger

Vanlige bivirkninger er:

 • Vondt i stikkstedet.
 • Trøtthet
 • Hodepine
 • Vondt i kroppen
 • Frysninger

Dette er bivirkninger som er ubehagelige, men som går over etter få dager. Kontakt lege eller annet helsepersonell hvis du får uvanlige, kraftige eller langvarige symptomer etter vaksinen.

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Film om bivirkninger:

 

Koronavaksine: 

Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Koronavaksine på 1-2-3 
Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering ved vaksinering og definisjon på medisinske risikogrupper

Ved vaksinering mot covid-19, følger Ringebu kommune de faglige anbefalingene fra det sentrale Folkehelseinstituttet. 

Prioriteringsrekkefølgen og definisjon på risikogruppene kan ses på Folkehelseinstituttet sine sider:Prioriteringsrekkefølge og definisjon på medisinske risikogrupper. 

Godkjenning av vaksine

Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter. Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. Flere koronavaksiner forventes å få godkjenning.  

Fra Statens legemiddelverk; hvordan godkjennes koronavaksiner: 

 

Skal barn ta koronavaksine?

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først er i liten utstrekning testet på barn og unge. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år.   

Angående AstraZeneca

AstraZeneca-vaksinen er tatt ut av det norske koronavaksinasjonsprogrammet

Vaksinering med koronavaksinen Vaxzevria fra AstraZeneca ble satt på pause i Norge 11. mars 2021 på grunn av meldinger om sjeldne, alvorlige tilfeller med lave blodplater, blodpropper og blødninger etter vaksinasjon. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har konkludert med at det er en sammenheng mellom disse tilfellene og AstraZeneca-vaksinen. Blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger blir nå omtalt som en svært alvorlig og sjelden bivirkning i produktinformasjonen. EMA vurderer vaksinen å fortsatt ha et positivt nytte-risikoforhold, men at de ulike lands myndigheter må vurdere nytte-risiko opp mot situasjonen i sitt land.

Etter gjennomgang og vurdering av tilgjengelige data og situasjonen i Norge, publiserte Folkehelseinstituttet 15. april en anbefaling om at AstraZeneca-vaksinen tas ut av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen har besluttet at en ekstern ekspertgruppe skal revurdere dette innen 10.mai. Vaksinen er per nå ikke i bruk i det norske koronavaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet vil i løpet av kort tid gi nærmere informasjon om videre vaksinering av de som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen. Én dose med vaksinen fra AstraZeneca gir god beskyttelse mot Covid-19 i minst 12 uker.


Informasjonsark om koronavaksinen fra AstraZeneca

Smittevernrådene gjelder fortsatt

Selv om vi nå har kommet i gang med vaksinering så vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. 
I mellomtid må vi huske: 

 • god hånd- og hostehygiene
 • å holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.  
 • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.