Vaksinering

Klikk for stort bildePå denne siden kan du lese mer om vaksineringen i Ringebu kommune

    

 

Siste nytt:
Ringebu kommune har foreløpig fått få doser med vaksiner pr uke, og har så langt vaksinert de fleste beboerne ved Linåkertunet og Ringebu omsorgssenter, samt noe helsepersonell. Vaksinedosene de neste ukene vil gå til ferdigvaksinering. FHI har forespeilet kommunene større leveranser av vaksiner fra andre halvdel i februar. Vi er godt forberedt og vil starte opp med gruppevaksinering av de eldste fra uke 6. Når vi får vaksiner sendes melding ut til personer i risikogrupper fortløpende. Innkallingene til vaksinering kan skje på kort varsel.

Innbyggere over 65 år med fastlege i Ringebu er oppringt av vaksinasjonsteamet. Det har blitt godt mottatt og hele 95 % har takket ja til vaksine. Ringebu har også et stort antall helsepersonell som har takket ja til vaksine.

Vaksinering i Ringebu kommune: 

Vaksinering Ringebu kommune

Innbyggere over 65 år og innbyggere innenfor risikogruppene er oppringt

Eldre over 65 år og innbyggere innenfor risikogruppene er oppringt av vaksinasjonsteamet.  

Dersom du er over 65 år eller tilhører en gruppe med økt risiko for et mer alvorligere sykdomsforløp ved koronavirussykdom og du ikke har blitt kontaktet av vaksinasjonsteamet ber vi deg ta kontakt. Vennligst ring Ringebu legekontor på telefon 612 83 910 for å bli satt på liste for koronavaksine.

Innbyggere innenfor risikogruppene som har fastlege i annen kommune

Ta kontakt med Ringebu legekontor på telefon 612 83 910 dersom du ønsker å sette deg på liste for vaksinering i Ringebu kommune.

Lokasjon for vaksinering

Vaksineringen i Ringebu kommune vil foregå på forsamlingshuset Tromsvang. 

Før du møter til vaksinering
 • Fyll ut egenerklæringsskjema. Her oppgir du informasjon om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Dersom du er usikker på noen av punktene, vil du få hjelp til utfylling når du kommer til vaksinering.
 • Sørg for at du møter til vaksinering i klær som gjør det lett å komme til på overarmen din.
 • Dersom du bruker blodfortynnende medisin må du på vaksinasjonsdagen vente med å ta tablettene til ETTER at du er vaksinert.

Beregn god tid i forkant av vaksineringen.

 

Koronavaksine: 

Vaksinsering

Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Koronavaksine på 1-2-3 
Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering ved vaksinering

Ved vaksinering mot covid-19, følger Ringebu kommune de faglige anbefalingene fra sentrale Folkehelseinstituttet. 

Dette er prioriteringsrekkefølgen: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Les mer om prioriteringsrekkefølgen her

Godkjenning av vaksine

Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter. Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. Flere koronavaksiner forventes å få godkjenning.  

Fra Statens legemiddelverk; hvordan godkjennes koronavaksiner: 

 

Hva vil det koste å ta koronavaksinen?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Bivirkninger

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Smittevernrådene gjelder fortsatt

Selv om vi nå har kommet i gang med vaksinering så vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. 
I mellomtid må vi huske: 

 • god hånd- og hostehygiene
 • å holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.  
 • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.