Hva skjer når jeg kommer til Tromsvang for å vaksinere meg?

Ikke kom altfor tidlig til vaksinering. Vi ønsker at folk kommer så presist som mulig til klokkeslettet de har fått, og ikke blir stående eller sittende å vente. 

Helsepersonell på vaksinasjonssted vil bruke smittevernsutstyr ut ifra hvilket smittenivå kommunen er i, og etter anbefalinger fra FHI. 

Ankomst:
Du går inn hovedinngangen og her møter du en ansatt som hjelper deg videre.

Har du fastlege i en annen kommune bes du om å fylle ut egenerklæringsskjema før du går til registrering.

På bildet ser vi Lisbeth Kleven og vaksinevert Laila Bårdsløkken. 

Videre er det 3 poster du skal igjennom:  

Post 1 Registering:
På den første stasjonen er det registrering. Her registreres du for vaksinering og i Nasjonalt vaksineregister SYSVAK

På bildet ser vi Sigrid Catharina Lie Lindvig, Lisa Granlien og Ann Karin Årnes. 

Post 2 Vaksinering:
Vaksinen settes i overarmen. Møt opp til vaksinering i klær som gjør det lett å komme til på overarmen din. 

Stasjon for vaksinering bemannes av to personer. På bildet ser vi Marit Listad og Edel Bakken som er klare for å sette vaksine. 

Post 3 Observasjon:
Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter i tilfelle du får en reaksjon etter vaksinen. 

Vaksinen består av 2 doser. Tidspunkt for andre dose får du når første vaksine er satt.

I sommer vil to pensjonerte sykepleiere hjelpe oss med vaksineringen. 

På bildet ser vi Elise Steig og Kirsten Luka Ronold.