Viktig melding

100 % fast stilling som sykepleier ved korttidsavdelingen ved Linåkertunet.

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester. Tjenestene vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser. 

Linåkertunet Bo og Rehabilitering har som mål å gi best mulig tilbud til eldre og pleietrengende i kommunen.

Vi har et faglig oppdatert personale som har fokus på pleie- og omsorgstilbud hvor trygghet, livskvalitet og rettssikkerhet.

 Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier 
 • Løsningsorientert, fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Relevant erfaring innen fagområdet og IKT
 • Faglig oppdatert og relevant erfaring innen eldreomsorg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gjerne relevant videreutdanning innen omsorgsfeltet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Stillingen krever god fysisk og psykisk helse.
 • Må ha førerkort klasse B

 

Vi kan tilby: 

 • Arbeidstid 35,5 t/uke med arbeid hver 3 helg.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø 
 • Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter 
 • Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan. 
 • Kommunen har tjenestebiler 

 

Søknadsfrist: 10.12.23

Søknaden merkes med saksnr.: 23/5209

Informasjon om stillingen:

For mere informasjon kontakt avdelingsleder Ingrid Kjos Braastad på telefon 911 72 995 eller epost: ingrid.kjos.braastad@ringebu.kommune.no 

 

Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.