100 % fast stilling som sykepleier

Klikk for stort bildeVed Ringebu Legekontor er det ledig 100 % fast stilling som off. godkjent sykepleier. Stillingen er klar for tiltredelse. 

Legetjenesten består av 4,6 stillingshjemler for støttepersonell (2,0 sykepleiere og 2,6 helsesekretær), 5 leger og 1 turnuslege. Legetjenesten har lokaler ved Ringebu Helsesenter på Fåvang, sammen med Rus- og psykisk helsetjeneste og Helsestasjonen.

 

 

Er du sykepleier, har erfaring fra lignende arbeid, er faglig engasjert, løsningsfokusert og liker å jobbe i hektisk miljø da kan dette være noe for deg. Personlige egenskaper som vil bli spesielt vektlagt er:, evne til å arbeide selvstendig og i team, engasjert og løsningsfokusert ,evnen til å arbeide systematisk og lojalitet.

 

Ansvarsområdene består blant annet av: 

Legekontoret har etablert eget sykepleierkontor som er åpent 4 dager i uken og bemannes av sykepleiere. På sykepleierkontoret har sykepleierne egne konsultasjoner i tett samarbeid med fastlege, for eksempel diabetesoppfølging, livsstilveiledning og sårbehandling.  I tillegg til dette vil sykepleier delta i arbeidsoppgaver tilknyttet daglige rutiner ved legekontoret med blant annet laboratoriearbeid, sentralbord og ekspedisjon.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder for Helse og mestring Marit Listad på tlf.

970 45 124 eller e-post marit.listad@ringebu.kommune.no.

Søknadsfrist:  22.09.2020

 

Søknaden må merkes med saksnr.: 20/5044

Intervju og tilsetting vil bli gjort fra uke  41.