100% fast stilling som tjenesteleder for Linåkertunet

Klikk for stort bildeVil du være med å skape framtidas helse- og omsorgstjenester i Ringebu? Vi søker deg som vil lede tjenesteenheten Linåkertunet. Vi tilbyr et helhetlig ansvar og et vidt handlingsrom, med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og god støtte. Du oppfordres til å ta kontakt for å høre mer.

«Ringebu kommune ligger i Gudbrandsdalen 5-6 mil nord for Lillehammer og har ca. 4500 innbyggere. Kommunen er en av landets største hyttekommuner med ca. 4.500 fritidsenheter. Landsbyen Ringebu er administrasjonssenter og i tillegg tettstedet Fåvang. Både Venabygdsfjellet og Kvitfjell er viden kjent som attraktive fjellområder for turister og hyttefolk. I Ringebu finner du vakker natur, variert næringsliv, et rikt kulturliv og mange andre muligheter. Ringebu -  der det er lov å lykkes! For mer informasjon, se www.ringebu.kommune.no.

Spørsmål om stillingen rettes til kommunalsjef Britt Åse Høyesveen, telefon 40247797

Stilling ledig fra august.

Søknaden merkes med saksnr: 19/1904

Søknadsfrist er 12.06.2019

 

Stillingen som tjenesteleder for Linåkertunet er ledig fra august. Ringebu kommune har en administrativ organisering med to ansvarsnivå, og tjenesteleder inngår i rådmannens utvidede ledergruppe. Leder av Linåkertunet er én av tre samarbeidende tjenesteledere i helse- og omsorgsområdet. Helse og omsorg består av tre tjenesteenheter; Linåkertunet, hjemmetjenester og helse og mestring. Vi er en dynamisk organisasjon som hele tiden ser etter gode måter å organisere og utvikle tjenestene våre på.

Linåkertunet er et moderne bo- og rehabiliteringssenter med heldøgns tjenester og korttidsavdeling med sterk satsing på rehabilitering. Under samme tak finner du også tildelingskontor og base for hjemmetjenesten sør. Med et moderne bo- og rehabiliteringssenter  der du har oppfølgingsansvar for langtidsavdeling, rehabilitering, dagsenter og kjøkken samlet i et bygningskompleks, vil du som leder finne mange muligheter til en god og framtidsrettet drift.

Ringebu kommune satser sterkt på lederutvikling, og har et spesielt fokus på innovasjon og digitalisering, herunder velferdsteknologi. Kommunen har miljøsertifisert alle arbeidsplasser, og avlegger årlig klimaregnskap.

Ringebu kommune samarbeider med nabokommuner på mange felt. I samarbeidet inngår intermediær avdeling, KAD-plasser, legevakt, miljørettet helsevern og utprøving av FACT-team. Kommunene har hver sine ansvar for fagområder på vegne av samarbeidende kommuner.  Ringebu har utviklingsansvar for rehabilitering og miljørettet helsevern.

Tjenesteleder har fullt personal- og økonomiansvar, vide fullmakter og et stort handlingsrom. Alle tre tjenestelederne i helse og omsorg har kontor ved Linåkertunet og samarbeider tett om forbedring, utvikling og samordnet ledelse av tjenestene. Helhetstenking gjennomsyrer plan- og økonomiarbeid. Tjenestelederne har sammen ledet arbeidet med én turnus for hele helse og omsorg, etablert kontor for tildeling av tjenester, utformet tildelingskriterier, etablert egen vikarpool og en egen sykepleierturnus. Tjenestedesign brukes aktivt i forbedringsarbeidet vårt.

Søker må ha førerkort og disponere egen bil. Menn oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver:

Som tjenesteleder har du et overordnet ansvar for tjenesteenheten. Dette innebærer blant annet:

 • totalansvar for tjenesteområdet Linåkertunet inkludert personal og budsjettansvar
 • sørge for læringsmiljø med fokus på god trivsel
 • rekruttere, utvikle og lede tilsatte på en god måte
 • bidra i tverrfaglig samarbeid
 • aktiv deltakelse i kommunens ledergruppe

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant høyere utdanning og erfaring fra helse og omsorg.
 • Du har god evne til nytenkning og evner å bruke dette i egen praksis
 • Du er raus, solid og spenstig, har godt humør og trives med varierte oppgaver og tidvis høyt arbeidspress
 • Du har god økonomiforståelse
 • Du er god på personalledelse og arbeidsmiljø
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • selvstendig og helhetlig lederrolle
 • spennende lederstilling i en aktiv og utviklingsorientert kommune
 • gode muligheter til å påvirke utformingen av morgendagens helse og omsorgstjenester
 • godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte kollegaer
 • satsing på kompetanse og lederutvikling
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger og lønn etter avtale

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn med elektronisk skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

Du kan søke stilling ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «søknadssenter» og «søknad på ledig stilling». Søknaden merkes med saksnummer 19/1904.