4 helgestillinger som Helsefagarbeider/studenter/elever ved Korttidsavdelingen Linåkertunet

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

 

Stillingene er ledig for tiltredelse fra dags dato.

Tjenestestedet er for tiden korttidsavdelingen Linåkertunet.  

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider, studenter eller elever
 • Løsningsorientert, fleksibel og endringsvillig
 • Relevant erfaring innen fagområdet og IKT
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gjerne relevant videreutdanning innen omsorgsfeltet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Stillingen krever god fysisk og psykisk helse.

Vi kan tilby:

 • Turnus med arbeid hver tredje helg eller annenhver helg
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
 • Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan.
 • Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter

Informasjon om stillingen

For mer informasjon kontakt avdelingsleder Ingrid Kjos Braastad på telefon 91172995 eller epost: Ingrid.Kjos.Braastad@ringebu.kommune.no

Søknadsfrist: 01.09.2022

Søknaden merkes med saksnr.: 22/2933

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «søknadssenter» og «ledige stillinger». Ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

 

Vi vil gjerne se deg som vår nye medarbeider!