Viktig melding!

56% fast stilling for Helsefagarbeider

Hos oss vil du møte mange gode arbeidskollegaer som gjenspeiler mangfold av kompetanse og ulike erfaringer. Tjenesten vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.  
Vi jobber i team med stor grad av selvstendighet og med pasientsikkerhet i fokus. Hverdagen er variert, og vi samarbeider tett med ulike fagmiljøer i internt i kommunen som fastlegetjenesten, korttidsavdelingen, tildelingskontoret, psykisk helse og flere områder i spesialisthelsetjenesten. Vi bruker digitale løsninger som LMP journalsystem på smarttelefon og har et økt fokus på implementering av velferdsteknologiske løsninger. Vi har kompetanseplan som benyttes aktivt med blant annet jevnlig kurs og faglunsjer.

Tjenestestedet er for tiden hjemmetjenesten Fåvang og stillingen er ledig fra 01.09.2024.

Kvalifikasjoner:

·         Autorisert helsefagarbeider

·         Løsningsorientert, fleksibel og endringsvillig

·         Relevant erfaring innen fagområdet og IKT

·         Faglig oppdatert og relevant erfaring innen rehabilitering og/eller eldreomsorg

·         Må ha gjennomført legemiddelkurs før tiltredelse

·         Personlig egnethet vil bli vektlagt

·         Gjerne relevant videreutdanning innen omsorgsfeltet

·         God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

·         Stillingen krever god fysisk og psykisk helse.

·         Må ha førerkort klasse B

 

 Vi kan tilby:

·         Turnus med arbeidshelger

·         Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø

·         Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan.

·         Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter

·         Kommunen har tjenestebiler

 

 Informasjon om stillingen:

For mer informasjon kontakt avdelingsleder Irena Svelle, telefon 90664781 Irena.svelle@ringebu.kommune.no

 

Søknadsfrist: 30.08.2024

Søknaden merkes med saksnr.: 24/3895

 Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «ledige stillinger». Ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.