62,97 % fast stilling og 71,48 % vikariat som miljøterapeut ved Grubbegata bofellesskap

Klikk for stort bilde

 

Ringebu kommune har to bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger med i alt 10 ungdommer. Bofellesskapene er samlokalisert med felles personaldel og har 13 ansatte som går i turnus. 

Bofellesskapet har fokus på enkeltindividet og ønsker at den enkelte skal få styrket selvfølelse gjennom mestring, omsorg og utvikling. Tjenesten er organisert i tjenesteområdet helse og mestring, med avdelingsleder for bofellesskapet som nærmeste leder.

Vi søker deg som er inkluderende, faglig engasjert, lojal, har evne til å tenke helhetlig og har gode samarbeidsevner.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Fortrinnsvis vernepleier men andre med relevant høgskoleutdanning kan søke
  • Relevant erfaring innen fagområdet

     

    Som miljøterapeut vil du inngå i turns med dagvakter, kveldsvakter og langvakter hver 3. helg. På lik linje med de andre ansatte skal du legge til rette for at ungdommene får delta i meningsfulle og normale aktiviteter, bistå i den daglige driften av boligen, støtte opp under bofellesskapets målsetninger og aktiviteter. Systematisk jobbing ut fra konkrete tiltaksplaner, samarbeid med andre instanser, veiledning og leksehjelp er andre viktige arbeidsoppgaver.

Spørsmål angående stillingen kan rettes til avdelingsleder Marte Haugen e-post marte.haugen@ringebu.kommune.no  eller på telefon 954 75 699.

Søknadsfrist: 01.08.2019

Stillingene er ledig for tiltredelse fra august 2019

Intervju vil bli gjort i uke 32/33

Miljøterapeut 62,97 % fast stilling, merkes med saksnr.:  19/2360       

Miljøterapeut 71,48 % vikariat til og med juli 2020, merkes med saksnr.: 19/2361

Alle søkere må inneha gyldig førerkort klasse B.

Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no  og klikke på fanen «søknadssenter» og « søknad på ledig stilling».

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Stillingen krever at det foreligger tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

 

Vi vil gjerne se seg som vår nye medarbeiderJ