81,04 fast stilling som helsefagarbeider ved Tilrettelagte tjenester bolig

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i 3 områder, hjemmetjenesten, helse og mestring og heldøgntjenester Linåkertunet. Tilrettelagt tjenester bolig er en del av området Helse og mestring.

Tilrettelagt tjenester flyttet inn i nytt bygg  i «Iver Våles gate» i oktober 2020 .Tjenesten er i dag ekspanderende og er inne i en utviklende fase.

Kvalifikasjoner:

* Autorisert helsefagarbeider                                                                    

* Løsningsorientert, fleksibel og endringsvilling.

* Erfaring fra fagfeltet og personlig egnethet vil bli vektlagt.

* God norsk muntlig og skriftlig framstilling

Vi kan tilby

*Arbeidstid på 35,5 timers uke med arbeid hver 3. helg

*Spennende og varierte oppgaver i trivelig miljø.

*Muligheter for deltagelse i tverrfaglige team og møter.

*Kommunen har tjenestebil

Stillingen innehar arbeid hver 3. helg.

Stillingen er ledig fra medio august.

Søknadsfrist for stillingen er: 03.06.2022                                                     

Intervju og tilsettinger vil bli gjort  fra uke 24  

Søknaden merkes med saksnr. : 22/2180

Informasjon om stillingen

Kontakt avdelingsleder: Ingjerd Kristiansen 41 21 82 32 eller mail: ingjerd.kristiansen@ringebu.kommune.no

Søkere må inneha førerkort klasse B. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd.

Interne søkere har fortrinnsrett, ved interne opprykk vil det ansattes fra eksisterende søkermasse.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på stilling».

Vi vil gjerne se deg som vår nye medarbeider