Viktig melding

Arbeide som miljøveileder/fagarbeider i skolen?

Med forbehold om innvilgelse av permisjoner, overføringer og oppsigelser, kan det fra 01.08.23 bli ledig et lite antall stillinger som miljøveileder/fagarbeider i ringebuskolene. Hovedsakelig vikariat, men ved ledighet faste stillinger. I barneskolene vil det være stillinger i kombinasjon mellom skole og SFO, med arbeidstid innenfor tidsrommet 07.00 – 16.30.

Miljøveilederen/fagarbeideren skal bidra til elevenes læring og utvikling i samarbeid med lærerne.

Vi søker primært etter personer med utdanning på bachelornivå (pedagog, vernepleier, barnevernspedagog eller tilsvarende), men barne- og ungdomsarbeidere oppfordres også til å søke. Lønn etter avtale.

Søknad på miljøveileder-/fagarbeiderstilling må merkes med saksnummer: 23/1097 og det må framgå av søknaden hvilke skoler det søkes på. Se utfyllende informasjon under.

Nærmere opplysninger kan fås her: 
Fåvang skole: rektor Dan-Håkon Fonstad tlf.: 482 47 994  dhf@ringebu.kommune.no 
Ringebu skole: rektor Thor Lindberg tlf.: 415 10 392  thor.lindberg@ringebu.kommune.no 
Ringebu ungdomsskole: rektor Ola Morset tlf.: 971 31 355  ola.morset@ringebu.kommune.no

Søknadsfrist er 11.04.2023

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn på elektronisk skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det kreves politiattest ved tilsetting.

Du kan søke stilling ved å gå inn på https://www.ringebu.kommune.no/ledige-stillinger/,  «søknadssenter» og «ledige stillinger».