Arbeide ved Ringebu læringssenter?

Ringebu læringssenter har ansvar for norskopplæring for voksne innvandrere og grunnskole. 
Skolen har ledig ei 100 % fast stilling som lærer fra 01.08.2022 og på bakgrunn av at det nå kommer flere flyktninger til Norge enn forventet, kan det bli behov for lærere i midlertidige stillinger. 

De som tilsettes kan påregne å undervise i det helårlige introduksjonsprogrammet for flyktninger. Det kan også bli aktuelt å starte i undervisningsstilling tidligere enn 1. august. 

Ønskede kvalifikasjoner: 
Godkjent pedagogisk utdanning. 
Utdanning i norsk som andrespråk. 
Utdanning i ett eller flere av grunnskolefagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. 
Utdanning i spesialpedagogikk. 
Flerkulturell forståelse. 
Være vant til å bruke IKT som pedagogisk verktøy. 
Vi foretrekker søkere med kvalifikasjoner som bidrar til at samlet kompetanse i kollegiet dekker bredden på fagområdet. Det kan bli endringer i arbeidsoppgavene. 

Personlige egenskaper: 
Fleksibel og løsningsorientert 
Gode evner innen kommunikasjon og samhandling 
Evne til å veilede og motivere 
Endringskompetent 
Personlig egnethet for arbeid i enheten vil bli vektlagt 
Lønn etter gjeldende avtaleverk.  

Søknaden må merkes med saksnummer: 22/1581. Se utfyllende  informasjon under. 

Nærmere opplysninger kan fås hos assisterende rektor ved Ringebu læringssenter, Ragnhild Hjelmstad:  
tlf. 905 92 333 – ragnhild.hjelmstad@ringebu.kommune.no 

Søknadsfrist for stillingen 06.05.22 

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn med elektronisk skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  
Det kreves politiattest ved tilsetting.  
Du kan søke stilling ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på ledig stilling».