Viktig melding

Fagansvarlig sykepleier ved Heldøgns tjenester Linåkertunet 100 % fast

Ledig fra 01.05.24 

Tjenestestedet er for tiden heldøgnstjenester ved Linåkertunet. 

Som fagansvarlig er 20 % av stillingen administrativ. Du har ansvar for bl. a. faglig veiledning, internundervisning, sikre tverrfaglig samarbeid og være kontaktperson innen fag i tett samarbeid med avdelingsleder. Du skal også bidra til at den enkelte brukers behov for tjenester står i fokus og holde tjenesten faglig oppdatert. 

Kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • Autorisert sykepleier 
 • Relevant erfaring innen fagområdet 
 • Erfaring generelt med IKT og digitale verktøy 
 • Er interessert og engasjert, aktiv i fagmiljøet, løsningsfokusert og har gjennomføringskraft. 
 • Har godt humør og bidrar til godt arbeidsfellesskap, gode samarbeidsevner og sikre framdrift i tjenesten 
 • Lederegenskaper ift. utvikling av sykepleierfaget. 
 • Personlig egnethet vektlegges 
 • Må ha førerkort klasse B 
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Fagansvarlig skal ha hovedansvaret for fagutvikling og kvalitet. 
 • Ha ansvar for at den sykepleien som utøves er i overensstemmelse med myndighetenes og kommunens målsetning og krav. 
 • Bidra til at ressurser utvikles og forvaltes på en hensiktsmessig og forsvarlig måte. 
 • Sikre kvaliteten og koordineringen av den direkte sykepleien på avdelingen sammen med avdelingsleder 
 • Ta initiativ og bidra til tverrfaglig samarbeid internt 
 • Koordinere, veilede og undervise medarbeidere, studenter, lærlinger og elever. 
 • Samarbeide med avdelingsledere og andre fagansvarlige om handlingsplaner, risikovurderinger og fagutvikling. 

 

Vi kan tilby: 

 • Arbeidstid 35,5 t/uke med arbeid hver 3 helg. På hverdager dagvakter 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø 
 • Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter 
 • Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan. 
 • Funksjonstillegg 
 • Kommunen har tjenestebiler 

 

Søknadsfrist: 30.04.2024 

Søknaden merkes med saksnr.: 24/1473

For mere informasjon og opplysninger om stillingen kontakt avdelingsleder Ellinor Flobakk på telefon 954 77 696 eller mail ellinor.flobakk@ringebu.kommune.no   

Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.noAnsettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.