Fast stilling som arealplanlegger

Kommunen har høyt trykk på antall plan-, bygge- og oppmålingssaker. Vi ser etter en arealplanlegger som sammen med oss kan delta og bistå i å opprettholde utviklingen og utbyggingen i kommunen, og legge til rette for fortsatt utvikling i fremtiden. Det er allerede 3 planleggere fra før, og vi leter i tillegg til denne stillingen også etter en kommuneplanlegger. Plangruppen blir totalt 5 personer. Gruppen hører til avdeling for plan, bygg, kart og oppmåling.

Stillingens arbeidsoppgaver vil være:

 • Private og kommunale reguleringsplaner
 • Endring av reguleringsplaner
 • Dispensasjoner
 • Klagebehandling (reguleringsplanvedtak, endringsvedtak, dispensasjonsvedtak)
 • Endring i arbeidsoppgaver kan skje avhengig av kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen relevant fagområde, eksempelvis samfunnsplanlegging, arealplanlegging, by- og regionplanlegging, arkitektur og landskapsarkitektur.
 • Nyutdannede oppfordres til å søke, det samme for de med bachelorgrad innen relevant fagområde.
 • Relevant kompetanse og arbeidserfaring innen fagområdet kan erstatte utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Det er en stor fordel om du også har:

 • Noen års erfaring innen planlegging eller planlegging innenfor stillingens ansvarsområder.
 • Erfaring/kjennskap til offentlig forvaltning, planprosesser etter plan- og bygningsloven og saksbehandling.
 • Erfaring/kompetanse innen GIS spesielt og digitale verktøy generelt.

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Lojale til og forståelse for politiske prosesser og vedtak som føringer for sitt arbeid
 • Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer
 • Utviklings- og kunnskapsorientert
 • Åpent, tillitsvekkende og inkluderende i arbeidsform
 • Respektfull overfor ulike meninger og interesser
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:

 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø; hyggelige og artige kolleger, mange sosiale sammenkomster, Kahoot-quizer, lønningstreff med mer
 • Et sterkt faglig miljø i plangruppen spesielt og avdelingen generelt
 • Faglig utvikling
 • Fremtidsrettet kommune og avdeling som ikke er redd for å ta i bruk nye digitale løsninger/verktøy
 • Fleksitidordning, god pensjonsordning i KLP
 • Meget konkurransedyktig lønn
 • Arbeid hjemmefra
 • Snarlig tiltredelse

Søknadsfrist 24.06.2022

Søknad med vedlegg sendes via kommunens hjemmeside. Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentliggjort etter offentleglova selv om søker ber om anonymitet.

Merk søknaden med saksnummer 22/2315.

Spørsmål om stillingen? Kontakt avdelingsleder Kenny Tran, 966 26 451.