Fast stilling som saksbehandler byggesak og dispensasjonssak

Kommunen har høyt trykk på antall plan-, bygge- og oppmålingssaker. Vi ser etter en saksbehandler som sammen med oss kan ta unna sakene i kommunen, primært med behandling av byggesaker. Det er ønskelig at saksbehandleren også jobber med dispensasjonssaker. Det er allerede 3 byggesaksbehandlere fra før, slik at stillingen går under byggesaksgruppen på total 4 personer. Gruppen hører til avdeling for plan, bygg, kart og oppmåling.

Stillingens arbeidsoppgaver vil være:

 • Byggesaksbehandling og noen tilsyn
 • Dispensasjonsbehandling
 • Klagebehandling
 • Informasjon og veiledning til publikum
 • Endring i arbeidsoppgaver kan skje avhengig av kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Minimum bachelorgrad innen relevant fagområde, fortrinnsvis juss, men også ingeniørfag, arkitektur og eiendomsfag.
 • Nyutdannede oppfordres til å søke.
 • Bred relevant kompetanse og arbeidserfaring innen fagområdet kan erstatte utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Det er en stor fordel om du også har:

 • Noen års erfaring innen saksbehandling av byggesaker, dispensasjonssaker eller tilsynssaker.
 • Erfaring/kjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandling etter plan- og bygningsloven.
 • Erfaring/kompetanse innen GIS spesielt og digitale verktøy generelt.

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Lojale til og forståelse for politiske prosesser og vedtak som føringer for sitt arbeid
 • Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer
 • Utviklings- og kunnskapsorientert
 • Åpent, tillitsvekkende og inkluderende i arbeidsform
 • Respektfull overfor ulike meninger og interesser
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:

 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø; hyggelige og artige kolleger, mange sosiale sammenkomster, Kahoot-quizer, lønningstreff med mer
 • Et sterkt faglig miljø i plangruppen spesielt og avdelingen generelt
 • Faglig utvikling
 • Fremtidsrettet kommune og avdeling som ikke er redd for å ta i bruk nye digitale løsninger/verktøy
 • Fleksitidordning, god pensjonsordning i KLP
 • Meget konkurransedyktig lønn
 • Arbeid hjemmefra
 • Snarlig tiltredelse

Søknadsfrist 24.06.2022

Søknad med vedlegg sendes via kommunens hjemmeside. Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentliggjort etter offentleglova selv om søker ber om anonymitet.

Merk søknaden med saksnummer 22/2328.

Spørsmål om stillingen? Kontakt avdelingsleder Kenny Tran, 966 26 451, eller fagansvarlig byggesak Lars Ove Madshus, 484 97 753.