Intern utlysning av ledig 40% midlertidig stilling som sekretær i tjenesteenheten kultur for perioden 1.oktober – 31.desember 2019.

Stillingen kan søkes av personer med et tilsettingsforhold i Ringebu kommune

Som følge av krav om besparelser til tjenesteenhetene lyses stillingen ut som midlertidig stilling i perioden 1.10.19– 31.12.19 med mulighet for fast ansettelse med forbehold om vedtatt ramme i økonomiplanen 2020-2023.

Arbeidsoppgaver består i å være delaktig i planlegging og gjennomføring av våre arrangement og utgivelse av RingebuPosten samt ulike forefalne sekretæroppgaver. Vi har kontorsted å Kaupanger og du arbeider i nær kontakt med tjenesteleder og kulturkonsulent.  Den faste arbeidstiden foregår på ukedager, men det må påregnes endret arbeidstid under gjennomføring av arrangement.

Vi søker en aktiv og engasjert person med relevant utdanning  eller erfaring  innen sekretær-, reiseliv- eller  kulturarbeid.  Det kreves ikke høgskoleutdanning.

Du må like høyt arbeidstempo, være  inkluderende, strukturert, engasjert, lojal og ha gode samarbeidsevner, samt være fortrolig med bruk av digitale verktøy. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det kreves førerkort og disposisjon av bil for å utføre jobben.

Vi kan tilby faglige utfordringer, konkurransedyktige betingelser, en gunstig pensjonsordning og et hyggelig og aktivt arbeidsmiljø.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen kan får hos tjenesteleder Anne Bolme Vestad på  e-post: anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no, telefon 924 63 736. 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jfr. offentleglova §25. 2.  Søker vil bli varsla om dette på forhånd.  Kopi av attester og vitnemål, medbringes ved et eventuelt intervju.  Det søkes på elektronisk søknadsskjema på www.ringebu.kommune.no. under fanen søknadssenter, ledige stillinger.

Søknaden merkes med sak nr 19/2503

Søknadsfrist: 1.september  2019