Viktig melding

Lærerstillinger (midlertidig) for våren 2023

Vi har ledige midlertidige lærerstillinger ved Fåvang skole for våren 2023. Tiltredelse snarest.

Fåvang skole har 138 elever fordelt på sju trinn og 26 dyktige ansatte. Vi har fått midlertidig behov for flere medarbeidere for våren 2023.

 

Arbeidsoppgaver

•Planlegge og gjennomføre undervisning alene og i samarbeid med andre.

•Utføre dokumentasjonsarbeid etter gjeldende standarder.

•Delta og være engasjert i utviklingen av skolen.

•Stillingen kan tillegges kontaktlæreransvar.

 

Kvalifikasjoner

•Godkjent lærerutdanning med undervisningskompetanse for grunnskolen.

•Tydelig og strukturert klasseledelse som evner å skape gode relasjoner til elevene.

•Behersker norsk skriftlig og muntlig svært godt.

 

Personlige egenskaper

•Gode samarbeidsevner.

•Tydelig voksen.

•Forstå din innflytelse overfor elever, foreldre/foresatte og kolleger.

•Ved tilbud om stilling vil det måtte fremlegges politiattest.

 

I de tilfeller der det ikke finnes søkere med godkjent lærerutdanning kan det bli aktuelt å vurdere søkere med annen type utdanning for ulike stillinger ved skolen. Utdanning og/eller erfaring med barn og unge vil da bli vektlagt.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. Offentleglova §25-2. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf. barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §19.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos Dan-Håkon Fonstad på telefon 482 47 944 eller e-post dan.haakon.fonstad@ringebu.kommune.no.

Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og velge fanen «Skjema». Søknader som ikke er registrert elektronisk vil bli returnert og ikke tatt med i vurderingen.

Søknaden må merkes med saksnr. 23/281

Søknadsfrist: 02.02.2023