Viktig melding

Lærerstillinger

Vi har ledige lærerstillinger ved Fåvang skole. Dette gjelder både faste stillinger og vikariater for skoleåret 2023/2024.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning alene og i samarbeid med andre.

 • Utføre dokumentasjonsarbeid etter gjeldende standarder.

 • Delta og være engasjert i utviklingen av skolen.

 • Stillingene kan tillegges kontaktlæreransvar.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning med undervisningskompetanse for grunnskolen.

 • Tydelig og strukturert klasseledelse som evner å skape gode relasjoner til elevene.

 • Behersker norsk skriftlig og muntlig svært godt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.

 • Tydelig voksen.

 • Forstå din innflytelse overfor elever, foreldre/foresatte og kolleger.

 • Ved tilbud om stilling vil det måtte fremlegges politiattest.

I de tilfeller der det ikke finnes søkere med godkjent lærerutdanning kan det bli aktuelt å vurdere søkere med annen type utdanning for ulike stillinger ved skolen. Utdanning og/eller erfaring med barn og unge vil da bli vektlagt.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. Offentleglova §25-2. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår somfremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillendepolitiattest før tiltredelse, jf. barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §19.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos Dan-Håkon Fonstad på telefon 482 47 944 eller e-post dan.haakon.fonstad@ringebu.kommune.no.

Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og velge fanen <<Skjema>>. Søknader som ikke er registrert elektronisk vil bli returnert og ikke tatt med i vurderingen.

Søknaden må merkes med saksnr. 23/2098

Søknadsfrist: 28.05.2023