Ledig 100% stilling som avdelingsleder for bygg og eiendom for snarlig tiltredelse

Klikk for stort bildeVi søker en medarbeider med høyskoleutdanning på bachelor eller masternivå innen relevant fagområde for stillingen

Vedkommende som søker stillingen må kunne arbeide effektivt og være resultatorientert, både selvstendig og i samarbeid med andre. Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt. Det forventes at du er flink til å kommunisere både muntlig og skriftlig og at du er tillitsvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak. Du må dele vårt verdigrunnlag som sier at vi skal være rause, solide og spenstige med ekstra stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet. Det er ønskelig at vedkommende har ledererfaring og erfaring fra offentlig sektor.  
Avdelingsleder inngår i ledergruppen for plan og tekniske tjenester.  

Avdelingsleder har delegert beslutningsmyndighet innen fag, økonomi, og personal og har ansvaret for 7 vaktmestere, 2 ingeniør/prosjektledere og 16 renholdere. Stillingens hovedoppgaver vil være  

  • Personalansvar for bygg- og eiendomsavdelingen 
  • Budsjett og økonomioppfølging 
  • Utarbeide og utvikle hovedplan som et framtidig styringsdokument for kommunens bygg og eiendommer 
  • Saksbehandling innen kommunal eiendomsforvaltning
  • Planlegge og gjennomføre digitalisering og automatisere av kommunens drifts og vedlikeholdssystem. 
  • Videreutvikle avdelingens HMS og kvalitetssikringssystem. 
  • Andre oppgaver må også påregnes 

Vi tilbyr lønn etter avtale og en god pensjonsordning i KLP. 
Ledig snarest. 

Søknadsfrist: 21.03.21

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf.
Offentleglova §25-2. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP, en av Norges beste pensjonsordninger. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf. barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §19.
Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos  Jostein Gårderløkken på telefon 977 51 103 eller e-post jostein.garderlokken@ringebu.kommune.no. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og velge fanen «Skjema». 
Søknader som ikke er registrert elektronisk vil bli returnert og ikke tatt med i vurderingen.
Søknaden må merkes med saksnr. 21/205

Ringebu kommune ligger i Gudbrandsdalen 5 mil nord for Lillehammer, har ca. 4400 innb. og er 1252 km2 i areal. Kommunen er en av landets største hyttekommuner med ca. 4.500 fritidsboliger, og er stadig i utvikling. Både Venabygdsfjellet og Kvitfjell er viden kjent som attraktive fjellområder for turister og hyttefolk.  
I Ringebu finner du vakker natur, variert næringsliv og et rikt kulturliv. Det er stor aktivitet innen hyttebygging i hele kommunen, og spesielt i alpindestinasjonen Kvitfjell. Det skal også utarbeides en hovedplan for kommunens bygg og eiendomssportefølge som skal legge føringer for den framtidige utviklingen i kommunen. Har du god kjennskap til eiendomsfaget, og liker å være med å påvirke utviklinga i en kommune, kan dette være jobben for deg.  
Søk da vel!