Ledig 100 % stilling som avdelingsleder ved heldøgns tjenester, Linåkertunet.

Klikk for stort bilde

 

Helse og omsorg er organisert i tre områder, hjemmetjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester.

Vi søker deg som vil være med utvikle heldøgns tjenester i Ringebu kommune.  Vi ønsker og

 «Skape gode dager" som speiler de verdier vi ønsker å formidle i vårt samarbeid med bruker, pårørende og kollegaer.

Er du inkluderende, engasjert, strukturert, lojal, innovativ, har gode samarbeidsevner, evne til god konfliktløsning og tørr å ta avgjørelser, er dette jobben for deg.

 

Stillingen er 100 % administrativ med ansvar for heldøgns tjenester for pasienter med kognitiv svikt. Avdelingen har totalt ca. 33 årsverk inkludert ansvar for produksjonskjøkken og dagsenter.

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • En engasjert og faglig god ansattgruppe som har pasienten i fokus
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du inngår i lederteam sammen med avdelingsledere og tjenesteledere innen helse og omsorg.
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Personalansvar.
 • Daglig oppfølging, opplæring og veiledning av ansatte, samt utvikling og forbedring av tjenesten i samarbeid med fagansvarlig
 • Påse at avdelingens aktivitetsnivå og ressursbruk er innenfor tildelte rammer
 • At tjenesten ytes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
 • Utføre øvrige oppgaver etter avtale med tjenesteleder
 • Enhetlig ledelse gjennom tillit, åpenhet og lojalitet
 • Helhetlig tenkning og samhandling på tvers av tjenesteområdene
 • Jobbe for et inkluderende arbeidsmiljø
 • Bidra til engasjerte og ansvarliggjorte medarbeidere
 • Daglig vedlikehold av turnus og innleie
 • Oppfølging av sykmeldte, HMS arbeid og avviks håndtering
 • Ansvarlig for hukommelsesteamet
 • Ansvar for lærlinger innen HO og kjøkken
 • Samarbeid med NAV og Karriere Oppland i forhold til fremmedspråklige, både gjennom utdanning og språkplasser

 Blir en del av fagnettverket for demens i samarbeid med Lillehammer, Gausdal og Øyer.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/vernepleier
 • Videreutdanning innen administrasjon og ledelse og eller erfaring innen ledelse
 • Relevant erfaring innen fagområdet demens og må ha et ønske om å være en støttespiller/pådriver i forhold til videre utvikling av produksjonskjøkken og dagsenter
 • Gode ferdigheter i forhold til digitale verktøy.

 

Stillingen er ledig for tilsetting 23.09.2019.

Nærmeste overordnede vil være tjenesteleder for Linåkertunet.

Søknadsfrist: 20.09.2019

Søknaden merkes med saksnr.: 19/2357

Evt. spørsmål vedrørende stillingen rettes til tjenesteleder Marit V. Førlandsås 479 07 996 eller mail; marit.vestad.forlandsaas@ringebu.kommune.no

 

Søknaden skal leveres elektronisk og du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”søknadssenter” og ”ledige stillinger”.

Alle søkere må inneha gyldig førerkort klasse B.

Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

 

Vi vil gjerne se deg som vår nye medarbeider.