Viktig melding

Ledig faste stillinger for sykepleiere

Hjemmetjenesten Ringebu
Saksnr; 24/670 - 100% sykepleier 
Saksnr; 24/671 - 80% sykepleier

Hjemmetjenesten Fåvang
Saksnr; 24/672 -75 % Sykepleier

Søknadsfrist: 05.03.2024
Søknaden merkes med eget saksnr. for de ulike stillingene. 

Din kompetanse og omsorg kan endre liv – vil du dele den med oss?

Innbyggere med behov for nødvendig helsehjelp, trenger din kompetanse og erfaring. Som sykepleier kan du i kraft av ditt yrke utgjøre en forskjell, og bidra til at pasienter får et godt tilbud og liv. Og det vil vi gjerne at du skal gjøre sammen med oss! 
Sykepleierens rolle i kommunehelsetjenesten er å sikre høy kvalitet på helse –og omsorgstjenester til innbyggerne ved å gi helhetlig sykepleie i tråd med gjeldende retningslinjer og standarder.

Du kan ikke bare bestemme deg på et par linjer, så her får du litt mer bakgrunnsinformasjon:

Ringebu kommune ligger 57 km nord for Lillehammer, i idylliske Gudbrandsdalen. Vi syns selvsagt dalen er idyllisk med sitt fantastiske fjellandskap, tette eventyr skoger og særegne tettsteder. For ikke å glemme Lågen som bukter seg gjennom dalen mens den stadig skifter farge i alle aspekter mellom sjøgrønt og azurblått til gjørmefarget brunt. Men det viktigste er at du syns det er fint her!

Hjemmetjenesten er inndelt i to områder Fåvang og Ringebu.
De eldste i kommunen vår bor i omsorgsboliger eller hjemme hos seg selv. Våre pasienter har behov for medisinsk oppfølging, stell og omsorg.  Noen ganger må vi ta i tunge løft (både fysisk og psykisk), andre ganger er vi bare til stede. I og med at hver dag er ulik, må du både kunne og like å snu deg raskt for å finne løsninger. 
Som sykepleier i hjemmetjenesten har du ikke bare en stabil jobb, men også en mulighet til å vokse, lære og bidra i et samfunn som verdsetter din innsats og kompetanse. Vi har sykepleiere som støtter og heier på hverandre. Vi jobber stort sett selvstendig, men hjelp og råd er aldri lang unna. Du får arbeidsoppgaver tilpasset egen kompetanse og erfaring, og du vil være kontaktperson/primærkontakt for en fast pasientgruppe.

Og hvem er vi, kollegaene dine?
Utover å være trivelige folk, er vi faglig engasjerte. Vi er både sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedhjelpere som samarbeider veldig godt, og vi er en solid og erfaren gjeng med en god blanding av både alder, bakgrunn og erfaring. Det er veldig få som slutter hos oss, så her får du en langsiktig arbeidsplass. Vi har høy trivsel, og vi utfyller hverandre godt i det daglige.

Du kan allerede møte Hanne og se hva en typisk hverdag hos oss går ut på

Vi har egne fagansvarlige og faste faglunsjer, og det er laget en kompetanseplan som systematisk følges og oppdateres. Vi bytter også på å være ansvarlig sykepleier, og da har vi dagvakt og overordnet ansvar. Det innebærer både administrativt og praktisk ansvar. 

Ny hos oss – hva innebærer det?

Du får god og nødvendig opplæring, og kollegastøtte for å sikre at du spilles så god som mulig fra start. Du vil også få god oppfølging fra nærmeste leder. Pasientene våre er veldig fornøyde, og vi har lite pasientklager, men vi gleder oss alltid over nye øyne inn. Her er vi opptatt av å skape et miljø hvor du som sykepleier kan trives og utvikle deg, både personlig og profesjonelt.

Dette krever også guts – 

En sykepleierstilling i hjemmetjenesten er ikke for hvem som helst. Det må til tider tas tøffe avgjørelser, og du må stå i disse. Riktignok ikke alene - du har tett samarbeid med l fastlegene, legevakt og andre enheter, og i tillegg står vi bak deg. Til daglig må du ta raske avgjørelser som ikke alltid kan sjekkes av med oss, og da må du være trygg i deg selv. Du vet aldri hva som venter eller hva dagen bringer, og det er det vi syns er så spennende! 

Kvalifikasjoner og egenskaper

Du må være sykepleierutdannet med norsk autorisasjon. Gjerne videreutdanning, men det er ikke et krav. Du må derimot både snakke og skrive norsk da kommunikasjon med pasienter er essensielt for pasientsikkerhet. Du må også ha førerkort klasse B.

Du går i turnusordning med både dag- og kveldsvakter, og arbeidshelg hver tredje helg. Lønn etter tariff med noen individuelle tilpasninger, og du får offentlig tjenestepensjon fra KLP. Vi har full barnehagedekning, og vi er behjelpelige med å finne bolig i en etablererfase.

Raus, solid og spenstig er verdiene til Ringebu kommune. Det er ikke bare dine faglige ferdigheter som er viktige, men også din evne til å bringe nye perspektiver og ideer til bordet. Vi ønsker gjerne at du bidrar til kontinuerlig forbedring og innovasjon i omsorgstjenesten.

Ble du ikke solgt på de tre første setningene om Gudbrandsdalen? Da kan du lese mer om Landsbyen Ringebu og omkringliggende omgivelser her https://drive.google.com/file/d/1GgFDP0HboTTFFuPMMKvMQRd6rUsk4dre/view?usp=drive_web

 

Nå gleder vi oss veldig til å høre fra deg!

Informasjon om stillingene:

Hjemmetjenesten Ringebu: Avdelingsleder Venke Kjos tlf: 47485689 eller mail venke.kjos@ringebu.kommune.no

Hjemmetjenesten Fåvang: Avdelingsleder Irena Svelle, tlf: 906 64 781 eller mail: irena.svelle@ringebu.kommune.no

Kopier av vitnemål og attester ber vi om at du tar med på et evt intervju

Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse, også  søkere fra andre ledige sykepleierstillinger. 

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no  og klikke på fanen «søknadssenter» og «søknad på ledig stilling». Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Egenerklæringsskjema MRSA.