Ledig stilling som assisterende rektor ved Ringebu skole

Klikk for stort bilde

Ringebu skole har ledig 100 % fast stilling som assisterende rektor, med tiltredelse 01.08.2020. 

Stillingen er todelt med ca. 50 % undervisning. Det stilles krav om godkjent lærerutdanning.
Ringebu skole vil høsten 2020 ha ca. 110 elever. Skoleledelsen består av rektor, assisterende rektor og teamledere.
Assisterende rektor deltar i plangruppa og er aktiv pådriver i forhold til skolens utviklingsarbeid.

Øvrige arbeidsoppgaver:

 • Rektors stedfortreder
 • Timeplan
 • Vikarordning
 • Utviklingsarbeid
 • Andre driftsrelaterte oppgaver

Vi søker en person:

 • Med pedagogisk grunnutdanning
 • Med et reflektert syn og med visjoner for framtidas skole
 • Som kan bruke IKT som administrativt og pedagogisk verktøy
 • Som kan arbeide strukturert og systematisk, samtidig være kreativ og ha evne til å se alternative løsninger
 • Som vektlegger samarbeid
 • Som vektlegger trivsel i arbeidsmiljøet

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte tjenesteleder/rektor Thor Lindberg, tlf 61 28 18 30/ 415 10 392.

Søknad på stillingen merkes med saksnummer 20/2672.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn med elektronisk skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger der det kreves politiattest må denne leveres innen 3 mnd. etter tiltredelsesdato.

Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”søknadssenter”, «ledige stillinger» og ”søknad på stilling”.

Søknaden må merkes med saksnr som er oppgitt for stillingen oppe i utlysningsteksten.

Søknadsfrist for stillingen er 29.05.2020.