Ledig stilling som avdelingsleder for plan, byggesak, kart og oppmåling for snarlig tiltredelse

Vi søker etter en engasjert, løsningsorientert, beslutningsdyktig og tydelig leder som evner å samarbeide og motivere ansatte. Det er viktig å ha forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon.

Vedkommende må ha høyskoleutdanning innen relevant fagområde for stillingene, kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig, ha gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø. Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt. Det forventes at du er tillitsvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak. Du må dele vårt verdigrunnlag som sier at vi skal være raus, solid og spenstig.

Stillingens hovedoppgaver vil være å lede avdeling for plan, byggesak, kart og oppmåling. PBKO-avdelingen har 12 ansatte derav 4 arealplanleggere, 3 innen kart/oppmåling og 4 innen byggesak/tilsyn. Digitalisering av arbeidsprosesser i avdelingen vil også være en prioritert oppgave. Ringebu kommune har omtrent 600 byggesaker i året, mange reguleringsplaner og vi trenger en person som er effektiv, nøyaktig og som klarer å stå i de utfordringene denne stillingen har. Det er også ønskelig at vedkommende har ledererfaring og minimum 5 års arbeidserfaring i relevant fagområde.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være: 

 • Personal- og budsjettansvar for PBKO avdelingen
 • Saksbehandling innen arealplanlegging
 • Informasjon og veiledning til publikum
 • Digitalisering og systemforbedring
 • Internkontroll
 • Virksomhetsplan, årsmelding og tertialrapportering
 • Andre oppgaver må også påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller Bachelorgrad innen relevant fagområde, eksempelvis samfunnsplanlegging, arealplanlegging, by- og regionplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, jurist og offentlig ledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er en stor fordel om du også har: 

 • Noen års arbeidserfaring innenfor stillingens ansvarsområder og ledelse
 • Erfaring/kjennskap til offentlig forvaltning, plan- og medvirkningsprosesser etter plan- og bygningsloven og saksbehandling
 • Erfaring/kompetanse innen GIS spesielt og digitale verktøy generelt

Personlige egenskaper: 

 • Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder 
 • Evne til selvstendig arbeid 
 • Lojale til og forståelse for politiske prosesser og vedtak som føringer for sitt arbeid 
 • Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer 
 • Utviklings- og kunnskapsorientert 
 • Åpent, tillitsvekkende og inkluderende i arbeidsform 
 • Respektfull overfor ulike meninger og interesser 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

Vi kan tilby: 

 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø; hyggelige og artige kolleger, mange sosiale sammenkomster, Kahoot-quizer, lønningstreff med mer 
 • Et sterkt faglig miljø i plangruppen spesielt og avdelingen generelt 
 • Faglig utvikling 
 • Fremtidsrettet kommune og avdeling som ikke er redd for å ta i bruk nye digitale løsninger/verktøy 
 • Fleksitidordning, god pensjonsordning i KLP 
 • Meget konkurransedyktig lønn 
 • Arbeid hjemmefra 
 • Snarlig tiltredelse 

Søknadsfrist 10.08.2022 

Søknad med vedlegg sendes via kommunens hjemmeside.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. offentleglova § 25-2. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf. barnevernloven § 6-10, opplæringsloven § 10-9 og barnehageloven § 19.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos Jostein Gårderløkken på telefon: 977 51 103 eller e-post: jostein.garderlokken@ringebu.kommune.no. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og velge fanen "søknadssenter" og "søknad på ledig stilling".

Søknader som ikke er registrert elektronisk vil bli returnert og ikke tatt med i vurderingen.

Søknaden må merkes med saksnr. 22/2676