Ledig stilling som avdelingsleder på Linåkertunet

Klikk for stort bilde

 

100 % stilling som avdelingsleder ved Linåkertunet Bo og Rehabilitering.

Helse og omsorg er organisert i tre områder, hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet heldøgns tjenester.

Utlyst stilling er 100 % administrativ med ansvaret for Linåkertunet. Under ansvaret ligger heldøgns tjenester, institusjonskjøkken og dagsenter.

Vi søker deg som vil være med å lede en aktiv og innovativ tjeneste.  Er du inkluderende, engasjert, strukturert, lojal, innovativ, har gode samarbeidsevner, evne til god konfliktløsning og tørr å ta avgjørelser, er dette jobben for deg.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/vernepleier
 • Videreutdanning innen administrasjon og ledelse og eller erfaring innen ledelse
 • Relevant erfaring innen fagområdet
 • Relevant kompetanse innen saksbehandling, turnusprogram og fagprogram innen Helse og omsorg

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av sykmeldte/IA, medarbeidersamtaler, personalmøter, personalreglement og bidra til god informasjonsflyt
 • Sikre fleksibel ressursbruk innenfor gitte rammer
 • Faglig overordnet ansvar for avdelingen
 • Jobbe for et inkluderende arbeidsmiljø
 • Bidra til engasjerte og ansvarliggjorte medarbeidere
 • Oppfølging av budsjett og regnskap i samarbeid med tjenesteleder
 • Daglig vedlikehold av turnus, innleie, avviksregistrering og avtaler
 • Videreutvikling av tjenesten i samarbeid med fagansvarlig
 • HMS arbeid og avviks håndtering

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du inngår i lederteam sammen med avdelingsledere og tjenesteledere innen helse og omsorg.
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Formelle krav:

Helse og sosialfaglig utdanning

Videreutdanning innen administrasjon og ledelse

Uformelle krav:

Relevant erfaring innen fagområdet

Relevant erfaring innen administrasjon og ledelse kan oppveie for manglende videreutdanning

Relevant kompetanse innen IKT og kjennskap til programmer som NOTUS, Gerica, Acos og Visma

 

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

Inkluderende, strukturert, lojal, gode samarbeidsevner, evne til god konfliktløsning, tørre å ta avgjørelser, innovativ

Avdelingsleder skal bidra til:

 • Enhetlig ledelse gjennom tillit, åpenhet og lojalitet
 • Helhetlig tenkning og samhandling på tvers av tjenesteområdene

Ansvarsområder:

 • Personalansvar
 • Daglig drift av avdelingen
 • Fag
 • Økonomi
 • Dagtilbud

   

  Stillingen er ledig for tilsetting høsten 2019. Endelig dato for tiltredelse etter avtale.

  Nærmeste overordnede vil være tjenesteleder for Linåkertunet.

  Søknaden merkes med saksnr.: 19/2357

 • Søknadsfrist: 12.08.2019

 • Evt. spørsmål vedrørende stillingen rettes til tjenesteleder Marit V. Førlandsås 479 07 996

        eller mail; marit.vestad.forlandsaas@ringebu.kommune.no

 

Søknaden skal leveres elektronisk og du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”søknadssenter” og ”ledige stillinger”.

Alle søkere må inneha gyldig førerkort klasse B.

Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «søknadssenter» og «søknad på stilling».

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

 

Vi vil gjerne se deg som vår nye medarbeider.