Ledige stillinger i barnehage og skole

Ringebu kommune har fra 01.08.2022 ledige stillinger innen skole, og fra 15.08.2022 ledige stillinger innen barnehagene. Søknadsfrist er 08.04.2022.

BARNEHAGE 
Pedagogisk leder 
Med forbehold om innvilgelse av permisjoner, overføringer og oppsigelser, kan det fra 15.08.22 bli ledig et lite antall stillinger som pedagogisk leder i de kommunale barnehagene. Hovedsakelig vikariat, men ved ledighet muligens faste stillinger. Vi søker fortrinnsvis førskolelærere/barnehagelærere som er gode relasjonsbyggere og samarbeidspartnere og som har et reflektert forhold til barn, barns medvirkning, lek og læring. Lønn etter avtale. Søknad på stilling som pedagogisk leder må merkes med saksnummer: 22/1110. Se utfyllende  informasjon under.

Pedagogisk veileder 
Ledig fast stilling inntil 80 % som pedagogisk veileder i familiebarnehagene fra 15.08.22. Vi søker førskolelærer/barnehagelærer som er en god relasjonsbygger og samarbeidspartner, og som har et reflektert forhold til barn, barns medvirkning, lek og læring. I familiebarnehager skal det gis pedagogisk veiledning i det enkelte hjem i barnehagens åpningstid. Stillingen er fordelt på flere familiebarnehager. Må kunne disponere egen bil i arbeidet. Lønn etter avtale. Søknad på stilling som pedagogisk veileder i familiebarnehagene må merkes med saksnummer: 22/1111. Se utfyllende  informasjon under.

Stilling som pedagogisk leder i kommunal barnehage og veilederstilling i familiebarnehage kan om tjenelig kombineres.

Barne - og ungdomsarbeider
Med forbehold om innvilgelse av permisjoner, overføringer og oppsigelser, kan det fra 15.08.22 bli ledig et lite antall barne- og ungdomsarbeiderstillinger i de kommunale barnehagene. Hovedsakelig vikariat, men ved ledighet muligens faste stillinger. Vi søker fortrinnsvis barne- og ungdomsarbeidere som er gode relasjonsbyggere og samarbeidspartner, som har et reflektert forhold til barn, barns medvirkning, lek og læring. Lønn etter avtale. 
Søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider må merkes med saksnummer: 22/1112. Se utfyllende  informasjon under.

SKOLE
Lærerstillinger
Med forbehold om innvilgelse av permisjoner, overføringer og oppsigelser, kan det fra 01.08.22 bli ledig et lite antall undervisningsstillinger i ringebuskolene. Hovedsakelig vikariat, men ved ledighet muligens faste stillinger. Vi søker fortrinnsvis allmennlærere/grunnskolelærere som er gode relasjonsbyggere, utøver tydelig klasseledelse og som har undervisningskompetanse i flere fag. Lønn etter avtale. Søknad på lærerstilling må merkes med saksnummer: 22/1067 og det må framgå av søknaden hvilke skoler det søkes på. Se utfyllende  informasjon under.

Miljøveiledere i skolen
Med forbehold om innvilgelse av permisjoner, overføringer og oppsigelser, kan det fra 01.08.22 bli ledig et lite antall stillinger som miljøveileder i ringebuskolene. Hovedsakelig vikariat, men ved ledighet muligens faste stillinger. I barneskolene vil det være stillinger i kombinasjon mellom skole og SFO, med arbeidstid innenfor tidsrommet 07.00 – 16.30. Miljøveilederen skal bidra til elevenes læring og utvikling i samarbeid med lærerne. Vi søker primært etter person med utdanning på bachelornivå (pedagog, vernepleier, barnevernspedagog), men barne- og ungdomsarbeidere oppfordres også til å søke. Lønn etter avtale. Søknad på miljøveilederstilling må merkes med saksnummer: 22/1070 og det må framgå av søknaden hvilke skoler det søkes på. Se utfyllende informasjon under.

Nærmere opplysninger kan fås her: 
Barnehagene: tjenesteleder Hilde Dalberg Kleven tlf 958 55 577 Hilde.Dalberg.Kleven@ringebu.kommune.no  
Fåvang skole: rektor Dan-Håkon Fonstad tlf 482 47 994  dhf@ringebu.kommune.no
Ringebu skole: rektor Thor Lindberg tlf 415 10 392  thor.lindberg@ringebu.kommune.no
Ringebu ungdomsskole: rektor Ola Morset tlf 971 31 355  ola.morset@ringebu.kommune.no

Søknadsfrist alle stillingene er 08.04.2022

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn på elektronisk skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det kreves politiattest ved tilsetting.

Du kan søke stilling ved å gå inn på https://www.ringebu.kommune.no/ledige-stillinger/,  «søknadssenter» og «ledige stillinger».