Ledige stillinger i nyopprettet hjemveiledningsteam

 Ringebu kommunen holder på å etablere et hjemveiledningsteam som kan følge opp enkelt personer eller familier over tid, for så å trekke seg gradvis ut.

Teamet skal bidra til å gi helhetlige og koordinerte tjenester, bidra til trygghet og sikre tilstrekkelig tjenester for den enkelte. Teamet skal i hovedsak arbeide med hjemveiledning og er en del av kommunens satsning på tidlig innsats. Teamet skal arbeide tverrfaglig og ha et tett samarbeid med helsestasjonen og rus og psykisk helsetjeneste. De ansatte i teamet skal gå i todelt turnus, med noe bemanning på kveld og helg.

Teamet skal ha en egen fagansvarlig og være organisert under Tilrettelagte tjenester.

Kvalifikasjoner

100% fast stilling

 • Autorisert vernepleier med erfaring fra arbeid inn mot barn og unge med behov for ekstra oppfølging.

Søknaden merkes med saksnr.: 21/1045

 

100% prosjektstilling i første omgang 1 år men med mulighet for forlengelse

 • Autorisert sykepleier eller vernepleier med videreutdanning eller erfaring innen psykisk helse rettet mot barn og unge.

Søknaden merkes med saksnr.: 21/1046

For begge stillingene:

 • Veiledningskompetanse
 • Generell erfaring med IKT og digitale verktøy
 • Engasjert og løsningsfokusert 
 • Ha gjennomføringskraft og evnen til å arbeide systematisk
 • God framstillings- og formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner og evne til å se saker i helhet og sammenheng
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team
 • Like å arbeide i omstillingsprosesser, der endringer kan skje undervegs

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Spennende tverrfaglig utviklingsarbeid
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Arbeid i en utviklingsorientert kommune

 

Søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil. 

Intervju og tilsetting vil bli gjort fra uke 23

Søknadsfrist for begge stillingene: 31.05.2021

Spørsmål om stillingen kan rettes til tjenesteleder Berit Aarnes på e-post bea@ringebu.kommune.no eller telefon 93402311.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk eller utfylt på skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”selvbetjening” og ”søknad på stilling”.