Lyst på en meningsfull jobb?

Lyst på en meningsfull sommerjobb?
Vi trenger sommervikarer i helse- og omsorgstjenester som har lyst til å jobbe inne på Linåkertunet, kjøkken, i hjemmetjenesten, tilrettelagte tjenester eller legekontoret.

Om du har lyst på en meningsfull jobb der du arbeider med mennesker, så kan dette være noe for deg. Du kommer til å få opplæring slik at du kan gjøre en god jobb. Du bør være over 18 år. I hjemmetjenesten, nattjenesten  og i tilrettelagte tjenester, må du ha førerkort.


Ring oss gjerne om du har spørsmål 🙂

Sommervikarer i Helse og Omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten i Ringebu kommune trenger sommervikarer innen:

  • Hjemmetjenesten i Ringebu og Fåvang; Hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kjøkken Ringebu omsorgssenter
  • Tilrettelagte tjenester
  • Brukerstyrt personlig assistent
  • Linåkertunet
  • Heldøgns tjenester, korttidsavdeling og kjøkken
  • Ringebu Helsesenter; legekontoret

 

Aktuelle søkere kan være deg som har:

Bestått helsefaglig utdanning eller er under utdanning, helsefagarbeider, sykepleiestudenter, vernepleierstudenter, miljøterapeuter/miljøarbeider og pensjonerte helsearbeidere.

For legekontoret må du fortrinnsvis ha helsesekretærutdanning, men de med medisinsk sekretær utdanning kan også søke.

Ufaglærte kan søke, tidligere erfaring er en fordel, men ingen betingelse.

Vi har behov for vikarer over 18 år. 

Vi har også behov for tilkallingsvikarer . 

Krav til søker:

Beherske norsk skriftlig og muntlig

Du må ha førerkort for å kunne være vikar i hjemmetjenesten, nattjenesten og tilrettelagte tjenester.

 

Arbeidsoppgaver

Pleie og omsorg

Hjemmehjelpsoppgaver

Aktivisering og opptrening

Tilrettelegging og observasjoner under måltider

Kjøkken oppgaver

Forefallende arbeid i avdelingene

 

Personlige egenskaper

Positiv og arbeidsom

Glad i nye utfordringer

Gode kommunikasjons og samarbeidsevner

Ansvarsbevisst og punktlige

 

Du må kunne jobbe minimum 4 uker i tidsrommet 26 – 32.Opplæring bør helst være gjennomført innen uke 25.

Hvis det er behov for fri innenfor denne perioden må dette beskrives i søknaden.

Vi bruker Notus turnusprogram, hvor du har oversikt over dine vakter.

Vi benytter Gerica journalsystem/rapporteringssystem.

 

For nærmere informasjon angående de ulike tjenesteområdene kan spørsmål rettes til:

 

Avdelingsleder hjemmetjenesten Fåvang:

Irena Svelle tlf.906 64 781 eller mail: irena.svelle@ringebu.kommune.no

 

Avdelingsleder hjemmetjenesten Ringebu:

Venke Kjos tlf.474 85 689 eller mail: venke.kjos@ringebu.kommune.no

 

Avdelingsleder tilrettelagte tjenester:

Ingjerd Kristiansen tlf. 412 18 232 eller mail: ingjerd.kristiansen@ringebu.kommune.no

 

Avdelingsleder Korttidsavdelingen:                       

Ingrid Kjos Braastad tlf. 911 72 995 eller mail: ingrid.kjos.braastad@ringebu.kommune.no

 

Avdelingsleder Linåkertunet heldøgns tjenester og kjøkken:      

Ellinor Flobakk tlf. 954 77 696 eller mail: ellinor.flobakk@ringebu.kommune.no

 

Avdelingsleder Helse og Mestring:

Marit Listad tlf. 970 45 124 eller mail: marit.listad@ringebu.kommune.no

 

Lønn etter gjeldende tariff. Politiattest må framlegges.

Søknaden merkes med saksnr: 21/96

Søknader behandles fortløpende. 

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på stilling». Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.


Vi vil gjerne se deg som sommervikar!