Prosjektkoordinator dokumentasjon i helse og omsorg

Klikk for stort bilde Helse og omsorg i Ringebu er i gang med et prosjekt for å bedre helhetlig og tverrfaglig dokumentasjon i alle pasientforløp. Prosjektet omhandler hele dokumentasjonsprosessen; kartlegging, vedtak, tiltak, evaluering av tiltak og ivaretagelse av god brukermedvirkning.

Stillingen er i første omgang et 100% engasjement i et år, med mulighet for forlengelse. Ringebu kommune er en del av Helseregion Sør-Gudbrandsdal. I stillingen inngår også Gerica faglig ansvar inn mot helseregionen.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier/vernepleier
 • God kunnskap om- og erfaring med Gerica
 • Generell erfaring med IKT og digitale verktøy
 • Relevant erfaring innen fagområdet Helse og omsorg
 • Engasjert og løsningsfokusert 
 • Ha gjennomføringskraft og evnen til å arbeide systematisk
 • God framstillings- og formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner og evne til å se saker i helhet og sammenheng
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere prosjektarbeidet
 • Gerica fagansvar
 • Lede arbeidsgrupper
 • Rapportere til styringsgruppe
 • Prosjektplaner
 • Opplæring til ansatte
 • Involvere og motivere ansatte
 • Samarbeide med avdelingsledere og fagansvarlige om risikovurderinger og kvalitetsutvikling 
 • Kontaktperson for Gerica, eksternt og internt og kommunens representant i fagforum

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Spennende tverrfaglig utviklingsarbeid
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Arbeid i en utviklingsorientert kommune
 • Være en del av utviklingsarbeid i helseregion Sør-Gudbrandsdal

Stillingen kan tiltredes etter avtale med tjenesteleder.

Søker må ha førerkort og disponere egen bil.  

Søknadsfrist: 22.09.2020

Søknaden må merkes med saksnr. : 20/5043

Intervju og tilsetting vil bli gjort fra uke 40

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til tjenesteleder Berit Aarnes, telefon 93402311 eller e-post bea@ringebu.kommune.no

 

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk eller utfylt på skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

 

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”selvbetjening” og ”søknad på stilling”.