Sommervikarer i Helse og omsorgstjenesten 2023

 

Helse og omsorgstjenesten i Ringebu kommune trenger sommervikarer innen områdene: 

  • Freskus frisklivs- og treningssenter 
  • Hjemmetjenesten i Ringebu og Fåvang. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kjøkken Ringebu omsorgssenter 
  • Tilrettelagte tjenester bolig  
  • Legekontoret hjelpepersonell 
  • Brukerstyrt personlig assistent 
  • Linåkertunet Heldøgns tjenester (HDT) korttidsavdeling og kjøkken 
     

Aktuelle søkere kan være deg som har: 
Bestått helsefaglig utdanning eller er under utdanning, helsefagarbeider, sykepleiestudenter, vernepleierstudenter, miljøterapeuter/miljøarbeider og pensjonerte sykepleiere og hjelpepleier, ufaglærte kan også søke.  
Tidligere erfaring er en fordel, men ingen betingelse. 

Vi har behov for vikarer over 18 år, men yngre fra 16 år kan også søke.  

Krav til søker: 
Beherske norsk skriftlig og muntlig  
Du må ha førerkort for å kunne være vikar i hjemmetjenesten, korttidsavdelingen, nattjenesten og tilrettelagte tjenester, men ikke nødvendig ved HDT. 

Arbeidsoppgaver  
Pleie og omsorg (ivaretakelse av grunnleggende behov hos beboere og pasienter) 
Hjemmehjelpsoppgaver 
Aktivisering og opptrening 
Tilrettelegging og observasjoner under måltider 
Kjøkken oppgaver  
Forefallende arbeid i avdelingene 
Sekretæroppgaver og laboratoriearbeid ved legekontoret 
Veilede og ta imot medlemmer på Freskus. 

Personlige egenskaper 
Positive og arbeidsomme 
Glad i nye utfordringer 
Gode kommunikasjons og samarbeidsevner 
Ansvarsbevisste og punktlige 

Du må kunne jobbe minimum 4 uker i tidsrommet 26 – 32.  
Opplæring etter avtale men senest i uke 25. Hvis det er behov for ferie i perioden, må det oppgis i søknaden eller søkes om før avtale skrives under.  
Vi bruker Notus turnusprogram, hvor du har oversikt over dine vakter. 
Vi benytter Gerica journalsystem/rapporteringssystem. 
Legekontoret benytter Pridok som journalsystem. 
  

For nærmere informasjon angående de ulike tjenesteområdene kan spørsmål rettes til: 


Avdelingsleder hjemmetjenesten Fåvang: 
Irena Svelle tlf. 906 64 781 eller e-post: irena.svelle@ringebu.kommune.no  

Avdelingsleder hjemmetjenesten Ringebu:  
Venke Kjos tlf. 474 85 689 eller e-post: venke.kjos@ringebu.kommune.no  

Avdelingsleder tilrettelagte tjenester:  
Ingjerd Kristiansen tlf. 412 18 232 eller e-post: ingjerd.kristiansen@ringebu.kommune.no  

Avdelingsleder Korttidsavdelingen:          
Ingrid Kjos Braastad tlf. 911 72 995 eller e-post: ingrid.kjos.braastad@ringebu.kommune.no  

Avdelingsleder Linåkertunet heldøgns tjenester (HDT) og kjøkken:      
Ellinor Flobakk tlf. 954 77 696 eller e-post: ellinor.flobakk@ringebu.kommune.no   

Avdelingsleder Helsesenteret:
Marit Listad tlf: 97045124 eller e-post: marit.Listad@ringebu.kommune.no 

Søknaden merkes med saksnr: 22/4923 
Søknader behandles forløpende.   

 

Lønn etter gjeldende tariff. Politiattest må framlegges. 
Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på stilling». Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
 

Vi vil gjerne se deg som sommervikar! 
Helse og Omsorgstjenestene i Ringebu kommune legger stor vekt på å gi deg en god og trygg opplæring slik at du kan bidra til å gi våre pasienter og brukere en verdig og god hverdag.  
Med dette håper vi du vil trives i et godt felleskap blant gode erfarne kollegaer i sommer med mulighet for å få jobbe utover året ved enkelte avdelinger.