Sykehjemslege i 100 % stilling fast ansettelse ved Linåkertunet Bo og Rehabilitering ledig fra 01.02.2021 (vikariat kan tilbys ved få søkere).

Klikk for stort bildeRingebu kommune har ca. 4500 innbyggere og ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Det er gode kommunikasjoner via E6, buss og tog til bla. Oslo Lufthavn Gardermoen. Ringebu har et godt og stabilt klima, og er den største hyttekommunen i Gudbrandsdalen, med Kvitfjell og Venabygdsfjellet som de største turistdestinasjonene.

 

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet.

Linåkertunet har en godt fungerende korttidsavdeling med 12 plasser. I tillegg er 4 enheter bygd opp med heldøgns tjenester til 32 beboere. Enhetene er spesielt tilrettelagt for mennesker med kognitiv svikt. Linåkertunet har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med helsefagarbeidere, sykepleiere, fysioterapeuter og egen ergoterapeut. Ringebu kommune er med i Helseregion Sør – Gudbrandsdal (HSG) som er et regionalt samarbeid innen helse.

HSG arbeider bl.a. for å styrke medisinsk kompetanse i sykehjem. Totalt 10 legestillinger inngår i det regionale samarbeidet inn mot sykehjem. Regionalsykehjems overlege er geriater. Det er etablert et regionalt sykehjemslegeforum for sykehjemslegene i de samarbeidende kommunene med ukentlig felles arena for internundervisning.

Lillehammer kommune har ansvar for et regionalt intermediærtilbud med 12 plasser for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu, samt 5 øyeblikkelig hjelp plasser.  I vaktordningen har sykehjemslegen arbeid også ved intermediærenheten i tillegg til at sykehjemslegeforum har sine møter ved Lillehammer Helsehus.

Arbeidsoppgaver:

 • Individrettede oppgaver som undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av den enkelte pasient innen alle pasientkategorier ved Linåkertunet
 • Institusjonsrettede oppgaver som utvikling og ajourhold av faglige rutiner og prosedyrer sammen med andre leger i regionalt sykehjems forum
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Samhandling med eksterne aktører
 • Deltagelse i 8-delt regional sykehjemslegevakt

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Tilfredsstille norsk språkkunnskaper, samt norsk kulturforståelse
 • Kompetanse, erfaring og interesse for sykehjemsmedisin
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Fleksibilitet
 • Gode datakunnskaper da tjenesten benytter Compilo kvalitetsprogram og Gerica dokumentasjonssystem
 • Førerkort og disponere egen bil

Det er ønskelig, men ikke et krav med relevant erfaring innen demens, palliasjon eller rehabilitering.

Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser.

 

Utdanningsretning:

 • Medisin, Helse, Sosialfag
 • Utdanningstittel: Lege, spesialist, geriater

 

Utdanningsnivå:

 • Høyskole, Universitet, hovedfag, Mastergrad

 

Personlige egenskaper:

 • Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlige egnethet vil vektlegges ved ansettelse

 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Et robust faglig miljø som en del av et regionalt samarbeid om sykehjemsmedisin
 • Regionalt forum med 10 sykehjemsleger
 • Systematisk internundervisning 2 timer pr uke
 • Fokus på faglig kvalitet og kompetanseutvikling
 • Inntil 10 kursdager pr år
 • Veiledning
 • Konkurransedyktig lønn

Stillingen er plassert organisatorisk under Helse og Omsorg i Ringebu kommune

Tilsetting i kommunen på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kontaktperson:

Tjenesteleder Ingrid Rugsveen tlf. 904 07 714 eller ingrid.rugsveen@ringebu.kommune.no,  regional sykehjems overlege Nils J Holand tlf. 908 69 808

Saksnr.: 20/6331

Søknadsfrist: 22.11.2020

Alle søkere må inneha gyldig førerkort klasse B (andre bestemmelser for sjåførstilling). Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no  og klikke på fanen «skjema».

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

 

Vi vil gjerne se deg som vår nye medarbeider!