Vikar til kjøkkenet ved Linåkertunet

Klikk for stort bilde Kjøkkenets hovedoppgave er å tilberede alle måltider for beboere og dagbrukere ved Linåkertunet. Det serveres varme og kalde retter, spesialkost for dem som trenger det, samt middagsmat som kjøres ut til hjemmeboende. All mat tilberedes fra bunnen av. Ansatte og besøkende kan kjøpe lunsj, middag, brødmat kaffe og kaker.

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

Inkluderende, faglig engasjert, lojal, gode samarbeidsevner, tenke helhetlig, innovativ

Vikar på tilkalling  

Saksnr. :  19/1854

Søknadsfrist: vurderes forløpende

Kopier av vitnemål og attester ber vi om at du tar med på et evt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. Offentleglova § 25-2. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf. barnevernloven § 6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §19.

Nærmere opplysninger kan du få hos avdelingsleder Britt Karen Hagen på telefon 404 11 865 eller e-post britt.karen.hagen@ringebu.kommune.no   Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og velge fanen «Skjema». 

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknaden må merkes med saksnr. :  19/1854

Vi vil gjerne se deg som vår nye medarbeider!