Vikariat i ungdomsskolen

Ringebu ungdomsskole har ledig et tidsbegrenset vikariat i 50% - 100% i perioden 11.10.21 – 04.03.21.

Vi søker lærer med godkjent utdanning som er samarbeids- og utviklingsorientert, fleksibel, og som har evne til å arbeide selvstendig. Lønn etter avtale.

Det er ønskelig med kompetanse faget matematikk.

Søknaden må merkes med saksnummer: 21/2121. Se utfyllende  informasjon under.

Nærmere opplysninger kan fås hos rektor ved Ringebu ungdomsskole:

Ringebu ungdomsskole:

tlf. 97 13 13 55 – ola.morset@ringebu.kommune.no v. rektor Ola Morset

Søknadsfrist for stillingen 10.09.21

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn med elektronisk skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Det kreves politiattest ved tilsetting.

Du kan søke stilling ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på ledig stilling».