Vil du bli lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfag?

Ringebu kommune tilbyr fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innen faget ditt. Vi søker etter motiverte og nysgjerrige elever som ønsker å bidra aktivt til vårt utviklingsarbeid.

Fra høsten 2023 kan vi tilby læreplasser i

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 

Vi tilbyr lærlingplass i våre barnehager der du vil møte barn i alderen 0-6 år.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge for at barn og unge har reell innflytelse i eget liv gjennom å lytte, veilede, undre seg sammen, leke og la barna ta egne valg innenfor trygge rammer.
 • Sørge for at barn og unge opplever en meningsfull hverdag, gjennom å se hvert enkelt barn, delta i leken og gjøremålene deres, inkludere dem i planlegging og hverdagsaktiviteter og skape et sosialt fellesskap ut fra deres egne interesser.
 • Skape relasjoner med barna og lage plasser der barna møter tillit og inspirasjon til å utvikle seg individuelt og sosialt, og får erfare verden gjennom lek, utforsking og læring.
 • Dokumentere opplæring i Olkweb.

Kvalifikasjoner:

 • Bestått VG1 og VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt
 • Det vil bli krevd politiattest i henhold til Barnehageloven § 30 før oppstart. 

Personlige egenskaper:

 • Interessert i å jobbe med barn
 • Engasjert, positiv og omsorgsfull
 • Lærevillig og initiativrik
 • Fleksibel, ansvarsbevisst og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr:

 • Lærekontrakt og arbeidsavtale i tråd med opplæringslov og arbeidsmiljølov

   

 • Opplæring og faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • Varierte arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende læreplan
 • Faglig veiledning

I søknaden ønsker vi at du skal beskrive din motivasjon for å bli lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte:

Barne- og ungdomsarbeiderfag: Hilde Dalberg Kleven på telefon 95855577 eller på epost: hilde.dalberg.kleven@ringebu.kommune.no

Søknadsfrist: 31.03. 2023 og tiltredelse fra medio august 2023. 

Kun elektroniske søknader vil bli vurdert. Vi ber deg søke elektronisk på www.ringebu.kommune.no 

Merk søknadene med saksnummer 23/1070.