Viktig melding

Vil du bli LÆRLING i kommunen hvor det er lov å lykkes?

Ringebu kommune tilbyr fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over, vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innen faget ditt.

Vi søker etter motiverte og nysgjerrige elever som ønsker å bidra aktivt til vårt utviklingsarbeid. 

Fra høsten kan vi tilby læreplasser i Helsearbeiderfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Dataelektronikerfaget.

HELSEFAGARBEIDERFAGET

Som lærling i helsefag i Ringebu kommune vil du jobbe ved Linåkertunet heldøgns tjenester, korttidsavdelingen, hjemmetjenesten og tilrettelagte tjenester. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lærlingen utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av våre helse- og omsorgstjenester, som f.eks:
 • Utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
 •  Arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • Planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
 • Arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipp
 •  Delta i spennende og varierte arbeidsoppgaver på arbeidsplassen som f.eks velferdsteknologi,
 • Håndtere medikament etter gjeldende lovverk
 •  Journalføring, dokumentasjon og rapportering
 •  Dokumentere opplæringa i OLKweb og jobbe med kompetansemål i digital opplæringsplan, kompetanseboka.
 

Kvalifikasjoner:

 •  Bestått VG1 og VG2 Helsearbeiderfag
 •  Førerkort kl. B eller en plan for å ta førerkort
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Det vil bli krevd politiattest i henhold til helse- og omsorgsloven §5-4 før oppstart.
 • Kunne bruke PC og aktuelle IT-program som arbeidsverktøy
 •  Må beherske norsk muntlig og skriftlig 
 

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker lærlinger med gode holdninger til å arbeide med mennesker
 •  Engasjert, positiv og omsorgsfull
 •  Lærevillig og initiativrik
 •  Fleksibel, ansvarsbevisst og selvstendig
 •  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 •  Viser punktlighet og nærvær da det er en verdifull egenskap og indikerer pålitelighet og engasjement. Dette kan bidra til en jevn og effektiv lærling.
 •  God adferd og orden.
 •  Evne å ta imot veiledning og bruke tilbakemeldinger til å utvikle deg innenfor ditt fagområde
 •  Evne til å jobbe strukturert og systematisk med opplæringsplan 
 

 Vi tilbyr:

 • Ringebu kommune kan tilby deg gode læreplasser med engasjerte veiledere på hver avdeling
 •  Det er utarbeidet og planlagt 2årig læreløp ved ulike praksissteder i helse og omsorgstjenesten.
 •  Veiledning i grunnleggende sykepleie, miljøarbeid, prosedyrer og legemiddelhåndtering
 •  Lønn under utdanning med stigende lønnsprosent.
 •  Oppfølging av ansvarlig faglig leder for lærlinger gjennom det 2årig læreløpet
 •  Støtte til fagbøker 
 •  Halvårsvurdering med fokus på egenvurdering og utvikling videre.
 

Vi kan tilby en spennende og variert læretid i helse og omsorgstjenesten.

Søknaden merkes med saksnr: 24/629

 

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET

Vi tilbyr lærlingplass i våre barnehager der du vil møte barn i alderen 0-6 år.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge for at barn og unge har reell innflytelse i eget liv gjennom å lytte, veilede, undre seg sammen, leke og la barna ta egne valg innenfor trygge rammer.
 • Sørge for at barn og unge opplever en meningsfull hverdag, gjennom å se hvert enkelt barn, delta i leken og gjøremålene deres, inkludere dem i planlegging og hverdagsaktiviteter og skape et sosialt fellesskap ut fra deres egne interesser.
 • Skape relasjoner med barna og lage plasser der barna møter tillit og inspirasjon til å utvikle seg individuelt og sosialt, og får erfare verden gjennom lek, utforsking og læring.
 • Dokumentere opplæring i Olkweb.
                                                                                 

Kvalifikasjoner: 

 • Bestått VG1 og VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt
 • Det vil bli krevd politiattest i henhold til Barnehageloven § 30 før oppstart.
 

Personlige egenskaper:

 • Interessert i å jobbe med barn
 • Engasjert, positiv og omsorgsfull
 • Lærevillig og initiativrik
 • Fleksibel, ansvarsbevisst og selvstendig

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Søknaden merkes med sak: 24/627

 

DATAELEKTRONIKERFAGET

Vi tilbyr lærlingeplass med kontorsted på Rådhuset, men med hele organisasjonen som din arbeidsplass.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Brukerstøtte til alle ansatte
 • Installasjon av PC/nettbrett/mobil
 • Installasjon og drift av møteromsutstyr (skjerm/prosjektor/videokonferanseutstyr)
 • Kabling og vedlikehold av IT-infrastruktur
 • Drift av trådløse aksesspunkt
 • Administrasjon av mobiltelefoni
 • Videreutvikling, drift og feilsøking av Microsoft Intune
 • Oppsett av lyd/bilde/streamingutstyr
 

Vi tilbyr:

 • Lærekontrakt og arbeidsavtale i tråd med opplæringslov og arbeidsmiljølov
 • Opplæring og faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
 • Lønn etter hovedtariffavtale
 • Varierte arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende læreplan
 • Faglig veiledning 

Søknaden merkes med sak: 24/626

I søknaden ønsker vi at du skal beskrive din motivasjon for å bli lærling i det faget du søker. 

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte:

Helsefag: Venke Kjos på telefon: 47485689 eller epost: venke.kjos@ringebu.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider: Margunn Haugen på tlf. 97715092 eller epost: margunn.haugen@ringebu.kommune.no
IKT-faget: Magnus Rønningen på tlf. 97548198 eller epost: magnus.ronningen@ringebu.kommune.no

Søknadsfrist for alle stillingene: 5. mars 2024 og tiltredelse fra medio august 2024

Kun elektroniske søknader vil bli vurdert. Vi ber deg søke elektronisk på www.ringebu.kommune.no