Vil du bli lærling i Ringebu kommune - kommunen hvor det er lov å lykkes?

Klikk for stort bildeRingebu kommune tilbyr fagopplæring av høy standard og store utfordringer i læretiden. Når læretiden er over vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innen faget ditt.

Vi søker etter motiverte og nysgjerrige elever som ønsker å bidra aktivt til vårt utviklingsarbeid.

Fra høsten 2021 kan vi tilby følgende læreplasser:

IKT
Som lærling vil du lære om og arbeide med spennende infrastruktur i moderne og fremtidsrettede IKT-løsninger. Du vil ha varierende arbeidsoppgaver innen drift, support og utvikling, både selvstendig og sammen med hyggelige kollegaer.

HELSEFAGARBEIDER
Vi stiller krav om at du må ha godkjent læreløp fra VG2 og lite fravær. Vi ser også etter personer som er ansvarsbevisste og gode til å samarbeide med andre. Du vil få en veileder som skal støtte deg gjennom opplæringen. Praktisk arbeid kombinert med teoretisk forståelse er viktig for at du skal ha mest mulig utbytte av læretiden. I Ringebu har vi et langsiktig perspektiv for å sikre rekruttering av medarbeidere med viktig kompetanse for framtiden.

BYGGDRIFTER
Du må ha gjennomført VK1 byggfag, for så å gjennomføre 3 års læretid før du kan ta fagbrev.

 • Foreta daglig ettersyn av bygg og uteanlegg, samt utføre enkle reparasjoner og vedlikehold.
 • Drifte lys-, ventilasjons-, varme- og kjøleanlegg og vann- og avløpsinstallasjoner.
 • Betjene avfallssystemer, alarmsystemer og anlegg for brannvarsling og nødstrømsforsyning.
 • Bruke system for Forvaltning, Drift og Vedlikehold, samt Sentral Driftskontroll (FDV- og SD-programmer).
 • Internkontroll på bygg.
 • Gi primærhjelp ved heisstans.
 • Drifte svømmebasseng og foreta legionellakontroll på beredersystem.
 • Gi råd om valg av tekniske installasjoner og anlegg.

En byggdrifter må kunne arbeide planmessig og effektivt. Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger og skal kunne rekvirere ekstern kompetanse ved behov. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper.

KONTORFAG
Vi tilbyr en læreplass der du sitter i hjertet av organisasjonen. Du må være glad i å kommunisere både skriftlig og muntlig og jobbe nøyaktig og strukturert. Daglige oppgaver vil blant annet være journalføring, arkivering, oppfølging av epostmottak, hjemmeside og andre løpende oppgaver.

BRANNFOREBYGGER
Du må ha gjennomført VK1 byggfag, for så å gjennomføre 3 års læretid før du kan ta svenneprøven. Hovedoppgaven er å forebygge brann. Dette gjøres gjennom informasjonsarbeid om brannrisiko og brannvern i hjemmet, samt feiing og papir og tilsyn med fyringsanlegg.

YRKESSJÅFØR
Som lærling hos oss vil du i hovedsak jobbe på våre renovasjonsbiler. Vi kjører daglige innsamlingsruter for husholdningsavfall, hytteavfall og næringsavfall. Du vil få opplæring på to forskjellige renovasjonsbiler; to-kammer og en-kammer. To-kammer bruker vi til husholdningsrenovasjon. En-kammer brukes til hytterenovasjon og kontainertømming. På en-kammer renovasjonsbil får du også opplæring på bruk av kran (G8), og du vil i stor grad jobbe selvstendig. 

 

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte:

IKT: Magnus Rønningen på telefon: 97548198, eller på epost: magnus.ronningen@ringebu.kommune.no

Helsefag: Venke Kjos på telefon: 47485689 eller på epost: venke.kjos@ringebu.kommune.no

Byggdrifter: Jan Erik Voldsrud på telefon 97587711 eller på epost: jan.erik.voldsrud@ringebu.kommune.no

Kontorfag: Bente F. Bjørge på telefon 48171988 eller på epost: bente.fjellstad.bjorge@ringebu.kommune.no

Brannforebygger: Tor Engum på telefon 91845787 eller epost: tor.engum@mgb.no

Yrkessjåfør: Geir Ove Kolobekken på telefon 47811185 eller på epost: geir.ove@mgr.no

Kvalifikasjoner:

 • Bestått VG1 og VG2
 • Førerkort kl B (i enkelte av fagene)
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt
 • I noen av fagene vil det bli krevd politiattest

Søknadsfrist: 15. mars 2021 og tiltredelse fra medio august 2021.

Kun elektroniske søknader vil bli vurdert. Vi ber deg søke elektronisk på www.ringebu.kommune.no.

Merk søknadene med gjeldende saksnummer:

21/471 IKT lærling

21/473 Helsefagarbeider

21/474 Byggdrifter

21/475 Kontorfag

21/360 Brannforebygger

21/327 Yrkessjåfør