Viktig melding

Vil du bli vår nye fastlege ved Ringebu helsesenter?

 

Ledig fastlegehjemmel. Du velger selv om du vil ha fast ansettelse eller jobber som selvstendig næringsdrivende med avtale med kommunen.

Legetjenesten i Ringebu kommune er samlet ved Ringebu helsesenter på Fåvang og det er kommunen som står ansvarlig for drift av legekontoret.  Vi har for tiden 6 fastleger, 1 turnuslege og 4,6 stillingshjemler for hjelpepersonell ved legekontoret. Listestørrelsen er på 700 pasienter for Ikke godkjente spesialister og 800 pasienter for godkjente spesialister i allmennmedisin.  Kommunen er tilknyttet Lillehammer interkommunale legevakt og har egen sykehjemslege.

Vi søker etter en lege med god faglig kompetanse og gode samarbeidsevner. Det legges stor vekt på personlig egnethet og gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Søker må ha førerkort klasse B.

Vi kan tilby:

  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
  • Et faglig og godt arbeidsmiljø med stabile medarbeidere.
  • Mulighet til spesialisering
  • Konkurransedyktig lønn

Informasjon om stillingen kan gis av avdelingsleder Marit Listad tlf. 970 45 124 eller e-post marit.listad@ringebu.kommune.no. Kommuneoverlege Per Ove Hagestuen tlf.61283910 eller e-post per.ove.hagestuen@ringebu.kommune.no

Søknadsfrist: 29.09.2023

Søknaden merkes med saksnummer: 23/3987

Intervju starter i uke 40

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk eller utfylt på skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf. barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §20.

Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen “Søknadssenter” og “Søknad på stilling”.